You have an outdated browser

Please update your browser

Update browser
Visa nyhetsarkiv Nyheter & Seafood Insights

Royal Greenland deltar i WASEABI-projekt

17.09.2019

Under de kommande fyra åren kommer Royal Greenland att delta i det nya EU-projektet WASEABI för att utnyttja de marina resurserna bättre genom att optimera användningen av biprodukter i produktionen och bifångst i fisket.

WASEABI-forskningsprojektet leds av det danska Fødevareinstituttet vid Danmarks tekniska universitet i samarbete med forskningsinstitut över hela Europa och Royal Greenland. Målet är att optimera användningen av biprodukter från havsodlingar, fiskerier och fiskeindustrin genom att utveckla nya metoder för producering av ingredienser för livsmedelsindustrin. WASEABI är en akronym av orden ”Waste”, ”Seafood side-streams” och ”Bioeconomy”. 

Under de kommande fyra åren ska WASEABI-projektet hjälpa till att utveckla dessa metoder och lösningar för att förvandla biprodukter till en inkomstkälla för fisk- och skaldjursföretag över hela Europa, och till en protein- och mineralkälla i andra livsmedel.

Potentialen är stor, då den europeiska fiskeindustrin uppgår till totalt 5,1 miljoner ton bearbetad fisk varje år och nästan en tredjedel slutar som biprodukter för djurmat eller helt enkelt blir avfall.

Målet för WASEABI är dessutom att undersöka vilka möjliga hinder och utmaningar som väntar fiskbearbetningsföretag vid användning av biprodukter som nya ingredienser, och vad kunder skulle tycka om att äta livsmedel som innehåller produkter som traditionellt har kastats ut.

WASEABI ska även undersöka hur man kan lagra och skydda biprodukterna för att säkerställa en hög nivå av livsmedelssäkerhet och kvalitet, samt undersöka tekniker för att extrahera protein och mineraler och producera olika aromämnen för livsmedel.

Utvalda tekniker kommer att skalas upp under de fyra åren för att tillåta deltagande företag, som Royal Greenland, att använda dem vid pilotförsök på anläggningar och, i vissa fall, i full industriell skala.

Källor

https://www.vifu.net/international/news/4-million-eu-project-aims-to-ensure-better-utilization-of-the-aquatic-resources/

Nästa nyhet: Nya M/Tr Sisimiut installerad i Royal Greenlands flotta
...