You have an outdated browser

Please update your browser

Update browser
Läs mer om Hållbarhet

Vår syn på hållbarhet

Det vilda fisk- och skaldjursbeståndet i Nordatlanten och Arktis utgör fundamentet i vårt företag och är livsviktigt för många människor.

Hållbart fiske och personalutveckling står i centrum för företagens sociala ansvar.

Royal Greenland är ett mycket viktigt företag för det grönländska samhället. Vi är Grönlands största arbetsgivare, och hur resurserna hanteras har stor inverkan på utvecklingen av Grönland.

Royal Greenland arbetar globalt och har därför också ett inflytande på de samhällen där vi är verksamma utanför Grönland. Vi vill ta ansvar för all verksamhet och bidra till en positiv utveckling av de samhällen vi deltar i.

Royal Greenland har arbetat med hållbarhet och samhällsansvar i många år och antog redan 2012 en policy för att strukturera det arbetet.

Hållbarhetsstrategi  
Vår hållbarhetsstrategi bygger på FN:s Global Compacts tio principer och är nära kopplad till vår affärsidé. Hållbarhetsstrategin Till förmån för Grönland och Royal Greenland baseras på tre pelare: MänniskorPlanetVinst.

Strategin utgår dessutom från två grundläggande principer:

  1. Miljö- och samhällsutvecklingen måste stödja den ekonomiska tillväxten
  2. Företagets tillväxt måste stödja miljö- och samhällsutvecklingen i det lokala samhället

CSR handlar om balans mellan ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet: Människor – planeten – vinst

Mikael Thinghuus, CEO, Royal Greenland

CSR-policy
Royal Greenland ägs av Grönlands lokala regering och som Grönlands största arbetsgivare har vi ett särskilt ansvar att bidra positivt till samhället.

Royal Greenlands CSR-policy anger bolagets strategi för socialt ansvar inom följande områden:

Image

Läs hela vår Hållbarhetsstrategi, vår CSR-policy och våra Anknytande dokument här. 

Se även

Läs mer om Anknytande dokument
...