You have an outdated browser

Please update your browser

Update browser
Läs mer om Hållbarhet

Vår syn på hållbarhet

Det vilda fisk- och skaldjursbeståndet i Nordatlanten och Arktis utgör fundamentet i vårt företag och är livsviktigt för många människor.

Royal Greenland har arbetat med hållbarhet och samhällsansvar under många år och antog 2012 en policy för att strukturera det arbetet. Vårt CSR-arbete riktas främst mot hållbart fiske och personalutveckling.

Royal Greenland är ett mycket viktigt företag för det grönländska samhället. Vi är Grönlands största arbetsgivare, och det sätt på vilket företaget hanterar landets resurser och skapar arbetsmiljöer för anställda och leverantörer har stor inverkan på utvecklingen av en hållbar framtid för Grönland.

Royal Greenland arbetar globalt och har också ett inflytande på de samhällen där vi är verksamma utanför Grönland. Vi vill ta ansvar för vår verksamhet och bidra till en positiv utveckling av de samhällen vi deltar i.

Vår hållbarhetsstrategi är baserad på de tio principerna i FN:s initiativ Global Compact och nära knuten till vår affärsidé med fokus på människor – planeten – vinst och baseras således på två grundläggande principer:

  1. Miljö- och samhällsutvecklingen och initiativ därtill måste stödja den ekonomiska tillväxten
  2. Företagets tillväxt måste stödja miljö- och samhällsutvecklingen i det lokala samhället

CSR handlar om balans mellan ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet: Människor – planeten – vinst
 - Mikael Thinghuus, CEO, Royal Greenland

CSR-policy

Royal Greenland ägs av det grönländska Självstyret och har därför ett särskilt ansvar att bidra till samhället. Hållbarheten är extra betydelsefull på Grönland eftersom vi är en så pass viktig aktör i Grönlands ekonomi och hållbara utveckling. Vi tar därför mycket allvarligt på vårt CSR-arbete.

Våra mål:

  • Vi ska bidra till att utveckla det grönländska samhället och använda vår närvaro och verksamhet till att göra skillnad.
  • Vi ska samarbeta med andra parter i projekt där detta är lämpligt i syfte att hitta nya möjligheter och ta itu med alla utmaningar.
  • Vi ska systematiskt och aktivt arbeta med CSR på grundval av internationellt erkända principer såsom FN:s Global Compact.
  • Vi ska uppnå resultat via förbättrade processer som innebär att sätta upp mål, skapa handlingsplaner samt att genomföra och utvärdera arbetet.
  • Vi ska kommunicera och rapportera om CSR-aktiviteter, utmaningar och resultat.

Här kan du läsa hela hållbarhetsstrategin och vår CSR-policy

 

Se även

Läs mer om Anknytande dokument
...