You have an outdated browser

Please update your browser

Update browser
Läs mer om Fakta om fisk

Varför välja frysta livsmedel?

Fryst är fräscht...

Fisk- och skaldjursprodukter som köps frysta har normalt frysts in kort efter fångst. Detta ska jämföras med fisk och skaldjur som köps färska och kan vara flera dagar gamla.

I många fall har fryst fisk faktiskt ett högre näringsmässigt värde än färsk fisk – och fördelarna är många.

Flera vetenskapliga studier visar att frysta fiskprodukter erbjuder utmärkt kvalitet, ofta mycket bättre än hos färsk fisk. Fisk som fryses in när den är helt färsk behåller sin näringsmässiga kvalitet och låser in vitaminerna och mineralerna, medan kvaliteten på färsk fisk gradvis avtar under dess lagringstid. Den bakteriologiska nedbrytningsprocessen som påverkar köttets struktur och konsistens stoppas vid infrysning. På så sätt undviker man fördärvade och illaluktande fiskprodukter, samtidigt som den höga kvaliteten bevaras. Fryst fisk är dessutom mindre priskänslig för säsonger och tillgänglighet, och erbjuder kunderna bättre valuta för pengarna.

Fryst fisk går sällan till spillo

En studie utförd av Sheffield Hallam University visar att 47 procent mindre frysta livsmedel går till spillo jämfört med färska livsmedel. Ett brittiskt hushåll kastar i genomsnitt 10,4 procent färska livsmedel och 5,9 procent frysta. Utsläppen av växthusgaser som förknippas med frysta livsmedel är därför lägre, eftersom det krävs mindre energi att producera, förpacka osv. de livsmedel som kastas. I studien undersöktes även olika typer av matavfall och resultatet visade att det är extra ovanligt att frysta fiskprodukter kastas. Endast 6 procent av hushållen kastar frysta fiskprodukter jämfört med övriga frysta livsmedel, som 51 procent av hushållen kastar. Detta i motsats till 80 procent av hushållen, som varje vecka kastar färska mejeriprodukter och frukt och grönsaker.

Utsläppen av växthusgaser minskas ytterligare genom distributionskedjan för frysta livsmedel, eftersom avfallet produceras längre upp i kedjan än för färska livsmedel. Därför kan detta avfall återanvändas eller återvinnas i stället för att skickas till soptippen. Hos Royal Greenland delas filéer som inte uppfyller företagets kvalitetsstandarder upp i bitar, som används för att producera olika färdigrätter, bland annat färser och soppor.

Se även

Läs mer om Glasering? Vad? Varför?
...