You have an outdated browser

Please update your browser

Update browser
Läs mer om Hållbarhet

Planet

VÅR FRAMTID

på Royal Greenland förvaltar vi de resurser vi har tillgång till och som vår framtid är beroende av på ett hållbart sätt.

Royal Greenland engagerar sig i samarbeten på flera nivåer för att säkra långsiktig hållbarhet för fisket i Nordatlanten och Norra ishavet, både när det gäller hållbart fiske och miljöfrågor.

Fisk och skaldjur är vår viktigaste naturresurs. Vi vill fiska och samtidigt bevara beståndens hållbarhet och deras framtida balans. Vi tar till oss av vad forskningen visar och tar hänsyn till fiskarnas iakttagelser och erfarenheten hos fiskeflottorna, och försöker att genom en öppen dialog med beslutsfattarna hitta de bästa sätten att exploatera de marina resurserna.

Fokus på hållbart fiske och resursutnyttjande
Vi arbetar med att långsiktigt utveckla bestånden i vårt eget fiske genom att leda eller delta i projekt som är relevanta för att öka kunskapen och förbättra fiskemetoderna. Ett fiskbestånd kan vara hållbart utan att vara certifierat, men MSC-certifieringen innebär ett löfte att förvalta beståndet och göra större insatser för miljön. Dessutom vill vi optimera avkastningen i både fisket och produktionen av fisk och skaldjur. Det kommer att innebära experimentella projekt med ny fiskeutrustning, kommersialisering av biprodukter och att utforska nya tekniska möjligheter i produktionen.

Hållbart råmaterial

i slutet av 2015 var 41 procent av Royal Greenlands råmaterial MSC-certifierade.

På Royal Greenland fokuserar vi på följande:

  • Samarbeta med vetenskapliga institut för att öka våra kunskaper om fisk och skaldjur.
  • Främja en hållbar utveckling för Grönlands fisk och skaldjur.
  • Behålla MSC-certifieringen för räkor och stenbitsrom.
  • Få MSC-certifiering för liten grönländsk hälleflundra och torsk i Grönland.
  • Använda biprodukter från den primära produktionen av fisk och skaldjur.

 

Vetenskaplig studie av habitat och ekosystem på havsbotten

Vetenskaplig studie av habitat och ekosystem på havsbotten

Tillsammans med organisationen Sustainable fisheries Greenland stöder Royal Greenland just nu en studie om habitat och ekosystem på havsbotten i samarbete med Grönlands institut för naturresurser. Projektet kommer att bidra med kunskap om känsliga ekosystem i haven kring Grönland. Med kartläggning av utsatta områden kommer det att bli lättare för fiskare och andra intressenter att skydda dem. Resultaten från studien kommer att publiceras i internationella vetenskapliga tidskrifter.
Läs mer här

Se även

Läs mer om Profit
...