You have an outdated browser

Please update your browser

Update browser
Läs mer om Hållbarhet

Planet

VÅR FRAMTID

på Royal Greenland förvaltar vi de resurser vi har tillgång till och som vår framtid är beroende av på ett hållbart sätt.

Royal Greenland deltar i samarbeten på flera nivåer för att säkra långsiktig hållbarhet för fisket i Nordatlanten och Norra ishavet, både när det gäller hållbart fiske och miljöfrågor.

Fisk och skaldjur är den viktigaste naturresursen för Grönland och därför måste vi fiska med respekt för beståndets hållbarhet och framtida balans. För att uppnå detta är det viktigt att lyssna på råd från forskarvärlden, ta hänsyn till fiskarnas observationer och iakttagelser från små och stora fiskeflottor. Endast genom en öppen dialog med intressenter och beslutsfattare kan vi göra det bästa av de marina resurserna och säkerställa hållbarheten.

Fokus på hållbart fiske och resursutnyttjande
För att utveckla vårt fiskebestånd på ett hållbart sätt deltar vi i olika projekt för att öka vår vetenskapliga kunskap och förbättra våra fiskemetoder. Ett fiskbestånd kan vara hållbart utan att vara certifierat, men MSC-certifieringen, som utfärdas av en extern part, innebär ett löfte att förvalta beståndet och göra stora insatser för miljön. 

För att optimera avkastningen inom både fiske och produktion krävs experimentella projekt med nya fiskeredskap, kommersialisering av biprodukter och att nya tekniska möjligheter utforskas.

Image

Resursutnyttjande
2017 användes 65 procent av alla arter som landades på Royal Greenlands fabriker i Grönland. Ett exempel på resursutnyttjande är att tillverka räkmjöl av räkskalen på fabriken i Ilulissat. När det gäller liten grönländsk hälleflundra användes 94 procent år 2017, tack vare att bara skinnet och benen kastades bort vid framställning av t.ex. filéer. I vissa grönländska byar används till och med också skinnet och benen till djurfoder.

Det är en pågående process att utnyttja så stor andel av biprodukterna som möjligt i produktionen. Vår produktions- och innovationsgrupp arbetar ständigt med att utforska nya möjligheter och vi är engagerade i ett antal akademiska forskningsprojekt i ämnet.

Image

På Royal Greenland fokuserar vi på följande:

  • Samarbeta med vetenskapliga institut för att öka våra kunskaper om fisk och skaldjur
  • Främja en hållbar utveckling för Grönlands fisk och skaldjur
  • Behålla MSC-certifieringen för räkor och sjurygg
  • Få MSC-certifiering för liten grönländsk hälleflundra och torsk i Grönland
  • Använda biprodukter från den primära produktionen av fisk och skaldjur

Se även

Läs mer om Profit
...