You have an outdated browser

Please update your browser

Update browser
Visa nyhetsarkiv Nyheter & Seafood Insights

Ännu en utmanande säsong för stenbitsfisket

16.05.2017

Den korta säsongen för det grönländska stenbitsfisket är i full gång och hittills tyder allt på att fisket 2017 kommer att hamna i nivå med föregående år, som präglades av dåligt väder och därmed dåliga fångster.

Den korta säsongen för stenbitsfisket inleds oftast på södra Grönland under tidig vår, i mars–april, när sjuryggen drar sig in mot grundare vatten för att leka. Därefter fortsätter fisket norrut längs västkusten och avslutas inte förrän under sommaren. Enligt 47-dagarsregeln har varje fiskeområde högst 47 dagar på sig att fiska upp sin kvot, och om inte hela kvoten uppnås förfaller resterande del.

Säsongen 2016 präglades av mycket hårt väder längs den grönländska västkusten, så därför kunde inte hela kvoten fiskas upp. Eftersom den första delen av säsongen 2017 har varit väldigt kall kom fisket igång lite sent och fångsterna har varit något mindre än beräknat. Trots den sena starten hoppas man komma ikapp till viss del, och man väntar sig att få in cirka 7 000 ton rom för hela Grönland under den här säsongen, medan man bara fick in 6 000 under 2016. Royal Greenland köper upp merparten av fångsten.

På Island har man samma väderrelaterade utmaningar som på Grönland, och dessutom har effekten av att den isländska torskkvoten ännu inte fiskats upp blivit att fiskarna därför satsat mest på det. Från politiskt håll har man därför beslutat att förlänga säsongen med ytterligare 10 dagar. Trots detta initiativ blir det svårt för det isländska fisket att nå upp till föregående års resultat, och den tillgängliga volymen väntas minska kraftigt.

Förutom detta är de globala lagernivåerna begränsade, så Royal Greenland tror att det kommer att råda brist på råvaror till produktionen av stenbitsrom under 2017. På Royal Greenland räknar vi dock med att kunna upprätthålla produktionen i Cuxhaven (Tyskland), för tack vare tillbörlig omsorg och dialog med de lokala fiskarna har vi säkrat en stor del av den inkommande volymen från Grönland och har därför tillgång till en viss mängd råvara.

Nästa nyhet: Viktigt att investera i framtidsfisket
...