Du har en forældet browser

Opdater venligst din browser

Opdater browser
Vis alle nyheder Nyheder & Seafood Insight

COVID-19; Nye rutiner og forholdsregler i den globale værdikæde

13.05.2020

Som global organisation med en fiskerflåde på otte store havgående fartøjer, næsten 50 produktionsanlæg i Grønland, Canada og Tyskland samt salgsaktiviteter på alle kontinenter har Royal Greenland-koncernen en lang værdikæde, hvor 2.200 medarbejdere over hele verden arbejder for at holde leveringen til vores kunder i gang under den globale pandemiske krise.

Centrale og lokale taskforces til at give overblik og daglige reguleringer

En lille gruppe medarbejdere i nøglestillinger fra kvalitets-, produktions-, trawler,- og personaleafdelingerne er i tæt dialog med sundhedsmyndighederne og fødevaremyndighederne for at holde sig ajour med de seneste udviklinger og retningslinjer. Daglig rapportering til og drøftelser med topledelsen danner grundlag for en omfattende koordinering på tværs af afdelinger og lande.

I alle lande og afdelinger sikrer de lokale taskforces, at retningslinjerne overholdes og tilpasses til de aktuelle situationer og risikoniveauer.

Fiskerflåden håndteres som et mikrokosmos

Driften af Royal Greenlands flåde og den fortsatte fangst er af afgørende betydning for virksomheden. Flåden er bemandet af 360 besætningsmedlemmer, der primært kommer fra Grønland, Danmark, Færøerne og Island. Normalt udskiftes den sejlende besætning løbende efter en vagtplan ca. hver sjette uge.

Da COVID-19 nåede den nordatlantiske halvkugle i midten af marts, og alle udenrigs- og indenrigsfly i regionen blev lukket ned, betød krisen også, at alle skiftehold blandt besætningen blev annulleret, og medarbejderne måtte blive længere om bord end de normale ture på seks uger. 

Under hensyntagen til alle nye forholdsregler lykkedes det trawlerafdelingen at udskifte 200 besætningsmedlemmer på én dag i slutningen af april. Operationen var planlagt ned til mindste detalje og under kyndig vejledning fra myndighederne for patientsikkerhed i Grønland, Norge og på Færøerne. Der blev chartret fly til udskiftning af besætningen, hvilket involverede syv fartøjer i Sisimiut og Nuuk i Grønland og i Tromsø i Norge. Alle besætningsmedlemmer, der kom om bord, havde overholdt to ugers karantæne, og alle syv fartøjer kunne stævne ud efter nye fangster med en ny, rask besætning.

Når fangsten indhandles, går de lokale arbejdere i havnene normalt om bord på fartøjerne og hjælper besætningen med at få fangsten fra borde. I den nuværende situation finder der ingen interaktion sted, og lokale arbejdere har ikke adgang til kabyssen, toiletterne eller andre indendørsfaciliteter.

Omfattende forholdsregler ift. sikkerhed og hygiejne i produktionen

Royal Greenland driver et anlæg til produktion og pakning af fem typer færdigvarekategorier i Cuxhaven i Tyskland, 8 fabrikker i det østlige Canada og 37 produktionsanlæg i Grønland. I de forskellige lande er der lokale retningslinjer, som er baseret på nationale råd og sikkerhedsforanstaltninger. Alle anlæg og fabrikker opererer med risikoniveau 1, 2, 3 eller 4, hvor 1 er normal produktion, og 4 er sygdom blandt personalet eller i deres nærmeste familie.

Generelle forholdsregler og sikkerhedsforanstaltninger er blevet indført:

 • Klare rutiner og strenge krav til håndhygiejne med håndsprit ved alle indgange
 • Hyppigere rengøring af både produktionsområder og fællesområder (telefoner, dørhåndtag, kaffemaskiner, omklædningsrum osv.)
 • Opretholdelse af afstand på arbejdspladsen og i fællesområderne betyder forskudte arbejdstider, og kun små udpegede grupper må opholde sig i fællesområderne på samme tid
 • INGEN fysisk kontakt med hinanden - ingen håndtryk
 • Uddannelse af alle medarbejdere
 • Uddannelse af eksterne leverandører, f.eks. rengøringspersonale
 • Nøglemedarbejdere arbejder ikke sammen fysisk, hvor dette er muligt
 • I videst mulige omfang skal administrative medarbejdere i produktionsenhederne arbejde hjemmefra
 • Ingen besøgende, alle revisioner udsat, indtil videre til efter 1.
 • Informative opslag er synlige alle vegne, og medarbejdere med selv de mindste symptomer skal blive hjemme

Administrative kontorfunktioner mødes online

I alle lande har de lokale kontorer nøje overholdt de nationale retningslinjer fra myndighederne, og de fleste kontorer er mere eller mindre lukket ned for fysisk fremmøde. Møder har i stort omfang fundet sted online. I takt med at de nationale retningslinjer i forskellige dele af verden langsomt begynder at løsne restriktionerne, gør Royal Greenland det samme. Alle retningslinjer for produktionen gælder også for kontorerne i det omfang, det er relevant. Afhængigt af kontorfaciliteternes størrelse fra hovedkvarteret i Nuuk i Grønland til de mindre salgskontorer med få medarbejdere, gælder der nogle centrale kontorprincpipper, men disse kan selvfølgelig variere fra land til land afhængigt af de lokale retningslinjer:

 • Ugentlige planer for øgning af fremmødet på kontorerne
 • Som udgangspunkt er besøgende ikke tilladt
 • Der skal holdes afstand mellem personer, både stående og siddende ved skriveborde, i mødelokaler, til frokost osv.
 • Hvis der serveres frokost og forfriskninger i løbet af dagen, anbefales det, at disse er portionsanrettede
 • Alle døre til kontorer og fællesområder står åbne i det omfang, det er muligt

Som for mange andre virksomheder lægger COVID-19-pandemien op til en grundig gennemgang af vaner og interaktion mellem medarbejderne i fremtiden. Onlinemøder og hjemmearbejdspladser har oplevet en kæmpe stigning i løbet af de seneste måneder og vil blive en mere naturlig del af de daglige arbejdsgange i fremtiden.

Forretninger uden håndtryk - online med kunder

Da COVID-19 har resulteret i aflysninger eller udskydelser af mange messer og forretningsmøder, sker interaktionen primært via onlinemøder eller over telefonen.

I forhold til detail- og onlinesalgskanaler kan din lokale kontaktperson hos Royal Greenland hjælpe dig med at få et omfattende overblik over produktmulighederne inden for dine primære produktkategorier. 

Desuden kan kunderne holde sig opdaterede om produktmuligheder via Royal Greenlands onlineplatforme på nettet. Her findes der to omfattende produktkataloger:

Industrielt produktkatalog

Industrielt produktkatalog

Vores industrielle produktkatalog giver et meget fleksibelt overblik over vores industrielle produkter, hvor brugeren kan klikke sig igennem forskellige arter og specifikationer samt foretage specifikke søgninger på f.eks. MSC-produkter på tværs af kategorier.

Se produktkataloget

Foodservice-produktkataloget

Foodservice-produktkataloget

Foodservice-produktkataloget indeholder mere end 300 foodservice-varer, som fås på mange forskellige sprog og i forskellige formater.

Se Foodservice-kataloget
Næste nyhed: Expanding the base – fishery and purchase
...