You have an outdated browser

Please update your browser

Update browser
Läs mer om Foodservice & Gastro

Integritetspolicy

Royal Greenland Seafood A/S, CVR-nr 10977231, Hellebarden 7, 9230 Svenstrup J (”Royal Greenland” eller ”vi”) är dataansvariga för de personuppgifter som samlas in och behandlas i samband med din registrering för vårt nyhetsbrev och/eller deltagande i tävlingar.

1. Så här behandlar vi dina personuppgifter

När du prenumererar på vårt nyhetsbrev eller deltar i en tävling, lämnar du information om ditt namn, din e-postadress, din industri och ditt företagsnamn. Vi samlar också in information om dig via cookies – se detaljer nedan.

Personuppgifterna samlas in och används för att skicka nyhetsbrev och annat marknadsföringsmaterial via e-post om t.ex. våra produkter, recept, produktnyheter, kampanjer, inbjudningar, tävlingar, kundundersökningar, osv.  Personuppgifter samlas in och används för att kunna genomföra tävlingar som du kan delta i. Behandlingen av dina personuppgifter för ovanstående ändamål sker efter ditt medgivande.

2. Återkallande av samtycke

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss på  info@royalgreenland.com.

Om dina personuppgifter samlas in i samband med ditt deltagande i någon av våra tävlingar, kommer vi att ta bort dem när tävlingen är över, om du inte har samtyckt till att ta emot marknadsföring.

Om du inte längre ta emot våra nyhetsbrev kan du också avsäga dig ytterligare meddelanden via länken i vårt meddelande.

Uppgifterna kommer att tas bort när vi inte längre har något legitimt syfte att behålla dem, men de kan bearbetas och sparas längre i avidentifierad form.

3. Användning av cookies på royalgreenland.se

Vi använder cookies på vår webbplats. Du kan läsa mer om cookies i vår cookiepolicy.

4. Dina rättigheter

Du har alltid rätt att få tillgång till de personuppgifter vi behandlar om dig, med förbehåll för vissa lagstadgade undantag. Du har också rätt att begära att dina personuppgifter rättas, tas bort eller blockeras och även kräva att behandlingen av dem begränsas. Dessutom kan du när som helst invända mot att personlig information om dig samlas in och bearbetas.

Du har också i vissa fall rätt att begära att vi skickar de personuppgifter vi har registrerade om dig i ett allmänt använt och maskinläsbart format och även be oss skicka uppgifterna till en annan registeransvarig.

5. Överklaga 

Om du har frågor om behandlingen av dina personuppgifter, vill utöva dina rättigheter eller vill klaga på behandlingen av dina personuppgifter, kontakta oss på info@royalgreenland.com eller +45 9815 4400. Du kan även skicka ett klagomål till Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm. 

Läs mer om Cookiepolitik
...