You have an outdated browser

Please update your browser

Update browser
Läs mer om Hållbarhet

Profit

FÖRETAGETS FORTSATTA EXISTENS

vi skapar hållbara intäkter och förutsättningar för tillväxt och långsiktig ekonomisk stabilitet på Grönland.

Royal Greenland har en lång historia i Grönland och har vuxit till att bli en global aktör. Företagets fokus har hela tiden varit att skapa hållbara intäkter för det grönländska samhället. Därför söker vi ständigt långsiktiga lösningar som tar hänsyn till miljön och det omgivande samhället.

Bra affärsetik  
I vår strävan att vara en respekterad partner strävar vi alltid efter att bedriva vår verksamhet med stor integritet. Därför har vi också ett omfattande efterlevnadsprogram om korruption och ansvarsfulla inköp. Vi är också noga med att kommunicera företagets uppförandekod för att stärka medarbetarnas etiska beteende och vi har startat interna initiativ om modernt slaveri.

Antikorruption och modernt slaveri  
För att bekämpa korruption har Royal Greenland en antikorruptionspolitik och våra anställda får obligatorisk utbildning anpassad efter deras exponering för operativa risker. Vi bekämpar modernt slaveri, ett välkänt och ofta organiserat problem, genom noggrann sållning före rekryteringen och genom vårt etiska leverantörsprogram. Vi tar avstamp i den brittiska bestickningslagen och Storbritanniens moderna slaverilag i våra ansträngningar att fördöma mutor, korruption och modernt slaveri.

Etisk leverantörshantering  
Vi har verksamhet på flera geografiska platser och handlar med flera leverantörer och underleverantörer från hela världen. I vår strävan att följa nationella och internationella standarder och för att undvika etiska kränkningar i vår leverantörskedja kräver vi att våra leverantörer och underleverantörer följer Royal Greenlands leverantörsuppförandekod.

Hög- eller medelriskleverantörer är dessutom skyldiga att slutföra en självständig utvärdering av hållbarhet, där de får visa sin etiska prestanda inom teman som rör arbetstagarnas rättigheter, korruption, arbetsvillkor och miljöledning.

På Royal Greenland fokuserar vi på följande:

  • Riskbedömningar och inspektioner av leverantörer i relation till produkttyp, ursprung och inköpsomfattning
  • Krav på att våra leverantörer uppfyller Royal Greenlands leverantörskod
  • Avvisa korruption i alla dess former, inklusive utpressning, mutor och skatteflykt
  • Avvisa modernt slaveri i alla dess former

Se även

Läs mer om Vår syn på hållbarhet
...