You have an outdated browser

Please update your browser

Update browser
Read more about Adresser

Produksjonsanlegg

Royal Greenland har tilsammen 46 fabrikker og foredlingsanlegg på Grønland, Canada og Europa.

Grønland

Langs vestkysten av Grønland eier Royal Greenland 37 anlegg, hvor noen er veldig store, med 2–3 skiftonn per dag og noen er mindre anlegg med bare 1–2 ansatte. Fabrikkene på Grønland arbeider mest med reker, blåkveite, torsk, krabber og rognkjeksrogn. Anleggene utfører mange forskjellige aktiviteter, alt fra produksjon og emballering av ferdige produkter til emballering av mellomprodukter for videreforedling i Asia eller Polen, samt blokkfrysing og salting. 

Qaanaaq
1950s

Fabrikksjef: John Olsen
Primærarter: Blåkveite
Produkter: Blåkveite, J-skjæring, hoder, halefinner
Kapasitet: 3 tonn per dag
Kjølelagringskapasitet: 230 tonn
Ansatte: 10 i sesongen

Fra og med 1/10 2014 J/V Inughuit Seafood A/S med 50 % RG eierskap

Aappilattoq (North)
1992

Fabrikksjef: Justine Petersen
Primærarter: Blåkveite
Produkter: J-skjæring, hoder, halefinner, hele fisk
Kapasitet: 5 tonn per dag
Kjølelagringskapasitet: 450 tonn
Ansatte: 3-12 lav/høysesongen

Nybygd i 2017

Kullorsuaq
1991

Fabrikksjef: Stiinannguaq Løvstrøm
Primærarter: Blåkveite
Produkter: Frysing av blåkveite
Kapasitet: 16 tonn per dag
Kjølelagringskapasitet: 890 tonn
Ansatte: 3-14 lav/høysesongen

Tasiusaq
1997

Fabrikksjef: Tabithe Kristensen
Primærarter: Blåkveite
Produkter: J-skjæring, hoder, halefinner, hele fisk
Kapasitet: 16 tonn per dag
Kjølelagringskapasitet: 600 tonn
Ansatte: 5-25 lav/høysesongen

Nuussuaq
2010

Fabrikksjef: Pernille F. Karlsen
Primærarter: Blåkveite
Produkter: Frysing av blåkveite, HOG, j-cut
Kapasitet: 16 tonn per dag
Kjølelagringskapasitet: 500 tonn
Ansatte: 3-22 lav/høysesongen

 

Innaarsuit
1995

Fabrikksjef: Majaq Simigaq
Primærarter: Blåkveite
Produkter: J-skjæring, hoder, halefinner, hele fisk
Kapasitet: 15 tonn per dag
Kjølelagringskapasitet: 550 tonn
Ansatte: 10-20 lav/høysesongen

Nutaarmiut
1997

Fabrikksjef: Arnannguaq B. Eskildsen
Primærarter: Blåkveite
Produkter: Frysing av blåkveite, HOG, j-cut
Kapasitet: 12 tonn per dag
Kjølelagringskapasitet: 600 tonn
Ansatte: 2-15 lav/høysesongen

Upernavik
1983

Fabrikksjef: Hans Peter Kristensen
Primærarter: Blåkveite
Produkter: Frysing av blåkveite
Kapasitet: 5 tonn per dag
Kjølelagringskapasitet: 200 tonn
Ansatte: 8-14 lav/høysesongen

Upernavik Kujalleq
1959

Fabrikksjef: Magnus Grim
Primærarter: Blåkveite
Produkter: Frysing av blåkveite
Kapasitet: 8 tonn per dag
Kjølelagringskapasitet: 100 tonn
Ansatte: 5-15 lav/høysesongen

Qeqertaq
1992

Fabrikksjef: Anna Marie Mølgaard
Primærarter: Blåkveite
Produkter: J-skjæring, hel fisk
Kapasitet: 20 tonn per dag
Kjølelagringskapasitet: 100 tonn
Ansatte: 15 lav/høysesongen

Saqqaq
1983

Fabrikksjef: Mathias Nielsen
Primærarter: Blåkveite, andre fiskesorter
Produkter: Hele blåkveite frosset i blokker
Kapasitet: 14 tonn per dag
Kjølelagringskapasitet: 110 tonn
Ansatte: 2–10 lav/høysesongen

Anlegget brente ned i 2003. Nåværende anlegg åpnet i 2005.

Ukkusissat
1989

Fabrikksjef: Johanne Knudsen Samuelsen
Primærarter: Blåkveite
Produkter: J-skjæring, hoder, halefinner, hele fisk
Kapasitet: 4,5 tonn per dag
Kjølelagringskapasitet: 100 tonn
Ansatte: 1–14 lav/høysesongen

Nytt fryseanlegg i 2013, nytt tørkeanlegg i 2013.

Qeqertarsuaq
1934

Fabrikksjef: Mona Lisa Isaksen
Primærarter: Snøkrabbe, torsk, blåkveite, rognkjeksrogn
Produkter: Krabbedeler, fisk nedfryst i blokker, rognkjeksrogn i tønner
Kapasitet: 10 tonn snøkrabbe, 1 tonn fisk/dag
Kjølelagringskapasitet: 100 tonn
Ansatte: 3-30 lav/høysesongen

Tidligere behandlet anlegget reker, kjøtt og frilleproduksjon, men i dag foredles kun krabber og fisk.

Saattut
1986

Fabrikksjef: Marie Knudsen
Primærarter: Blåkveite
Produkter: J-skjæring, hoder, halefinner, hele fisk
Kapasitet: 7 tonn per dag
Kjølelagringskapasitet: 213 tonn
Ansatte: 1-15 lav/høysesongen

Dagens anlegg ble renovert i 1998, da også det store fryseanlegget ble tatt i bruk. To nye frysere i 2018.

Ilulissat
1920s

Fabrikksjef: Stefán Tryggvason (Reker), Thara Jeremiassen (Blåkveite)
Primærarter: Reker, blåkveite
Produkter: IQF-reker, rekekjøtt, hele blåkveite, torsk
Kapasitet: 100 tonn reker, 20 tonn fisk per dag
Kjølelagringskapasitet: 1100 tonn
Ansatte: 100-121 lav/høysesongen

Dagens anlegg ble opprettet i 1961 og er renovert flere ganger. Nytt blåkveiteanlegg i 1998, lukket i 2009. Rekefabrikk, ble renovert i 2010, 2016, 2018 og 2019. 

Ikerasak
1990

Fabrikksjef: Elisabeth Hansen
Primærarter: Blåkveite
Produkter: Hele fisk, fileter med skinn, hoder, halefinner og J-skjæringer, HOG
Kapasitet: 3 tonn per dag
Kjølelagringskapasitet: 200 tonn
Ansatte: 2-20 lav/høysesongen

Dette anlegget har i liten grad vært renovert siden det ble opprettet. Et nytt fryseanlegg ble opprettet i 2008.

Uummannaq
1949

Fabrikksjef: Jakob Mathiassen
Primærarter: Blåkveite
Produkter: Hele blåkveiter, hoder, halefinner, fileter og J-skjæringer
Kapasitet: 50 tonn per dag
Kjølelagringskapasitet: 1 600 tonn
Ansatte: 20-50 lav/høysesongen

Nåværende plassering siden 1966, men anlegget har blitt utvidet flere ganger, sist i 2017.

Det foretas en større utvidelse av fabrikken.

Qasigiannguit
1940s

Fabrikksjef: Hans Grønvold
Primærarter: Blåkveite, andre fiskesorter, rognkjeksrogn
Produkter: Blåkveite, andre fiskesorter, hoder, IQF-fileter, loins, fileter av torsk, hel torsk
Kapasitet: 25 t blåkveite per dag
Kjølelagringskapasitet: 1 800 tonn
Ansatte: 130 lav/høysesongen

Renovert som rekefabrikk i 1952 og renovert flere gander siden. Lukket i 1997. Anbefalt drift i 2000 og renovert i 2011.

Ikamiut
1932

Fabrikksjef: Thara Jeremiassen
Primærarter: Torsk, blåkveite, rognkjeksrogn
Produkter: Saltet fisk, rognkjeksrogn
Kapasitet: 1,5 tonn per dag
Kjølelagringskapasitet: 20 tonn
Ansatte: 0

Sisimiut
1914

Fabrikksjef: Hans Lars Olsen
Primærarter: Reker, torsk, snøkrabbe
Produkter: Kokte og pillede reker, torskefileter, krabbedeler, torsk
Kapasitet: 120 tonn reker, 6 tonn snøkrabber, 50 tonn torsk per dag
Kjølelagringskapasitet: 1 600 tonn
Ansatte: 100-150 lav/høysesongen

Nåværende fabrikk bygget i 1969 for produksjon av produksjon av torsk og reker, renovert i 1992 til moderne 1992 og 2011 til moderne rekefabrikk. Ny krabbefabrikk bygget i oktober 2021.

Akunnaaq
1948

Fabrikksjef: Peter Nielsen
Primærarter: Torsk, blåkveite
Produkter: Saltet fisk,Tørrfisk
Kapasitet: 0 tonn per dag
Kjølelagringskapasitet: 40 ton
Ansatte: 0

Kangaatsiaq
1950s

Fabrikksjef: Jørgen Inusugtoq
Primærarter: Torsk, rognkjeksrogn
Produkter: Torsk nedfryst i blokker, rognkjeksrogn i tønner
Kapasitet: 15 tonn frysing per dag
Kjølelagringskapasitet: 100 tonn
Ansatte: 2-25 lav/høysesongen

Anlegget vi ser i dag ble renovert/bygget i 1986 og driver med foredling av torsk. I dag fryses torsk og andre fiskesorter her og rognkjeksrogn blir også behandlet her i sesongen. Ombygd for produksjon av torskefileter i 2015.

Sarfannguaq
1990

Fabrikksjef: Paarnannguaq Jonathansen
Primærarter: Torsk
Produkter: Torsk saltet og frosset i blokker
Kapasitet: 15 tonn per dag
Kjølelagringskapasitet: 60 tonn
Ansatte: 1-13 lav/høysesongen

Renovert i 2005.

Niaqornaarsuk
1948

Fabrikksjef: Judithe Wille
Primærarter: Torsk, rognkjeksrogn
Produkter: Saltet fisk, rognkjeksrogn
Kapasitet: 5 tonn per dag
Kjølelagringskapasitet: Ingen
Ansatte: 4–10 lav/høysesongen

Oppusset og renovert i 1995. Utvidet i 2013.

Itilleq
1949

Fabrikksjef: Otto Enoksen
Primærarter: Torsk, rognkjeksrogn
Produkter: Saltet fisk, rognkjeksrogn
Kapasitet: 2,5 tonn per dag
Kjølelagringskapasitet: ingen
Ansatte: 1-7 lav/høysesongen

Renovert i 1991/93 og i 1994/95.

Ikerasaarsuk
1950

Fabrikksjef: Klaus Jonathansen
Primærarter: Torsk, rognkjeksrogn
Produkter: Saltet fisk fra torsk og ugaq, rognkjeksrogn
Kapasitet: 5 tonn per dag
Kjølelagringskapasitet: Ingen
Ansatte: 1–10 lav/høysesongen

Renovert i 1995.

Kangaamiut
1944

Fabrikksjef: Sofiaaraq Larsen
Primærarter: Torsk, steinbit, blåkveite, rognkjeksrogn
Produkter: Helfisk, vintertørret torsk, tørret steinbit, rognkjeksrogn i tønner
Kapasitet: 5 tonn per dag
Kjølelagringskapasitet: 30 tonn
Ansatte: 4-16 lav/høysesongen

Renovert i 1994/95. Utvidelse av frysekapasiteten og fryselagring.

Attu
1959

Fabrikksjef: Tikkili Ezekiassen
Primærarter: Torsk
Produkter: Saltet fisk, rognkjeksrogn, frossen torsk og andre sorter
Kapasitet: 2 tonn per dag
Kjølelagringskapasitet: 20 tonn
Ansatte: 0

Maniitsoq
1949-50

Fabrikksjef: Susanne Marie Knudsen
Primærarter: Nutaaq® torsk, torsk, blåkveite, rognkjeksrogn, tørket fisk, annen fisk
Produkter: fiskefileter, rognkjeksrogn, tørket fisk, frysning
Kapasitet: 80 tonn fisk per dag
Kjølelagringskapasitet: 500 tonn
Ansatte: 25-100 lav/høysesongen

Filetproduksjon og produksjon av tørr torsk til hjemmemarkedet.

Atammik
1992

Fabrikksjef: Tippu-Bolatta Jakobsen
Primærarter: Torsk, steinbit, rognkjeksrogn
Produkter: Steinbit, saltet fisk, rognkjeksrogn i tønner
Kapasitet: 3 tonn  frysing, 4 tonn salting per dag
Kjølelagringskapasitet: 8 tonn
Ansatte: 4-20 lavsesong/høysesong for rognkjeksrogn

Utvidelse av kjølelagring og frysekapasitet. 8-10 tonn frysing, 4 tonn salting.

Paamiut
1920

Fabrikksjef: Jan Jørgensen
Primærarter: Snøkrabbe, blåkveite, torsk, rognkjeksrogn, andre fiskesorter
Produkter: Krabbedeler, torskefileter, blåkveitefileter, rognkjeksrogn, frysing
Kapasitet: Krabbedeler 10 tonn per dag, fileter 20 tonn per dag
Kjølelagringskapasitet: 500 tonn
Ansatte: 10-50 lav/høysesongen

Ombygget torskeproduksjonsanlegg til røykeri i 1997. Lukket i 2003. Reke- og krabbeproduksjon opprettet 2004. I 2012 ble rekeproduksjonen lukket til fordel for produksjon av torskefileter.

Nuuk
1959

Fabrikksjef: Abia Thorsteinsen
Primærarter: Torsk, blåkveite, rødfisk, steinbit, rognkjeksrogn
Produkter: Rognkjeksrogn, hele IQF-fiskeprodukter til hjemmemarkedet
Kapasitet: 50 tonn per dag
Kjølelagringskapasitet: 200 tonn
Ansatte: 12-40 lav/høysesongen

Godthåb Fiskeindustri kjøpes opp i 1990, rekeproduksjonen lukker i 2002.

Narsaq
1951

Fabrikksjef: Niels Sakariassen
Primærarter: Rognkjeksrogn, torsk
Produkter: Rognkjeksrogn i tønner
Kapasitet: Frysing 20 tonn per dag
Kjølelagringskapasitet: 600 tonn
Ansatte: 1–10 lav/høysesongen

Renovert i 1995.

Qeqertarsuatsiaat
1983

Fabrikksjef: Konrad Boye
Primærarter: Torsk, rognkjeksrogn
Produkter: Saltet fisk, IQF-torsk, torsk frosset i blokker, rognkjeksrogn i tønner
Kapasitet: 4 tonn saltet fisk, 18 tonn fisk per dag
Kjølelagringskapasitet: 80 tonn
Ansatte: 6-16 lav/høysesongen

Aappilattoq (syd)
1981

Fabrikksjef: Nicolai Benjaminsen
Primærarter: Kveite, torsk
Produkter: Frysing
Kapasitet: 4 tonn per dag
Kjølelagringskapasitet: 70 tonn
Ansatte: 3

Salg av råmaterialer begynte i 2014, deretter oppussing og modernisering av kjøleanlegget.

Qaarsut
1995

Fabrikksjef: Dorthe Kristensen
Primærarter: Blåkveite
Produkter: -
Kapasitet: -
Kjølelagringskapasitet: -
Ansatte: 2-4

Sisimiut Fish
2018

Fabrikksjef: Hans Lars Olsen
Primærarter: Rognkjeksrogn
Produkter: Rognkjeksrogn i scantainer
Kapasitet: 18 tonn per dag
Kjølelagringskapasitet: 60 tonn
Ansatte: 1-2

I drift i rognsesongen

Canada

Royal Greenland driver 9 produksjonsanlegg i de østlige deler av Canada:

I Newfoundland  består Quin-Sea Fisheries Ltd. av fem salgs- og foredlingsanlegg, hvor lokale fiskere leverer fangst. De viktigste sortene fra Newfoundland er snøkrabbe, reker, kongesnegl, hummer, sild, torsk, blåkveite og lodde.

Old Perlican
1960

Fabrikksjef: Chris Butler
Primærarter: Reker, snøkrabbe, kongesnegl, kamskjell, torsk
Produkter: Kokt og pilled, IQF, krabbedeler/kokt snøkrabbe, I skall/kokte kongesnegl, kamskjell
Kapasitet: 195 tonn per dag
Kjølelagringskapasitet: 300 tonn
Ansatte: 400 lav/høysesongen

 

Cupids
1960

Fabrikksjef: Chris Fong
Primærarter: Rundfisk, pelagisk fisk
Produkter: Splitt/saltfisk, blokkfrossen lodde/sild/makrell
Kapasitet: 38 tonn per dag
Kjølelagringskapasitet: 1000 tonn
Ansatte: 30 lav/høysesongen

Cape Broyle
1990/65

Fabrikksjef: Barry Payne
Primærarter: Snøkrabbe, pelagisk fisk, kamskjell, sjøpølser, rundfisk
Produkter: Krabbedeler/kokt/rå snøkrabbe, blokkfrossen lodde/sild/makrell, splittet/renset sjøpølse, J-skjært/H&G/HOG blåkveite
Kapasitet: 110 tonn per dag
Kjølelagringskapasitet: 75 tonn
Ansatte: 135 lav/høysesongen

Conche Seafood
1960

Fabrikksjef: Stedman Letto
Primærarter: Snøkrabbe, kongesnegl, pelagisk fisk, hummer
Produkter: Krabbedeler/kokt snøkrabbe/ i skall/kokt kongesnegl, blokkfrossen lodde/sild/makrell, J-skjæring/H&G/HOG Blåkveite, fersk/frossen hummer
Kapasitet: 145 tonn per dag
Kjølelagringskapasitet: 50 tonn
Ansatte: 70 lav/høysesongen

 

New Harbour
1985

Kjølelagring
Fabrikksjef: Chris Fong
Kjølelagringskapasitet: 1000 ton
Ansatte: 4

Anlæg til levende hummere
Fabrikksjef: Chris Fong

Southern Harbour
1960

Fabrikksjef: Chris Butler
Primærarter: lodde, sild, makrell, hummer, rundfisk
Produkter: Blokkfrossen lodde/sild/makrell, fersk/frossen hummer
Kapasitet: 24 tonn per dag
Kjølelagringskapasitet: 80 tonn
Ansatte: 50-100 lav/høysesongen

Matane, Quebec
2006
Louisbourg
1980

Fabrikksjef: Joe Anthony
Primærarter: Snøkrabbe
Produkter: Krabbedeler
Ansatte: 90 lav/høysesongen

St. Anthony
-

Fabrikksjef: Stedman Letto 
Primærarter: Reker, snøkrabbe
Produkter: Kokt og pilled reker, krabbedeler
Kapasitet: 30 tonn per dag
Ansatte: 120 lav/høysesongen

Europa

Fabrikken i Aalborg driver primært innenfor to områder: endelig emballering av reker til den europeiske detaljhandelen og catering-kunder, og produksjon av reker i saltvann. De to tyske fabrikkene i Cuxhaven har felles administrasjon og fokuserer på emballering av glidelås- og kjedepakkeutvalget, og detaljandel-emballering av rognkjeksrogn.

Cuxhaven, Germany (Torsk og Kveite)
2020
Cuxhaven, Germany (Roe)
2010
Cuxhaven, Germany (Ziplock)
2014

 

Se også

Read more about Administrasjon og salg
...