You have an outdated browser

Please update your browser

Update browser
Visa nyhetsarkiv Hållbarhet – i vardagen

Mindre avfall och mer mat

Det finns en begränsad mängd fisk i haven och det förpliktar oss att utnyttja fisken på bästa sätt när den väl har fångats.

Det finns cirka 7,6 miljarder människor i världen och antalet kommer bara att stiga under de kommande generationerna. År 2030 förväntas vi vara 8,6 miljarder människor och år 2050 cirka 9,7 miljarder människor. Vi vill därför ta ansvar för ett maximalt utnyttjande av de fiskar och skaldjur som passerar genom våra fabriker. Här kan överskott från produktionen, eller sidoströmmar som det också kallas, i högre grad utnyttjas och resultera i nya livsmedel, liksom extraktion av proteiner och oljor från processvattnet kan ge nya möjligheter inom foder- eller ingrediensindustrin.

Mindre avfall och mer mat är ett av våra områden inom vårt hållbarhetsprogram. Därför har vi satt upp ett antal mål, initiativ och ambitioner:

Mål

Vi vill producera och leverera fisk och skaldjur till ett ökande antal människor i världen och i minst lika stor utsträckning år 2030 som vi gör i dag. Det innebär att vi måste bedöma våra restråvarors potential och utveckla och utnyttja våra råvaror i ännu högre utsträckning.

Status 2020

Under 2020 utnyttjade vi i genomsnitt 67 % av den totala mängden fisk och skaldjur i de grönländska fabrikerna. Våra fabriker i Kanada utnyttjar 40–50 % av råvarorna.

Mål 2022

Beräkning av koncernens utnyttjande med hänsyn till sociala förhållanden och energikrävande logistik.

80 % utnyttjande av Royal Greenlands resurspotential inom fisk och skaldjur på samtliga fabriker och trålare.

Initiativ

  • Utnyttjande av räkskalen på fler fabriker än 2019
  • Extraktion av protein och olja från processvattnet
  • Ökad export av stenbitskroppar och krabbskal
  • Utveckling av nya metoder för maximalt utnyttjande av råvaran

Ambition 2030

Beroende på art och tillverkningsplats kräver utnyttjande av sidoströmmar från befintliga färdigvaror en mycket väl fungerande logistik och gott om arbetskraft. Kostnaden för att kapa och kvalificera sidoflöden, utvinna exempelvis olja och protein samt transportera dessa resurser till en annan plats kan ofta överstiga det kommersiella värdet väsentligt. Ändå är vår ambition att hela tiden sträva efter att öka utnyttjandegraden upp till maximal nivå.

Nästa nyhet: Produktgruppers koldioxidavtryck
...