You have an outdated browser

Please update your browser

Update browser
Visa nyhetsarkiv Hållbarhet – i vardagen

Kartong, papper och plast

Färdigvaror ska förpackas för att kunna transporteras hygieniskt och effektivt samt med bevarad hållbarhet. Det är dock inte betydelselöst vilken förpackning som används.

I dag består våra förpackningar i huvudsak av papper/kartong och/eller plast. Majoriteten av Royal Greenlands märkta kartong- och pappersförpackningar har under 2018 och 2019 övergått till FSC-certifierade träfibrer.

Plast i en cirkulär ekonomi

Genom antagandet av EU:s strategi för plast med tydliga målsättningar för 2030 finns det ett ramverk inom vilket företag och organisationer arbetar för att förändra sammansättningen och minska förbrukningen av plastfibrer.

Vi har som konsumentföretag ett ansvar att använda plast på ett ansvarsfullt sätt, men också för att utveckla nya metoder så att den plast och de förpackningar vi använder kan återanvändas och ingå i en framtida cirkulär ekonomi. En förpacknings livscykel kan variera mycket i längd och komplexitet, och i synnerhet avfallshanteringen varierar fortfarande en hel del från land till land.

På Royal Greenland fokuserar vi därför främst på att optimera den första delen av en förpacknings livscykel, nämligen val av fiber och produktion. Vi följer principen om ”reduce – recycle – renew”.

Som en del av vårt hållbarhetsprogram [link] har vi formulerat en rad mål och ambitioner:

Mål

Vår ambition är att använda och utveckla bland annat nya förpackningar och transportenheter som efter avslutad funktion kan ingå i ett cirkulärt kretslopp.

Status 2020

 • Cirka 73 % av Royal Greenlands plastförpackningar är designade för återanvändning
 • Majoriteten av Royal Greenlands kartong- och pappersförpackningar är baserade på FSC-certifierat trä
 • Ingen återanvändning av garn och trål, men spirande idéformulering

Mål 2022

 • Minst 85 % av Royal Greenlands plastförpackningar är designade för återanvändning.
 • Alla Royal Greenlands kartong- och pappersförpackningar är baserade på FSC-certifierat trä
 • Material som ingår i garn och trål återanvänds minst en gång.
 • Minskning av plastmaterial
 • Minskning av tjockleken på remmar med 20 %
 • Minskning av sträckfilm med 50 %

Initiativ

 • Kartong med plastinlägg reduceras till monomaterial
 • Utbyte av laminat till monomaterial eller nya laminattyper som kan ingå i en återanvändningsprocess.
 • Sätta upp pantarrangemang på Grönland för garn förmedlat av Royal Greenland
 • Flergångskärl ersätts med monoplastkärl
 • Minskning av materialets tjocklek med hänsyn till användning och hållbarhet

Ambition 2030

Royal Greenlands ambition är att praktiskt taget alla uttjänta fiskgarn och trålar på Grönland ska samlas in och utnyttjas år 2030. Vi arbetar också för att alla förpackningar ska vara återanvändbara eller baserade på förnybara resurser i den utsträckning som hänsyn till livsmedelssäkerheten tillåter det.

Nästa nyhet: Klimat och energi
...