You have an outdated browser

Please update your browser

Update browser
Läs mer om Hållbarhet

People

TILLSAMMANS MOT MÅLET

på Royal Greenland bedrivs verksamheten med respekt för individen och samhället i stort, och arbetet utförs med integritet och öppenhet.

Royal Greenland är verksamt på många platser i ett brett geografiskt område. Vi skapar sammanhållning i hela koncernen med gemensamma värderingar, kunskap och kompetens.

För att driva ett hållbart företag krävs kompetenta medarbetare och chefer på alla nivåer. Därför måste vi som företag rekrytera, behålla och utbilda en kompetent och mångfaldig arbetsstyrka.

Grönlands största arbetsgivare
Som Grönlands största arbetsgivare har Royal Greenland stort inflytande i de flesta städer och bosättningar. Därför vill vi att så många grönländska anställda som möjligt ska delta i kurser för både personlig och professionell utveckling. Kurserna anordnas av Royal Greenland Academy.

Fortbildning prioriteras
För att säkerställa tillväxten krävs kontinuerlig fortbildning av våra anställda och chefer. Därför får alla delta i interna och externa kurser och även fortbildas på arbetsplatsen, i kurser som arrangeras av Royal Greenland Academy. Vi vill investera i våra medarbetare för att stimulera tillväxt och utveckling för våra medarbetare och för samhället.

Image

På Royal Greenland fokuserar vi på följande:

  • Stärka den personliga utvecklingen genom kurser och mentorskap
  • Främja yrkeskompetenser genom utbildning
  • Utveckla företagets chefer

Se även

Läs mer om Planet
...