You have an outdated browser

Please update your browser

Update browser
Läs mer om Hållbarhet

Anknytande dokument

Royal Greenland kommunicerar öppet om verksamheten och alla resurser är tillgängliga för både kunder och intressenter.

Hållbarhet i detalj – hämta dokumenter

För leverantörer

Externa resurser

  • MSC-rapporter om certifierade arter och lägesrapporter om arter under utvärdering finns på msc.org
  • Publiceringar från Nordic Bioeconomy
  • Transparency International Greenland
  • West Nordic Bioeconomy Panel – Lisbeth Due Schönemann-Paul, hållbarhetschef på Royal Greenland, är medlem i panelen som arbetar för att identifiera gemensamma viktiga frågor av betydelse för västra Norden 
  • Nordic Bioeconomy - arbetar för gröna övergångar och för att ersätta alla ohållbara och fossila resurser.

Se även

Läs mer om People
...