You have an outdated browser

Please update your browser

Update browser
Visa nyhetsarkiv Foodservice Nyheter

Liten hälleflundra – basen i de grönländska fiskesamhällena

20.06.2016

Det grönländska fisket är kanske mest känt för kallvattenräkor, men liten grönländsk hälleflundra är den huvudsakliga inkomstkällan för många småskaliga fiskare i samhällen längs den västra och norra kusten. Fisken är också landets näst största exportprodukt.

Det kustnära fisket efter liten hälleflundra i Grönland sker i fjordar och vikar längs västkusten upp till tre sjömil från kusten. Fisket sker längs hela västkusten men är koncentrerat till de nordvästra områdena Diskobukten, Uummannaq och Upernavik, där Royal Greenland nyligen har köpt bearbetningsanläggningar. Fisket utförs av cirka 900 småskaliga oberoende fiskare från jollar (2/3) eller små fiskebåtar. Varje fiskare har ett eget leverantörsnummer, och det är därför möjligt att spåra fisken tillbaka till fiskaren och fångstområdet. De flesta fiskare levererar sina fångster direkt till den lokala Royal Greenland-fabriken eller till fryshus i fiskesamhällena.

Långrev är det vanligaste fiskeredskapet för liten grönländsk hälleflundra och används av cirka 93 procent av fiskarna. Resterande 7 procent använder mestadels drivgarn. Båda metoderna är selektiva och ger alltså mindre än 1 procent utkast och andelen bifångst/landad fångst av t.ex. torsk, kungsfisk och havskatt utgör bara drygt 2 procent av den totala fångsten. Landad fångst konsumeras ofta lokalt.

Primär inkomstkälla
För många fiskare i de små fiskesamhällena är liten grönländsk hälleflundra, i kombination med jakt, den främsta inkomstkällan. Eftersom startkostnaderna är mycket låga finns det stora möjligheter för egenföretagande i små samhällen med begränsade arbetstillfällen. Därför är fisket av stor betydelse för det grönländska samhället i allmänhet, för att skapa sysselsättning i fiskesamhällena och byarna.

Starkt engagemang för liten hälleflundra
Royal Greenland ägs av Grönlands regering och därmed av det grönländska folket och därför har företaget ett naturligt engagemang för liten grönländsk hälleflundra, som är så viktig för landet. Royal Greenland vill vara Nordatlantens mästare och den största leverantören av liten grönländsk hälleflundra. För att kunna erbjuda kunderna fisk av bästa kvalitet och de bästa styckningsbitarna har Royal Greenland nyligen investerat i ett antal processanläggningar för liten grönländsk hälleflundra i Upernavik och i närliggande fiskesamhällen. Det gör det möjligt för oss att anpassa produktionen till efterfrågan från marknaden och erbjuda kunderna flexibilitet och leveranssäkerhet genom ökad tillgång till fisk.

Idag är Royal Greenlands avkastning från produktionen av liten grönländsk hälleflundra 92 procent. Den har med hårt arbete och känsla för detaljer ökat från 84 procent under säsongen 2008/09. Vi har maximerat värdet av fångsten och säljer nu både huvuden, svansar, fenor och filéer. De enda delar som kastas bort är skinn och ben.

 

Se även

Nästa nyhet: Stora fördelar i köket med fryst fisk
...