You have an outdated browser

Please update your browser

Update browser
Läs mer om Våra platser

Våra fartyg

Royal Greenland's fartyg

Se en översikt över Royal Grönlands fiskefartyg nedan

Flotta till havs

Akamalik
2001

Befälhavare: Linjohn Christiensen /Torbjørn Joensen
Längd/bredd: 75,8 x 14,5 m
Produktionskapacitet: 110 ton/dag
Besättning: 22–26 personer
Trålartyp: Oceangående trålare för räkor
Ägare: RG 100 %

Tuugaalik
2002

Befälhavare: Regin Henriksen/Pauli Justinussen
Längd/bredd: 66,4 x 14,6 m
Produktionskapacitet: 80 ton/dag
Besättning: 25 personer
Trålartyp: Oceangående trålare för liten hälleflundra/makrill
Ägare: RG 25%

Sisimiut
2019

Befälhavare: Ivan Olsen/Pauli Olsen
Längd/bredd: 82,65 x 17 m
Produktionskapacitet: 30-50 ton/dag
Fångskapacitet: 7-8.000 ton/år
Hållkapacitet: 7-900 ton
Besättning: 42 personer
Trålartyp: Oceangående trålare
Ägare: RG 100 %

Nataarnaq
2001

Befälhavare: Martin Jacobsen/Davur Mohr
Längd/bredd: 67,5 x 14,5 m
Produktionskapacitet: 110 ton/dag
Besättning: 24–24 personer
Trålartyp: Oceangående trålare
Ägare: RG 50 %

Masilik
Masilik

Befälhavare: Hans Petur Samuelsen / Gunnar Olsen
Längd/bredd: 52 x 12 m
Produktionskapacitet: 20 ton/dag
Fångskapacitet: 3 000–5 000 ton/år
Hållkapacitet: 350 ton
Besättning: 18 personer
Trålartyp: Oceangående trålare
Ägarförhållande: RG 50%

Tasiilaq
1987

Befälhavare: Jónfrídur Poulsen / Birgir Petersen
Längd/bredd: 77,6 x 12,6 m
Produktionskapacitet: 120 ton/dag
Fångskapacitet: 20 000–25 000 ton/år
Hållkapacitet: 700 ton
Besättning: 22 personer
Trålaryp: pelagisk trål och not- och vadfartyg
Ägarförhållande: RG 66 %

Tuneq
1988

Befälhavare: Páll Johan Poulsen
Längd/bredd: 70 x 12,5 m
Produktionskapacitet: 60 ton/dag
Fångskapacitet: 10 000–15 000 ton/år
Hållkapacitet: 500 ton
Besättning: 10–12 personer
Trålartyp: Pelagisk trål
Ägarförhållande: RG 66 %

Kustnära flotta

Lomur
1988

Befälhavare: Jakup Bech/Karl Egede Petersen
Längd/bredd: 43,2 x 9,6 m
Produktionskapacitet: 60 ton/dag
Fångstkapacitet: 6 000 ton/år
Hållkapacitet: 130 ton
Besättning: 11 personer
Trålartyp: Kusttrålare för räkor
Ägare: RG 75%

Sermilik
1986

Befälhavare: Nuka Levisen
Längd/bredd: 26 x 8 m
Produktionskapacitet: 20 ton/dag
Fångstkapacitet: 2500 ton/år
Hållkapacitet: 45 ton
Besättning: 6-9 personer
Trålartyp: Kusttrålare, räkor på is, torsk
Ägare: RG 100 %

Lea
1986

Befälhavare: Frederik Mathiassen
Längd/bredd: 14,85 x 5,16 m
Produktionskapacitet: Ingen
Fångstkapacitet: 150 ton/år
Hållkapacitet: 10 ton
Besättning: 4 personer
Trålartyp: Kustfartyg/nätfartyg
Ägare: RG 100 %

Läs mer om Våra produktionsanläggningar
...