You have an outdated browser

Please update your browser

Update browser
Visa nyhetsarkiv Hållbarhet – i vardagen

Ny chef på väg

År 2016 började Aaneeraq Josefsen sitt arbete med kvalitetssäkring på Royal Greenlands fabrik i Maniitsoq och sedan dess har tiden flugit förbi. Men det har inte alltid varit helt friktionsfritt.

Aaneeraq är kvalitetschef för ett team på fyra medarbetare på fabriken i Maniitsoq. Hon är väldigt upptagen, särskilt på sommaren, när produktionen av Nutaaq-torsk är som störst. Ändå bjuder Aaneeraq alltid på ett stort leende och hon har en glad och självsäker röst: ”Jag älskar att vara här – vi hjälper varandra, både i mitt team och i ledningsgruppen. Jag ser alltid fram emot vad som ska hända och vad dagen för med sig.”

Det var inte fallet när Aaneeraq först utsågs till chef i maj 2018. Innan hon blev chef arbetade hon först som gruppchef då hon tog över ledningen av teamet när chefen var på semester eller på resa. Det fungerade bra när chefen var i närheten; Aaneeraq kunde alltid ringa och behövde inte fatta några stora beslut själv eller ha svåra samtal med medarbetare. Efter att ha gått en gruppchefsutbildning i början av 2018 blev Aaneeraq tillförordnad kvalitetschef, men hon kunde inte tänka sig att faktiskt söka tjänsten. På begäran sökte hon dock och fick tjänsten som kvalitetschef, vilket innebar att hon fick anpassa sina uppgifter och själv ta kommandot.  ”Efter ett tag kände jag inte att jag hörde hemma någonstans; rollen som chef var ganska besvärlig och jag funderade på att sluta.”

Genom hjälp från kolleger och en chefsutbildning vände det.

”Som tur är vände jag mig till cheferna på fabriken och resten av ledningen och de hjälpte mig mycket,” säger Aaneeraq. Förutom att hon har en bra arbetsrelation med cheferna och ledningsgruppen fick Aaneeraq 2019 möjligheten att gå Royal Greenland Academys ledarskapskurs i tre moduler. Här ligger fokus på personlig ledarstil, samtal med medarbetare och planering.

2020 gick alla medarbetare på fabriken i Maniitsoq Sulisa+-programmet, som fokuserar på personlig utveckling och självstyrning. ”Sulisa+ har varit bra för hela arbetsplatsen. Jag tror att alla är gladare nu och känner sig uppskattade som medarbetare och som en del av ett starkt och enhetligt team på fabriken.” För Aaneeraq spelade Sulisa+ för alla medarbetare och hennes egen ledarskapsutbildning en viktig roll i hennes egen utveckling. Idag trivs hon i sin roll som chef.

Nära familjen

Aaneeraq föddes i Maniitsoq, men flyttade till Nuuk efter att hennes föräldrar skildes när hon var 12. I Nuuk gick hon i skolan och efter att hon tagit examen 2016 ville hon flytta tillbaka hem till Maniitsoq, där hennes pappa och äldre syster fortfarande bor och arbetar. I och med hennes goda erfarenheter från jobbet är Aaneeraq glad över att vara i Maniitsoq, där hon bor med sin pojkvän och sin familj i närheten.

Se även

Nästa nyhet: På turné med ”Utbildningens Roadshow”
...