Du har en forældet browser

Opdater venligst din browser

Opdater browser
Læs mere om Ansvarligt aftryk

Klima og energi

Royal Greenland anvender Marine Gas Oil på alle fartøjer

Energiforbrug og klimaaftryk på fabrikker og i fiskeriet er centrale indsatsområder.

I løbet af 2019 blev der indsat to nye fartøjer i Royal Greenlands flåde, som er designet efter nye principper. Det medfører, at det samlede energiforbrug pr. tons færdigvare forventes at blive reduceret. Ombord på den nye M/tr Sisimiut kan fraskær udnyttes til fiskeolie og fiskemel, hvilket ressourcemæssigt er positivt, men er en energikrævende produktion. Vi må derfor for dette fartøj forvente en stigning i det samlede energiforbrug og udledning af CO2ækvivalenter.

Royal Greenland anvender i dag Marine Gas Oil (MGO) som brændstof på alle fartøjer. Fordelen er, at MGO har et meget lavt indhold af svovl (< 0,1%) og er derfor mindre forurenende sammenlignet med Heavy Fuel Oil (HFO). MGO udskiller desuden en mindre mængde sorte partikler. CO2e emissionen er den samme for de to olietyper.

Målsætning

Vi vil reducere CO2e emission fra fartøjer, da forbruget af fossilt brændstof fra de havgående fartøjer udgør det største samlede bidrag til CO2e emission i Royal Greenland.

Vi vil desuden fokusere på reduktion af det samlede energiforbrug i koncernen. Hvor det er muligt, vil vi reducere fossile brændstoffer gennem at konvertere oliedrevne maskiner til eldrevne på lokationer med vandkraft eller anden vedvarende energikilde.

Status 2020

CO2e emissionen for fartøjer baseret på forbrug af bunker:

  • Udenskærs fartøjer (reje- og fisketrawlere, langline): 1,78  ton CO2e/ t færdigvare
  • Kystnære fartøjer (trawler, joller, brøndbåd): 0,85  ton CO2e/ t færdigvare
  • Pelagiske fartøjer: 0,66  ton CO2e/ t færdigvare

Energiforbruget i koncernen var i 2020 på ca. 3.230 kWh/tons færdigvare.

Mål 2022

Årlig reduktion af energiforbruget med 5% målt i hele koncernen.

Initiativer

  • Fastlægge handlingsplaner for reduktion af energi på fabrikker og anlæg efter en gennemgang af forbruget i de enkelte procestrin.
  • Sammenligne nye trawlere (2019) med udgåede trawlere for at vurdere forbedringer
  • Anvende eksisterende viden og kommende ”big data” til at spare på det samlede energiforbrug
  • Indarbejde reduktionsmål for CO2e emission i næste generation af fartøjer

Ambition 2030

Der forskes i disse år intensivt i energikilder og alternativer til bunker olie. Med basis i den nuværende viden arbejder vi i 2030 hen imod en reduceret udledning af CO2e fra fartøjer med 25% beregnet pr. tons færdigvare samt en reduktion i energiforbruget for koncernen på min. 30%   

Se også

Læs mere om Produktgruppers carbon footprint
...