You have an outdated browser

Please update your browser

Update browser
Visa nyhetsarkiv Nyheter & Seafood Insights

Viktigt att investera i framtidsfisket

11.05.2017

Fiske är en dynamisk industri. Det bygger på en levande naturresurs och både kunderna och slutanvändarna ställer hela tiden högre krav på kvaliteten. Genom att investera i nya moderna fiskefartyg går Royal Greenland i bräschen för denna utveckling och understryker positionen som en av de ledande fiskeaktörerna i Nordatlanten när det gäller teknik, besättningens arbetsmiljö och effektivitet.

För att hänga med i utvecklingen har Royal Greenland investerat mer än 100 miljoner euro i två nya trålare, som för närvarande byggs på varvet Astilleros de Murueta SA i Bilbao, Spanien. De två fartygen har utvecklats i samarbete med Skibsteknisk AS i Ålesund i Norge, som har stor erfarenhet av att utforma fiskefartyg för isfyllda förhållanden i arktiska vatten.

Modernt och hållbart fiske
De nya trålarna kommer att ersätta en befintlig fisktrålare, Sisimiut och en räktrålare, Qaqqatsiaq, och kommer att vara fullt utrustade med det senaste inom framdrivnings-, navigations- och fångstutrustning. Den nya fisketrålaren kommer främst att inriktas på liten grönländsk hälleflundra och torsk och kommer att vara utrustad med en fabriksanläggning för produktion av fiskmjöl och fiskolja av resterna när fisken har fileats. Det gör att en större del av fisken utnyttjas än vad som är möjligt idag och att avfallet minimeras. Det andra fartyget kommer att vara en kombitrålare som kan fånga både räkor och liten grönländsk hälleflundra. Det ger större flexibilitet när det gäller framtida kvoter och lagerförändringar. 

Nå nya fiskeområden
De två fartygen har större lastkapacitet än de befintliga trålarna och kan därför vara till sjöss längre tid åt gången utan att behöva besöka hamnen för lossning. Det gör det möjligt att nå nya avlägsna fiskeområden. I dag tycks räkbestånden flytta från kända traditionella fiskeområden kring Diskobukten i västra Grönland längre norrut längs kusten. Det är okänt varför beståndet rör sig, men biologer från Grönlands institut för naturresurser har föreslagit att det antingen kan bero på stigande havstemperaturer eller på ökningen i beståndet för räkans ärkefiende torsken. Med provfiske har Royal Greenland upptäckt nya, tidigare okända räkfiskeområden i Melville Bay i norra Grönland och det nya tillskottet i företagets flotta kommer att göra det kommersiellt livskraftigt att fiska så långt norrut.   

Förutom de nya fiskeområdena och den ökade lastkapaciteten kommer de nya fartygen också att ha palletingsmöjligheter ombord, vilket kommer att göra sjöfartstiderna kortare, effektivisera fiskeverksamheten och förkorta tiden till marknaden.

Planen är att de nya trålarna levereras med sex månaders mellanrum 2019.

Nästa nyhet: Nya produkter och innovation
...