Du har en forældet browser

Opdater venligst din browser

Opdater browser
Læs mere om Ansvarligt aftryk

Pap, papir og plast

Vi følger princippet om reduce-recycle-renew

Færdigvarer skal emballeres for at kunne blive transporteret hygiejnisk og effektivt samt bevare holdbarheden. Det er dog ikke ligegyldigt hvilken emballage der anvendes.

Vores emballager består hovedsageligt af papir/pap og/eller plast. Størstedelen af Royal Greenland brandede pap- og papiremballager er i løbet af 2018 og 2019 overgået til FSC certificerede træfibre.

Plastik i en cirkulær økonomi

Med vedtagelsen af EU's strategi for plastik med klare målsætninger for 2030 er der en ramme tilstede, indenfor hvilken virksomheder og organisationer arbejder på at ændre sammensætning og gerne reducere forbruget af plastikfibre.

Vi har som forbrugende virksomhed et ansvar for at anvende plastik ansvarligt, men også for at udvikle nye metoder, så den plastik og emballage vi bruger, kan genbruges og indgå i en fremtidig cirkulær økonomi. En emballages livscyklus kan variere meget i længde og kompleksitet og specielt den endelige bortskaffelse og affaldshåndtering varierer stadig meget fra land til land.

Hos Royal Greenland fokuserer vi derfor først og fremmest på at optimere den første del af en emballages livscyklus; valg af fibre og produktion. Vi følger princippet om reduce – recycle – renew.

Image

Målsætning

Vores ambition er at anvende og udvikle ny emballager og transportenheder mm., som efter endt funktion kan indgå i et cirkulært kredsløb. 

Status 2020

 • Estimeret 73% af Royal Greenlands plastemballager er designet til genanvendelse
 • Størstedelen af Royal Greenlands pap- og papiremballager er baseret på FSC certificeret træ
 • Ingen genanvendelse af garn og trawl, men begyndende idéformulering

Mål 2022

 • Minimum 85% af Royal Greenlands plastemballager er designet til genanvendelse.
 • Al Royal Greenlands pap- og papiremballage er baseret på FSC certificeret træ
 • Materialer, der indgår i garn og trawl genanvendes minimum 1 gang.
 • Reduktion i mængden af plastmaterialer, herunder
  • Nedsættelse af tykkelsen på strap bånd med 20%
  • Reduktion af strækfilm med 50%

Initiativer

 • Pap med plastikindlæg reduceres til monomateriale
 • Substitution af laminater til monomaterialer eller nye laminattyper, som kan indgå i en genanvendelsesproces.
 • Opsætte pantordning i Grønland for garn formidlet af Royal Greenland
 • Substituere multiplast kar med monoplast kar
 • Reduktion af materialetykkelse under hensyntagen til anvendelse og holdbarhed

Ambition 2030

Det er Royal Greenlands ambition at stort set alle udtjente fiskegarn og trawl i Grønland opsamles og udnyttes i 2030. Ligeledes arbejder vi henimod, at alle emballager er genanvendelige eller baseret på fornybare ressourcer i det omfang hensynet til fødevaresikkerheden tillader det.

Se også

Læs mere om Mindre affald og flere fødevarer
...