Du har en forældet browser

Opdater venligst din browser

Opdater browser
Læs mere om Bæredygtigt fiskeri

Udvikling af fiskeriet - flere arter

Vi vil arbejde for at udnytte havets ressourcer på ansvarlig vis

I fremtiden skal vi udnytte havets ressourcer bedre, hvis vi som virksomhed skal bidrage med fødevarer til en stadigt voksende verdensbefolkning.

En mulighed for dette er, at flere arter udvikles kommercielt og gøres tilgængelige som fødevarer for forbrugerne. Det vil gavne både forretning og samfund, da nye produkter også vil kunne skabe flere jobs lokalt.

En mindre udviklingsafdeling i Grønland, som er bemandet med en havbiolog og laboratorieansatte arbejder målrettet med forsøgsfiskeri og udvikling af arter såsom konksnegle, søpindsvin, søpølser og tang. Fiskeri, dyrkning og prøvetagning er langsommelige processer, som fra sæson til sæson giver os mere viden og gør os i stand til at markedsmodne marine ressourcer.

Målsætning

Vi vil arbejde for at øge udbyttet af havets ressourcer ved at udvikle nye arter og fødevarer på ansvarlig vis.

Status 2020

Ingen nye arter er kommercialiseret.

Mål 2022

Kommercialisering af minimum én ny art i Grønland.

Initiativer

  • udvikling af nye fiskerier primært i det kystnære fiskeriområde, herunder søpindsvin, søpølser og konksnegle
  • dyrkning af tang, som efterspurgt på verdensmarkedet.

Ambition 2030

Under hensyntagen til den usikkerhed, der er forbundet med forskning og udvikling af nye arter samt de ændringer, der måtte forekomme i temperaturer, havforhold og habitater, er det vores ambition at mindst tre nye arter fra Grønland er kommercialiserede i 2030.

Se også

Læs mere om Bæredygtige råvarer
...