You have an outdated browser

Please update your browser

Update browser
Visa nyhetsarkiv Nyheter & Seafood Insights

Forskning: Nya förorenande ämnen i fisk och skaldjur – ECsafeSEAFOOD

16.10.2018

Många oroar sig för människans förorening av världens hav och problemet ligger högt på agendan för både industri och beslutfattare. För att ge kunskap och råd till konsumenter, industri och beslutsfattare utfördes en studie som omfattade hela Europa. Syftet var att börja undersöka och övervaka nya förorenande ämnen i fisk och skaldjur, och utvärdera deras effekt på den allmänna hälsan. Royal Greenland har aktivt deltagit i och stött det fyra år långa forskningsprojektet.

ECsafeSEAFOOD var ett fyra år långt projekt. Syftet var att förstå livsmedelssäkerhetsproblem relaterade till förorenande ämnen i fisk- och skaldjursprodukter som ett resultat av miljöföroreningar (inklusive de med ursprung i skadlig algblomning och de som förknippas med marint avfall) och utvärdera deras effekt på den allmänna hälsan.

Vad tycker konsumenterna?
Konsumenternas uppfattningar om fisk- och skaldjursprodukter och människans hälsa undersöktes i en enkät med 2 917 europeiska konsumenter från fem länder (Spanien, Portugal, Irland, Belgien och Italien)(4). Studien visade att:

  • 72 % ansåg att det är hälsosamt att äta fisk och skaldjur, trots de möjliga riskerna.
  • 74 % var medvetna om att intag av feta fisk- och skaldjursprodukter rika på omega 3‑fettsyror minskar risken för hjärtsjukdomar.
  • 42 % rapporterade oro över att äta fisk- och skaldjursprodukter, framför allt på grund av tungmetallföroreningar (48 %), plastrester (41 %), läkemedel (34 %), antibiotika och hormoner (33 %).
  • Europeiska konsumenter visade även ett stort intresse för information om fisk- och skaldjurssäkerhet, framför allt i fråga om hållbarhet, ursprung, fångstdatum, halten av främmande ämnen, kvalitetsmärkning, säkerhetsgaranti, tillsatser och fisk fångad i det vilda kontra odlad fisk.

Projektet finansierades av den Europeiska unionen och har resulterat i ett flertal vetenskapliga artiklar och tre riktlinjer för säkra fisk- och skaldjursprodukter: en för konsumenter, en för industrin och en för beslutsfattare. Forskningen och riktlinjerna är offentligt tillgängliga här: http://www.ecsafeseafood.eu/

Image

Riktlinjerna fastslår att fisk och skaldjur inköpta från reglerade kommersiella distributörer i Europa är säkra och inte utgör någon potentiell hälsorisk för konsumenter. Dessutom uppväger de övergripande fördelarna med konsumtion av fisk och skaldjur alla eventuella risker i fråga om livsmedelssäkerhet(5).

Riktlinjerna uppmanar konsumenter, industri och beslutsfattare att följa riktlinjerna och följa specifika rekommendationer. Genom att göra detta kan vi hjälpa till att minska den potentiella risken för att nya förorenande ämnen sprids i våra hav.

Image

Se hela rapporterna här: www.ecsafeseafood.eu

Royal Greenlands arter

Som en av de största producenterna av fisk- och skaldjursprodukter i Europa ser Royal Greenland det som en viktig uppgift att bidra till en fördjupad insikt och kunskap även på detta nya område. Därför deltog Royal Greenland aktivt i forskningsprogrammet ECsafeSEAFOOD med några av våra kärnarter, nämligen nordhavsräkor (kokta och skalade), grönländsk hälleflundra (kallrökt) och atlantlax (kallrökt).

"Livsmedelssäkerhet är av största vikt för oss och vi måste stå i förgrunden för att förstå och dokumentera våra produkters säkerhet. Vi fiskar i huvudsak i isolerade områden i Nordatlanten och Norra ishavet, och har tidigare inte sett förorenande ämnen som en stor risk. Ökande föroreningar i haven på andra platser gör dock att vi måste vidta försiktighetsåtgärder” – Annette Søndergaard, kvalitetschef, Royal Greenland

I studien analyserades arterna både före och efter beredning för att kunna förstå huruvida själva beredningen påverkade mängden förorenande ämnen. Alla arter undersöktes efter upp till 25 olika förorenande ämnen, bland annat arsenik, krom, kvicksilver och bromerade flamskyddsmedel(7).

I alla analyserade prover låg nivån av förorenande ämnen, om förekommande, långt under EU:s maxnivåer(7). Det primära resultatet av deltagandet i studien var därmed en ökad förståelse för beteendet hos potentiella förorenande ämnen i vår produktionsmiljö, såväl som de potentiella riskerna. Produktionsflödena i fabrikerna och HACCP-kontrollsystemen har utvärderats och funnits tillfredsställande, i händelse av ett framtida problem.

"Det är väldigt tillfredsställande för Royal Greenland att delta i detta viktiga forskningsprojekt och att fortsätta stödja denna viktiga agenda och kunskapsbas i hela Europa" – Niels Bøknæs, produktionsutvecklare.

Källor

(4) Reuver M., Barbosa V., Marques A., Calis T., Ferrari F., Cunha S.C. and Fernandes J.O (2017) Safe Seafood Guide for Industry: Emerging Chemical Contaminants in Seafood. www.ecsafeseafood.eu

(5) Reuver M., Barbosa V., Marques A., Calis T., Tediosi A., Cunha S.C. and Fernandes J.O (2017) Safe Seafood Guide for Consumers: Emerging Chemical Contaminants in Seafood. www.ecsafeseafood.eu

(7)Rasmussen, R., Søndergaard, A., Bøknæs, N., Cederberg T., Sloth J.J., Granby, K. (2017) Effects of industrial processing on essential elements and regulated and emerging contaminant levels in seafood, Food and Chemical Toxicology

Nästa nyhet: Delägarskap för att öka landningar
...