You have an outdated browser

Please update your browser

Update browser
Läs mer om Hållbarhet

Profit

FÖRETAGETS FORTSATTA EXISTENS

vi skapar hållbara intäkter och förutsättningar för tillväxt och långsiktig ekonomisk stabilitet på Grönland.

Royal Greenland har en lång historia i Grönland och har vuxit till att bli en global aktör. Företagets fokus har hela tiden varit att skapa hållbara intäkter för det grönländska samhället. Därför söker vi ständigt långsiktiga lösningar som tar hänsyn till miljön och det omgivande samhället.

Fokus på resultat och god affärsetik
Med hållbara resurser och välutbildad personal tror vi att vi kan säkra en stabil vinst för företaget. Det är viktigt att kunna producera genomgående hög kvalitet för att säkerställa bra produkter för våra kunder och för konsumenterna.

På Royal Greenland fokuserar vi på följande:

  • Säkerställa tillgången till resurser och stimulera utvecklingen i hela norra Atlanten.
  • Köpa och förädla produkter av hög kvalitet som kan säljas till kvalitetsmedvetna kunder.
  • Att vara ett konkurrenskraftigt och respekterat företag i den internationella livsmedelsindustrin.

När vi ska välja projekt som till exempel ska främja användningen av en viss resurs eller utbildningen av anställda kommer vi också i större utsträckning att ta hänsyn till den ekonomiska dimensionen och se till möjligheterna till långsiktig lönsamhet och stabilitet. I samhällsansvaret ingår nämligen också ett ekonomiskt ansvarstagande.

Image

 

Se även

Läs mer om Vår syn på hållbarhet
...