You have an outdated browser

Please update your browser

Update browser
Visa nyhetsarkiv Hållbarhet – i vardagen

Den demografiska utvecklingen på Grönland – flytt från landsbygden till städer

Under de senaste tio åren (2010–2019) har det skett en minskning av de 1 747 invånarna på den grönländska landsbygden, en emigration som har accelererat jämfört med förra decenniet.

Enligt Grönlands statistik visar den demografiska utvecklingen 2010–2019 att i genomsnitt 1 282 personer flyttade från landsbygden till städer varje år, medan 1 107 personer flyttade från städer till landsbygden. Det innebär att den grönländska landsbygden förlorade i genomsnitt 175 invånare varje år under den perioden.

Enligt statistiken utgör kvinnor cirka 50,5 procent av de som flyttar från landsbygden, och de är därmed något överrepresenterade. I längden kommer det att ha en påverkan på könsfördelningen i befolkningen på landsbygden i förhållande till städerna i och med att något fler människor kommer att stanna i städerna. Det antas att utbildningsmöjligheterna spelar roll för det faktum att i synnerhet kvinnor lockas av stadslivet snarare än livet på landsbygden. Arbetskraftsundersökningen ”The Greenlandic labour Force Survey” som gavs ut av Centre for Labour Market Research 2020 beskriver att flera grönländska kvinnor än män genomgår en utbildning.

Nedan ser man den totala utflyttningen från landsbygd till stad år 2000–2019

Image

Se även

Nästa nyhet: Säkerhet till havs ombord på trålarna
...