You have an outdated browser

Please update your browser

Update browser
Läs mer om Hållbarhet

People

TILLSAMMANS MOT MÅLET

på Royal Greenland bedrivs verksamheten med respekt för individen och samhället i stort, och arbetet utförs med integritet och öppenhet.

Royal Greenland är verksamt på många platser i ett brett geografiskt område. Vi skapar sammanhållning i hela koncernen med gemensamma värderingar, kunskap och kompetens.

Duktiga medarbetare och chefer på alla nivåer är avgörande för verksamheten. Därför måste vi rekrytera, behålla och utbilda en kompetent och mångfaldig arbetsstyrka som består av individer med rätt yrkesmässig och personlig kompetens.

Fokus på utbildning

För att säkerställa fortsatt tillväxt för företaget krävs att alla medarbetare och chefer kontinuerligt fortbildas. Därför får alla delta i interna och externa kurser och även fortbildas på arbetsplatsen. Vi vill investera i våra medarbetare för att stimulera tillväxt och utveckling för både företaget, samhället och de enskilda medarbetarna.

På Royal Greenland fokuserar vi på följande:

  • Stärka den personliga utvecklingen genom kurser och mentorprogram.
  • Främja medarbetarnas yrkeskompetens med utbildning
  • Utveckla företagets chefer

Som Grönlands största företag har Royal Greenland stort inflytande i de flesta städer och bosättningar. Därför vill vi att så många anställda som möjligt ska delta i kurser för både personlig och professionell utveckling. Kurserna anordnas av Royal Greenland Academy.

 

På Royal Greenland Academy, som är kärnan i vår utbildning av produktionsarbetare, sjuder det av aktivitet. Där erbjuder vi bland annat kurser i personlig utveckling, kurser på chefsnivå och individuella kurser.

 

Se även

Läs mer om Planet
...