You have an outdated browser

Please update your browser

Update browser
Visa nyhetsarkiv Hållbarhet – i vardagen

Produktgruppers koldioxidavtryck

På Royal Greenland har vi som mål att fastställa en beräkningsmetod för produktgruppers CO2e-utsläpp, eftersom dessa är mycket beroende av den enskilda produktens värdekedja.

En tidigare intern studie har visat att värdekedjan för en lagerägd produkt, baserad på enkelfrysta räkor från Grönland, har ett totalt utsläpp på 5,07 kg CO2e per kg färdigvara. Därav utgör fisket totalt 62 % av förbrukningen. Om produkten är baserad på dubbelfrysta räkor är utsläppet större på grund av det extra processteget med infrysning och upptining.

Mål
Vi ska fastställa en beräkningsmetod för produktgruppers CO2e-utsläpp och därmed skapa en grund för utveckling av produkter med lågt klimatavtryck.

Status 2020
Metod för frysta räkor har screenats.

Mål 2022
Att utveckla och testa en vetenskapligt baserad metod för beräkning av produktgruppers koldioxidavtryck. Metoden ska vara erkänd av tredje part och kunna jämföras med andra liknande branscher.

Initiativ

  • Att tydligt definiera och avgränsa samt ta fram en metod för beräkning av CO2e-utsläpp för produktgrupper
  • Gå med i partnerskap om beräkningsmodell för koldioxidavtryck för produktkedjor baserat på fiskvaror
  • Jämföra Royal Greenlands produktgrupper med andra livsmedelsgrupper
  • Bedömning av kundbehov för klimatmärkning

Ambition 2030
År 2030 kommer vi att känna till olika produktgruppers koldioxidavtryck baserat på transparenta vetenskapliga beräkningar. Det kommer att ge oss möjlighet att minska CO2e-utsläppen inom specifika produktgrupper. Samtidigt får konsumenterna möjlighet att ta med klimatavtrycket i beräkningen när de väljer produkter.

Nästa nyhet: Kartong, papper och plast
...