You have an outdated browser

Please update your browser

Update browser
Visa nyhetsarkiv Nyheter & Seafood Insights

Dålig säsong för stenbitsrom på grund av svåra väderförhållanden

13.07.2016

Fiskesäsongen för den åtråvärda stenbitsrommen är kort och begränsad till några få månader om året. I år har säsongen drabbats av en kombination av svåra väderförhållanden och 47-dagarsregeln. Det har försvårat fisket, vilket har lett till en dålig säsong och lägre intag än förra året.

Lägre intag vid bearbetningsanläggningar

Av den totala kvoten på 1 500 ton har man bara landat 737 ton i år jämfört med 1 000 ton förra året. En viktig faktor för det minskade intaget återfinns i årets väderförhållanden. Våren och försommaren har karakteriserats av tuffa väderförhållanden på Grönland med många stormar som har gjort det svårt eller helt omöjligt att använda de små fiskejollarna.

Eftersom det småskaliga fisket sker vid kusten använder de lokala fiskarna små jollar för att underhålla och tömma sina nät. Det gör fisket utsatt för väderförhållanden eftersom en storm kan förhindra fiskarna att nå och tömma sina nät. Varje fiskare har 10–15 drivgarn som kontrolleras, underhålls och töms dagligen.

Fiskare drar upp sina drivgarn

De svåra väderförhållandena har lett till ett generellt mindre intag till alla Royal Greenlands fabriker, förutom i samhällena Ikamiut och Ikerasaarsuk som har haft en liten uppgång i år. Royal Greenlands fabrik i Queqertarsuaq har tagit in 38 ton, vilket är en minskning med ca 45 % jämfört med förra året, då hela kvoten på 63 ton uppnåddes.

Stenbitsrom bearbetas vid vår fabrik i Nuuk

47-dagarsregeln

Säsongen sträcker sig från slutet av mars till början av juli, men kvoten är fördelad mellan sex landningsområden längs Grönlands västkust, som två och två har kvoten i högst 47 dagar.

Säsongen börjar när stenbiten simmar in på grundare vatten för att leka, lockade av vårens stigande vattentemperaturer. Säsongen inleds i den södra delen av Grönland eftersom vattnet blir varmt här först. Därefter förflyttas säsongen upp längs västkusten där kvoten går vidare till nästa område, tills den når området i Diskobukten. I slutet av juni slutar stenbiten att leka och simmar tillbaka till djupare vatten igen, och säsongen får ett naturligt slut.

Om ett område drabbas av dåliga väderförhållanden när kvoten är tillgänglig kan den korta säsongen för stenbitsfiske bli ännu kortare, eftersom kombinationen av 47-dagarsregeln och dåliga väderförhållanden ger fiskarna mycket begränsad tid att landa den viktiga fångsten.

Litet men viktigt fiske

Även om säsongen för stenbitsfiske är väldigt kort är den mycket viktig. I mindre samhällen är stenbiten en av de få arter som kan landas tack vare begränsade krav på bearbetningsutrustning. Fiskare kan därför tjäna in en stor del av sin årsinkomst under den korta och intensiva säsongen för stenbitsrom. Fisket spelar därmed en viktig roll för att försörja mer isolerade samhällen längs kusten. Vissa fiskare kan leverera upp till 10 ton rom och får därmed en stor del av sin årsinkomst från de få veckor som kvoten är tillgänglig i deras intagsområde.

När säsongen är slut byter de flesta fiskare om möjligt fokus till andra arter som torsk eller hälleflundra. Andra jagar eller tar arbeten i lokalsamhället.

Enkel bearbetning ger konkurrenskraft

Stenbitsrom bearbetas direkt efter landning. Bearbetningen kräver inga stora frysanläggningar vilket gör att även små samhällen och fabriker kan konkurrera med större och mer avancerade bearbetningsanläggningar.

Royal Greenlands nära samarbete med lokala fiskare och egna produktion ger en stark vertikal integration i produktionen och full spårbarhet.

Läs mer om Royal Greenlands stenbitsrom här:

Nästa nyhet: MSC-bedömning av havsfiske efter liten hälleflundra
...