Du har en forældet browser

Opdater venligst din browser

Opdater browser
Læs mere om Bæredygtigt fiskeri

Bæredygtige råvarer

Vi vil arbejde for at øge antallet af bæredygtige fiskerier og andelen af certificerede fiskerier

Vores fiskerier skal forvaltes i henhold til videnskabelig rådgivning, og certificeres af uafhængig tredjepart. Vi indkøber fisk og skaldyr efter tilsvarende principper og bidrager til vidensopbygning inden for bæredygtigt fiskeri, havmiljø og nye arter.

Vi ønsker at producere på basis af bæredygtige fiskeressourcer og at imødekomme den stigende efterspørgsel efter MSC- og ASC-certificerede fisk og skaldyr. Derfor arbejder vi i Royal Greenland på at flere fiskerier bliver certificeret.

Implementering af MSC-standarden i de grønlandske fiskerier er baseret på partnerskaber mellem fiskeriselskaber, lokale fiskeriforeninger, Grønlands Naturinstitut og myndighederne. Royal Greenland er medlem af Sustainable Fisheries Greenland, et samarbejde, der har ført til certificering af fire grønlandske fiskerier.

Partnerskab - Sustainable Fisheries Greenland

Partnerskab - Sustainable Fisheries Greenland

Royal Greenland samarbejder på flere niveauer for at sikre langsigtet bæredygtighed for fiskeriet i Nordatlanten og Det Nordlige Ishav. I Grønland er Sustainable Fisheries Greenland det centrale organ for håndtering af grønlandske sager om MSC-ansøgninger og forhåndsvurderinger i tæt samarbejde med brancheaktører.

Besøg Sustainable Fisheries Greenland her

Et fiskeri kan være bæredygtigt accepteret uden at være MSC certificeret og derfor RG-vurderes alle fiskerier og arter internt. Af vurderingen i 2019 ses, at 80% af de fiskede og indkøbte råvarer vurderes til at være bæredygtige. Andelen af mindre bæredygtige råvarer udgøres primært af kystnært fiskeri efter torsk og hellefisk i Vestgrønland.

I en bæredygtighedscertificering bedømmes forvaltningen af målarten, bifangst og økosystemer samt overordnet styring af fiskeriet. Derudover vurderes rådgivningen til forvaltningen og selve fiskeriet.

Målsætning

Vi vil arbejde for at øge antallet af bæredygtige fiskerier og andelen af certificerede fiskerier.

Status 2020

Bæredygtigt indkøb jfr. RG-evaluering 80%

Tredjepartscertificerede råvarer 57%

Mål 2022

Vores mål er, at 85% eller mere af vores råvaregrundlag lever op til vores interne bæredygtighedsevaluering og at andelen af certificerede fiskerier i Royal Greenlands samlede råvaremængde er min 60%

Initiativer

  • vedligeholdelse af nuværende certifikater
  • certificering af nye fiskerier bl.a. grønlandske snekrabber, Newfoundland hummer og dele af det kystnære fiskeri efter hellefisk i Grønland.
  • en større andel af indkøbte råvarer og færdigvarer til videre salg skal være certificeret end i 2019.
Image

Ambition 2030

Frem mod 2030 vil vi gennem arbejdet med egne fiskerier og leverandører stræbe mod at mere end 95% af vores råvarer lever op til Royal Greenlands interne vurdering om bæredygtighed. I dette regnestykke spiller bl.a udviklingen i det indenskærs fiskeri efter hellefisk og torsk en stor rolle. Vi vil gennem vores netværk og samarbejde med andre aktører bidrage til at identificere risici og igangsætte forbedringsprojekter.

For så vidt angår tredjeparts certificeringer er vores ambition at 75% eller mere af råvarerne er certificerede. Forudsætningen for denne udvikling hænger tæt sammen med udviklingen i det kystnære fiskeri i Grønland samt indkøb fra andre destinationer.

Se også

Læs mere om Udvikling af fiskeriet - flere arter
...