You have an outdated browser

Please update your browser

Update browser
Read more about Om Royal Greenland

Leverandør til Det Kongelige Danske Hof

Royal Greenland er utnevnt som Kongelig Hofleverandør til det danske hoff. Vi er stolte over denne spesielle kongelige utnevnelsen og for å kunne levere til den kongelige husholdning.

I århundrer er det blitt tildelt såkalte status som hoffleverandør til selskaper og individer som leverer varer og tjenester til den kongelige familie og den kongelige husholdning. I 1985 ble Royal Greenland tildelt status som Kongelig Hoffleverandør og vi er stolte over å kunne levere sjømat av høy kvalitet til Det Kongelige Danske Hof.

Den danske kongefamilie virker samlende for Grønland, Færøyene og Danmark og er meget populær blant folk. Den kongelige familie støtter eksportaktiviteter og viser stor interesse for selskapet. Vi er stolte over å ha ønsket Hennes Majestet Dronning Margrethe II og andre medlemmer av kongefamilien velkommen på våre anlegg ved flere anledninger.

Et kongelig besøk i Maniitsoq

Sommeren 2015 ønsket vi Hennes Majestet Dronning Margrethe II velkommen i vårt nyetablerte torskeanlegg i Maniitsoq på Grønland.

Se også

Read more about Konsernstruktur og administrasjon
...