You have an outdated browser

Please update your browser

Update browser
Läs mer om Våra platser

Våra fartyg

Royal Greenland's fartyg

Se en översikt över Royal Grönlands fiskefartyg nedan

Flotta till havs

Sisimiut
2019

Befälhavare: Ivan Olsen/Pauli Olsen
Längd/bredd: 82,65 x 17 m
Produktionskapacitet: 30-50 ton/dag
Fångskapacitet: 7-8.000 ton/år
Hållkapacitet: 7-900 ton
Besättning: 42 personer
Trålartyp: Oceangående trålare
Ägare: RG 100 %

Avataq
2019

Befälhavare: Jogvan Trondarson/Tordar Dimon
Längd/bredd: 83 x 18 m
Produktionskapacitet: 110 ton/dag
Fångskapacitet: 7-10.000 ton/år
Hållkapacitet: 6-800 ton
Besättning: 30 män
Trålaryp: Oceangående trålare för fisk och räkor
Ägare: RG 100%

Akamalik
2001

Befälhavare: Linjohn Christiansen/Torbjørn Joensen
Längd/bredd: 75,8 x 14,5 m
Produktionskapacitet: 110 ton/dag
Fångskapacitet: 7-10.000 ton/år
Hållkapacitet: 450-750 ton
Besättning: 22–26 personer
Trålartyp: Oceangående trålare för räkor
Ägare: RG 100 %

Kaassassuk
2001

Befälhavare: Michael Dahl-Nielsen/Niclas Petersen
Längd/bredd: 67,5 x 14,5 m
Produktionskapacitet: 110 ton/dag
Fångstkapacitet: 7-10.000 ton/år
Hållkapacitet: 600 ton
Besättning: 22–24 personer
Trålartyp: Oceangående trålare (råkor)
Ägare: RG 100 %

Tuugaalik
2002

Befälhavare: Regin Henriksen/Pauli Justinussen
Längd/bredd: 66,4 x 14,6 m
Produktionskapacitet: 80 ton/dag
Fångstkapacitet: 6-7.000 ton/år
Hållkapacitet: 800 ton
Besättning: 25 personer
Trålartyp: Oceangående trålare för liten hälleflundra/makrill
Ägare: RG 25%

Masilik
Masilik

Befälhavare: Hans Petur Samuelsen / Gunnar Olsen
Längd/bredd: 52 x 12 m
Produktionskapacitet: 20 ton/dag
Fångskapacitet: 3–5.000 ton/år
Hållkapacitet: 350 ton
Besättning: 18 personer
Trålartyp: Oceangående trålare
Ägare: RG 100%

Tasiilaq
2003

Befälhavare: Jónfridur Poulsen
Längd/bredd: 84 x 14.6m
Produktionskapacitet: 200 ton/dag
Fångskapacitet: 20-25.000 ton/år
Hållkapacitet: 1.400 ton
Besättning: 25 personer
Trålartyp: Pelagisk trål
Ägare: RG 66%

Tuneq
1988

Befälhavare: Jonhard Haraldsen
Längd/bredd: 70 x 12,5 m
Produktionskapacitet: 60 ton/dag
Fångskapacitet: 10–15.000 ton/år
Hållkapacitet: 500 ton
Besättning: 10–12 personer
Trålartyp: Pelagisk trål
Ägare: RG 66 %

Kustnära flotta

Lomur
1988

Befälhavare: Jakup Eli Bech/Mikael Brandt
Längd/bredd: 43,2 x 9,6 m
Produktionskapacitet: 60 ton/dag
Fångstkapacitet: 6.000 ton/år
Hållkapacitet: 130 ton
Besättning: 11 personer
Trålartyp: Kusttrålare för räkor
Ägare: RG 75%

Sermilik
1986

Befälhavare: Nuka Levisen/Niels Jørgen Møller
Längd/bredd: 26 x 8 m
Produktionskapacitet: 20 ton/dag
Fångstkapacitet: 2.500 ton/år
Hållkapacitet: 45 ton
Besättning: 6-9 personer
Trålartyp: Kusttrålare, räkor på is, torsk
Ägare: RG 100 %

Läs mer om Våra produktionsanläggningar
...