Du har en forældet browser

Opdater venligst din browser

Opdater browser
Læs mere om Ansvarligt aftryk

Mindre affald og flere fødevarer

Vi er forpligtede til at udnytte så meget af fisken som muligt

Der er en begrænset mængde fisk i havene og det forpligter os til at udnytte fisken bedst muligt, når først den er fanget.

Der er omkring 7,6 mia. mennesker i verden og antallet vil stige over de næste generationer. I 2030 forventes vi at være 8,6 mia. og i 2050 omkring 9,7 mia. mennesker. Vi ønsker derfor at tage et ansvar for en maksimal udnyttelse af de fisk og skaldyr, som går gennem vores fabrikker. Her kan sidestrømme i højere grad udnyttes og resultere i nye fødevarer, ligesom ekstraktion af proteiner og olier fra procesvandet kan give nye muligheder inden for foder- eller ingrediensindustrien. 

Målsætning

Vi ønsker at producere og levere fisk og skaldyr til et stigende antal mennesker i verden og som minimum med samme andel i 2030, som vi gør i dag. Det betyder, at vi skal vurdere vores restråvarers potentiale og udvikle og udnytte vores råvarer i endnu højere omfang.

Status 2020

I 2020 har vi på de grønlandske fabrikker udnyttet gennemsnitligt 67% af den samlede mængde fisk og skaldyr. Vores fabrikker i Canada udnytter mellem 40-50% af råvarerne.

Mål 2022

Beregning af koncernudnyttelse, hvor der tages højde for sociale forhold og energikrævende logistisk.

80% udnyttelse af Royal Greenlands ressourcepotentiale indenfor fisk og skaldyr på samtlige fabrikker og trawlere.

WASEABI optimerer udnyttelsen af havets ressourcer

WASEABI optimerer udnyttelsen af havets ressourcer

I en periode på fire år vil Royal Greenland udgøre en del af et tværfagligt team bestående af 13 partnere med et fælles mål om at optimere udnyttelsen af sidestrømme fra seafoodsektoren ved at udvikle nye metoder til produktion af næringsholdige ingredienser.

Læs mere her

Initiativer

  • Udnyttelse af rejeskallerne på flere fabrikker end i 2019
  • Ekstraktion af protein og olie fra procesvandet
  • Øget eksport af stenbiderkroppe og krabbeskaller
  • Udvikling af nye metoder for maksimal udnyttelse af råvaren

Ambition 2030

Udnyttelse af sidestrømme fra eksisterende færdigvarer kræver, afhængigt af art og produktionssted, en meget velfungerende logistik og tilgængelighed af arbejdskraft. Udgiften til at fraskære og opkvalificere sidestrømme, udvinde eks. olie og protein samt transportere disse ressourcer til andetsteds kan ofte overstige den kommercielle værdi betragteligt. Ikke desto mindre er det vores ambition hele tiden at bestræbe os på at øge udnyttelsesgraden op mod maksimalt niveau.

Se også

Læs mere om Vandforbrug
...