You have an outdated browser

Please update your browser

Update browser
Visa nyhetsarkiv Nyheter & Seafood Insights

MSC-certifierat fiske efter liten grönländsk hälleflundra

23.05.2017

Den 23. maj tilldelades havsfisket i västra Grönland MSC-certifiering för ett hållbart och välskött fiske.

Fisket är av stor betydelse både för Royal Greenland som företag och för hela Grönland. Royal Greenlands hållbarhets- och samhällsansvarschef Lisbeth Due Schönemann-Paul: "Vi är mycket stolta och nöjda med certifieringen av havsfisket efter liten grönländsk hälleflundra vid västra Grönland. Tack vare certifieringen kommer vi att kunna tillgodose kundernas efterfrågan på certifierad hälleflundra."

Certifieringen är resultatet av gemensamma ansträngningar av ett antal grönländska intressenter; däribland de fiskare, de representanter från fiskeindustrin (bl.a. Royal Greenland) och de grönländska myndigheter som tillsammans utgör organisationen Sustainable Fisheries Greenland. Ett oberoende revisionsföretag har analyserat och dokumenterat fisket under en lång tidsperiod. Biologiska data från beståndet av liten grönländsk hälleflundra vid västra Grönland har analyserats, fångstmetoderna och utrustningen har undersökts och fabrikerna har inspekterats.

Välskött fiske
Fisket sker främst i Baffinbukten och Davis sund utanför Grönlands västra kust och har pågått sedan mitten av 1960-talet.  Certifieringen omfattar fyra trålare, inklusive Royal Greenlands fartyg Sisimiut och Tuugaalik. Grönlands lokala regering sköter fisket och fastställer den årliga kvoten. Alla som fiskar ur den kvoten är skyldiga att föra loggbok och notera sina fångster. Nät med stor maskstorlek används för att minimera bifångsten av andra arter och att för små fiskar fångas. Om bifångsten skulle överstiga 10 % eller om man upptäcker koraller eller svampdjur, seglar fartygen vidare till ett annat fiskeområde. MSC bedömer att beståndet är sunt och stabilt.

Lokal bearbetning
I Grönland är fiskeföretagen skyldiga att landa en del av sina fångster. Det innebär att 25 % av havsfångsterna landas lokalt och bearbetas på fabriker längs den grönländska västkusten. På fabrikerna tillverkas bland annat filéer för den europeiska marknaden. Resterande del av fångsten fileteras ombord på trålarna eller fryses, antingen som hela fiskar eller rensade utan huvud. Hel fisk säljs ofta i Asien som färdiga varor eller för vidare bearbetning lokalt.

Produkter tillgängliga i slutet av året
Certifieringen är retrospektiv och gäller alltså hela säsongen 2017. Men den blåvita logotypen kommer inte att visas på Royal Greenlands förpackningar förrän i höst, när havsfisket åter landas i våra fabriker. 

Se även

Nästa nyhet: Ännu en utmanande säsong för stenbitsfisket
...