You have an outdated browser

Please update your browser

Update browser
Read more about Våre adresser

Våre produksjonsanlegg

Royal Greenland har tilsammen 48 fabrikker og foredlingsanlegg på Grønland, Canada og Europa.

Grønland

Langs vestkysten av Grønland eier Royal Greenland 38 anlegg, hvor noen er veldig store, med 2–3 skiftonn per dag og noen er mindre anlegg med bare 1–2 ansatte. Fabrikkene på Grønland arbeider mest med reker, blåkveite, torsk, krabber og rognkjeksrogn. Anleggene utfører mange forskjellige aktiviteter, alt fra produksjon og emballering av ferdige produkter til emballering av mellomprodukter for videreforedling i Asia eller Polen, samt blokkfrysing og salting.

Qaanaaq
1950s

Fabrikksjef: Imiina Avatannguaq
Primærarter: Blåkveite
Produkter: Frysing og tørking av blåkveite
Kapasitet: 2 tonn per dag
Kjølelagringskapasitet: 200 tonn
Ansatte: 5 i sesongen

Fra og med 1/10 2014 J/V Inughuit Seafood A/S
med 50 % RG eierskap

Aappilattoq (North)
1992

Fabrikksjef: Justine Petersen
Primærarter: Blåkveite
Produkter: Frysing av blåkveite
Kapasitet: 15 tonn per dag
Kjølelagringskapasitet: 450 tonn
Ansatte: 4–10 lav/høysesongen

Nybygd i 2017

Kullorsuaq
1991

Fabrikksjef: Anders Nielsen
Primærarter: Blåkveite
Produkter: Frysing av blåkveite
Kapasitet: 4 tonn per dag
Kjølelagringskapasitet: 800 tonn
Ansatte: 4–10 lav/høysesongen

Tasiusaq
1997

Fabrikksjef: Søren Kleemann
Primærarter: Blåkveite
Produkter: Frysing av blåkveite
Kapasitet: 20 tonn per dag
Kjølelagringskapasitet: 600 tonn
Ansatte: 10-20 lav/høysesongen

Nuussuaq
2010

Fabrikksjef: Frederik Olsen
Primærarter: Blåkveite
Produkter: Frysing av blåkveite
Kapasitet: 3 tonn per dag
Kjølelagringskapasitet: 130 tonn
Ansatte: 1-7 lav/høysesongen

 

Innaarsuit
1995

Fabrikksjef: Hans Peter Kristensen
Primærarter: Blåkveite
Produkter: Frysing av blåkveite
Kapasitet: 15 tonn per dag
Kjølelagringskapasitet: 550 tonn
Ansatte: 10-20 lav/høysesongen

Nutaarmiut
1997

Fabrikksjef: Benedikte Eskildsen
Primærarter: Blåkveite
Produkter: Frysing av blåkveite
Kapasitet: 12 tonn per dag
Kjølelagringskapasitet: 600 tonn
Ansatte: 10-15 lav/høysesongen

Upernavik
1983

Fabrikksjef: Harald Kleeman
Primærarter: Blåkveite
Produkter: Frysing av blåkveite
Kapasitet: 5 tonn per dag
Kjølelagringskapasitet: 200 tonn
Ansatte: 4–10 lav/høysesongen

Upernavik Kujalleq
1959

Fabrikksjef: Magnus Grim
Primærarter: Blåkveite
Produkter: Frysing av blåkveite
Kapasitet: 2 tonn per dag
Kjølelagringskapasitet: 100 tonn
Ansatte: 1-7 lav/høysesongen

Qeqertaq
1992

Fabrikksjef: Anna Marie Mølgaard
Primærarter: Blåkveite
Produkter: J-skjæring, hel fisk
Kapasitet: 20 tonn per dag
Kjølelagringskapasitet: 100 tonn
Ansatte: 15 lav/høysesongen

Nuugaatsiaq
1990

Fabrikksjef: -
Primærarter: -
Produkter: -
Kapasitet: -
Kjølelagringskapasitet: -
Ansatte: -

Ikke i drift

Saqqaq
1983

Fabrikksjef: Mathias Nielsen
Primærarter: Blåkveite, andre fiskesorter
Produkter: Hele blåkveite frosset i blokker
Kapasitet: 14 tonn per dag
Kjølelagringskapasitet: 110 tonn
Ansatte: 2–10 lav/høysesongen

Anlegget brente ned i 2003. Nåværende anlegg åpnet i 2005.

Ukkusissat
1989

Fabrikksjef: Johanne Knudsen Samuelsen
Primærarter: Blåkveite
Produkter: J-skjæring, hoder, halefinner, hele fisk
Kapasitet: 4,5 tonn per dag
Kjølelagringskapasitet: 100 tonn
Ansatte: 1–10 lav/høysesongen

Nytt fryseanlegg i 2013, nytt tørkeanlegg i 2013.

Qeqertarsuaq
1934

Fabrikksjef: Jakob Broberg 
Primærarter: Snøkrabbe, torsk, blåkveite, rognkjeksrogn
Produkter: Krabbedeler, fisk nedfryst i blokker, rognkjeksrogn i tønner
Kapasitet: 10 tonn snøkrabbe, 1 tonn fisk/dag
Kjølelagringskapasitet: 100 tonn
Ansatte: 3-30 lav/høysesongen

Tidligere behandlet anlegget reker, kjøtt og frilleproduksjon, men i dag foredles kun krabber og fisk.

Saattut
1986

Fabrikksjef: Marie Knudsen
Primærarter: Blåkveite
Produkter: J-skjæring, hoder, halefinner, hele fisk
Kapasitet: 7 tonn per dag
Kjølelagringskapasitet: 400 tonn
Ansatte: 1-15 lav/høysesongen

Dagens anlegg ble renovert i 1998, da også det store fryseanlegget ble tatt i bruk. To nye frysere i 2018.

Ilulissat
1920s

Fabrikksjef: Stefán Tryggvason
Primærarter: Reker, blåkveite
Produkter: IQF-reker, rekekjøtt, hele blåkveite, torsk
Kapasitet: 100 tonn reker, 20 tonn fisk per dag
Kjølelagringskapasitet: 1 100 tonn
Ansatte: 100-121 lav/høysesongen

Dagens anlegg ble opprettet i 1961 og er renovert flere ganger. Nytt blåkveiteanlegg i 1998, lukket i 2009. Rekefabrikk, ble renovert i 2010, 2016, 2018 og 2019. 

Ikerasak
1990

Fabrikksjef: Elisabeth Filemonsen
Primærarter: Blåkveite
Produkter: Hele fisk, fileter med skinn, hoder, halefinner og J-skjæringer
Kapasitet: 10 tonn per dag
Kjølelagringskapasitet: 169 tonn
Ansatte: 2-25 lav/høysesongen

Dette anlegget har i liten grad vært renovert siden det ble opprettet. Et nytt fryseanlegg ble opprettet i 2008.

Uummannaq
1949

Fabrikksjef: Kirsten A. K. Worm
Primærarter: Blåkveite
Produkter: Hele blåkveiter, hoder, halefinner, fileter og J-skjæringer
Kapasitet: 50 tonn per dag
Kjølelagringskapasitet: 1 600 tonn
Ansatte: 10-50 lav/høysesongen

Nåværende plassering siden 1966, men anlegget har blitt utvidet flere ganger, sist i 2017.

Det foretas en større utvidelse av fabrikken.

Qasigiannguit
1940s

Fabrikksjef: Hans Grønvold
Primærarter: Blåkveite, andre fiskesorter, rognkjeksrogn
Produkter: Blåkveite, andre fiskesorter, hoder, IQF-fileter, loins, fileter av torsk, hel torsk
Kapasitet: 25 t blåkveite per dag
Kjølelagringskapasitet: 1 800 tonn
Ansatte: 130 lav/høysesongen

Renovert som rekefabrikk i 1952 og renovert flere gander siden. Lukket i 1997. Anbefalt drift i 2000 og renovert i 2011.

Ikamiut
1932

Fabrikksjef: Thara Jeremiassen
Primærarter: Torsk, blåkveite, rognkjeksrogn
Produkter: Saltet fisk, rognkjeksrogn
Kapasitet: 1,5 tonn per dag
Kjølelagringskapasitet: 20 tonn
Ansatte: 0

Sisimiut
1914

Fabrikksjef: Hans Lars Olsen
Primærarter: Reker, torsk, snøkrabbe
Produkter: Kokte og pillede reker, torskefileter, krabbedeler, torsk
Kapasitet: 120 tonn  reker, 8 tonn snøkrabber, 50 tonn torsk per dag
Kjølelagringskapasitet: 1 600 tonn
Ansatte: 100 lav/høysesongen

Nåværende anlegg ble bygget i 1969 til produksjon av torsk og reker. Det ble renovert i 1992 og 2011 til et moderne anlegg til foredling av reker.

Akunnaaq
1948

Fabrikksjef: Peter Nielsen
Primærarter: Torsk, blåkveite
Produkter: Saltet fisk,Tørrfisk
Kapasitet: 0 tonn per dag
Kjølelagringskapasitet: 40 ton
Ansatte: 0

Kangaatsiaq
1950s

Fabrikksjef: Jørgen Inusugtoq
Primærarter: Torsk, rognkjeksrogn
Produkter: Torsk nedfryst i blokker, rognkjeksrogn i tønner
Kapasitet: 15 tonn frysing per dag
Kjølelagringskapasitet: 100 tonn
Ansatte: 2-25 lav/høysesongen

Anlegget vi ser i dag ble renovert/bygget i 1986 og driver med foredling av torsk. I dag fryses torsk og andre fiskesorter her og rognkjeksrogn blir også behandlet her i sesongen. Ombygd for produksjon av torskefileter i 2015.

Sarfannguaq
1990

Fabrikksjef: Paarnannguaq Jonathansen
Primærarter: Torsk
Produkter: Torsk saltet og frosset i blokker
Kapasitet: 15 tonn per dag
Kjølelagringskapasitet: 60 tonn
Ansatte: 1-13 lav/høysesongen

Renovert i 2005.

Niaqornaarsuk
1948

Fabrikksjef: Judithe Wille
Primærarter: Torsk, rognkjeksrogn
Produkter: Saltet fisk, rognkjeksrogn
Kapasitet: 5 tonn per dag
Kjølelagringskapasitet: Ingen
Ansatte: 4–10 lav/høysesongen

Oppusset og renovert i 1995. Utvidet i 2013.

Itilleq
1949

Fabrikksjef: Otto Enoksen
Primærarter: Torsk, rognkjeksrogn
Produkter: Saltet fisk, rognkjeksrogn
Kapasitet: 2,5 tonn per dag
Kjølelagringskapasitet: ingen
Ansatte: 1-7 lav/høysesongen

Renovert i 1991/93 og i 1994/95.

Ikerasaarsuk
1950

Fabrikksjef: Klaus Jonathansen
Primærarter: Torsk, rognkjeksrogn
Produkter: Saltet fisk fra torsk og ugaq, rognkjeksrogn
Kapasitet: 5 tonn per dag
Kjølelagringskapasitet: Ingen
Ansatte: 1–10 lav/høysesongen

Renovert i 1995.

Kangaamiut
1944

Fabrikksjef: Larsen Sofiaaraq Larsen
Primærarter: Torsk, steinbit, blåkveite, rognkjeksrogn
Produkter: Helfisk, vintertørret torsk, tørret steinbit, rognkjeksrogn i tønner
Kapasitet: 5 tonn per dag
Kjølelagringskapasitet: 30 tonn
Ansatte: 4-16 lav/høysesongen

Renovert i 1994/95. Utvidelse av frysekapasiteten og fryselagring.

Attu
1959

Fabrikksjef: Tikkili Ezekiassen
Primærarter: Torsk
Produkter: Saltet fisk, rognkjeksrogn, frossen torsk og andre sorter
Kapasitet: 2 tonn per dag
Kjølelagringskapasitet: 20 tonn
Ansatte: 0

Maniitsoq
1949-50

Fabrikksjef: Susanne Marie Knudsen
Primærarter: Nutaaq® torsk, torsk, blåkveite, rognkjeksrogn, tørket fisk, annen fisk
Produkter: fiskefileter, rognkjeksrogn, tørket fisk, frysning
Kapasitet: 80 tonn fisk per dag
Kjølelagringskapasitet: 500 tonn
Ansatte: 25-100 lav/høysesongen

Filetproduksjon og produksjon av tørr torsk til hjemmemarkedet.

Atammik
1992

Fabrikksjef: Tippu-Bolatta Jakobsen
Primærarter: Torsk, steinbit, rognkjeksrogn
Produkter: Steinbit, saltet fisk, rognkjeksrogn i tønner
Kapasitet: 3 tonn  frysing, 4 tonn salting per dag
Kjølelagringskapasitet: 8 tonn
Ansatte: 4-20 lavsesong/høysesong for rognkjeksrogn

Utvidelse av kjølelagring og frysekapasitet. 8-10 tonn frysing, 4 tonn salting.

Paamiut
1920

Fabrikksjef: Jan Jørgensen
Primærarter: Snøkrabbe, blåkveite, torsk, rognkjeksrogn, andre fiskesorter
Produkter: Krabbedeler, torskefileter, blåkveitefileter, rognkjeksrogn, frysing
Kapasitet: Krabbedeler 10 tonn per dag, fileter 20 tonn per dag
Kjølelagringskapasitet: 500 tonn
Ansatte: 10-50 lav/høysesongen

Ombygget torskeproduksjonsanlegg til røykeri i 1997. Lukket i 2003. Reke- og krabbeproduksjon opprettet 2004. I 2012 ble rekeproduksjonen lukket til fordel for produksjon av torskefileter.

Nuuk
1959

Fabrikksjef: Abia Thorsteinsen
Primærarter: Torsk, blåkveite, rødfisk, steinbit, rognkjeksrogn
Produkter: Rognkjeksrogn, hele IQF-fiskeprodukter til hjemmemarkedet
Kapasitet: 50 tonn per dag
Kjølelagringskapasitet: 200 tonn
Ansatte: 12-40 lav/høysesongen

Godthåb Fiskeindustri kjøpes opp i 1990, rekeproduksjonen lukker i 2002.

Narsaq
1951

Fabrikksjef: Niels Sakariassen
Primærarter: Rognkjeksrogn, torsk
Produkter: Rognkjeksrogn i tønner
Kapasitet: Frysing 20 tonn per dag
Kjølelagringskapasitet: 600 tonn
Ansatte: 1–10 lav/høysesongen

Renovert i 1995.

Qeqertarsuatsiaat
1983

Fabrikksjef: Konrad Boye
Primærarter: Torsk, rognkjeksrogn
Produkter: Saltet fisk, IQF-torsk, torsk frosset i blokker, rognkjeksrogn i tønner
Kapasitet: 4 tonn saltet fisk, 18 tonn fisk per dag
Kjølelagringskapasitet: 80 tonn
Ansatte: 6-16 lav/høysesongen

Aappilattoq (syd)
1981

Fabrikksjef: Nicolai Benjaminsen
Primærarter: Kveite, torsk
Produkter: Frysing
Kapasitet: 4 tonn per dag
Kjølelagringskapasitet: 70 tonn
Ansatte: 3

Salg av råmaterialer begynte i 2014, deretter oppussing og modernisering av kjøleanlegget.

Qaarsut
1995

Fabrikksjef: Dorthe Kristensen
Primærarter: Blåkveite
Produkter: -
Kapasitet: -
Kjølelagringskapasitet: -
Ansatte: -

Sisimiut (Rogn)
1996-97

Fabrikksjef: -
Primærarter: -
Produkter: -
Kapasitet: -
Kjølelagringskapasitet: -
Ansatte: -

I drift i rognsesongen

Canada

Royal Greenland driver 8 produksjonsanlegg i de østlige deler av Canada:

I Newfoundland  består Quin-Sea Fisheries Ltd. av fem salgs- og foredlingsanlegg, hvor lokale fiskere leverer fangst. De viktigste sortene fra Newfoundland er snøkrabbe, reker, kongesnegl, hummer, sild, torsk, blåkveite og lodde.

I Matane på nord-øst-kysten av New Brunswick, kjøper og foredler Eastern Quebec Seafoods Ltd. reker, primært fisket på lokale fiskebanker.

 

Old Perlican
1960

Fabrikksjef: Tony Merrigan
Primærarter: Reker, snøkrabbe, kongesnegl, kamskjell, torsk
Produkter: Kokt og pilled, IQF, krabbedeler/kokt snøkrabbe, I skall/kokte kongesnegl, kamskjell
Kapasitet: 195 tonn per dag
Kjølelagringskapasitet: 300 tonn
Ansatte: 400 lav/høysesongen

 

Cupids
1960

Fabrikksjef: Chris Butler
Primærarter: Rundfisk, pelagisk fisk
Produkter: Splitt/saltfisk, blokkfrossen lodde, sild, makrell
Kapasitet: 38 tonn per dag
Kjølelagringskapasitet: 1000 tonn
Ansatte: 30 lav/høysesongen

Cape Broyle
1990/65

Fabrikksjef: Doug Young
Primærarter: Snøkrabbe, pelagisk fisk, kamskjell, sjøpølser, rundfisk
Produkter: Krabbedeler/kokt/rå snøkrabbe, blokkfrossen lodde/sild/makrell, splittet/renset sjøpølse, J-skjært/H&G/HOG blåkveite
Kapasitet: 110 tonn per dag
Kjølelagringskapasitet: 75 tonn
Ansatte: 135 lav/høysesongen

Conche Seafood
1960

Fabrikksjef: Stedman Letto
Primærarter: Snøkrabbe, kongesnegl, pelagisk fisk, hummer
Produkter: Krabbedeler/kokt snøkrabbe/ i skall/kokt kongesnegl, blokkfrossen lodde/sild/makrell, J-skjæring/H&G/HOG Blåkveite, fersk/frossen hummer
Kapasitet: 145 tonn per dag
Kjølelagringskapasitet: 50 tonn
Ansatte: 70 lav/høysesongen

 

Southern Harbour
1960

Fabrikksjef: Charles Daley
Primærarter: lodde, sild, makrell, hummer, rundfisk
Produkter: Blokkfrossen lodde/sild/makrell, fersk/frossen hummer
Kapasitet: 24 tonn per dag
Kjølelagringskapasitet: 80 tonn
Ansatte: 50-100 lav/høysesongen

Matane, Quebec
2006

Fabrikksjef: Gudmundur Hognason
Primærarter: Reker
Produkter: Kokte og pillede reker
Kapasitet: 30 tonn per dag
Ansatte: 120 lav/høysesongen

Louisbourg
1980

Fabrikksjef: Joe Anthony
Primærarter: Snøkrabbe
Produkter: Krabbedeler
Ansatte: 90 lav/høysesongen

Europa

Fabrikken i Aalborg driver primært innenfor to områder: endelig emballering av reker til den europeiske detaljhandelen og catering-kunder, og produksjon av reker i saltvann. De to tyske fabrikkene i Cuxhaven har felles administrasjon og fokuserer på emballering av glidelås- og kjedepakkeutvalget, og detaljandel-emballering av rognkjeksrogn.

Aalborg, Denmark
1988

Fabrikksjef: Peter Korsbæk
Primærarter: Reker
Produkter: Emballering av skalldyr for detaljhandelen og catering
Kapasitet: 15–18 000 tonn per år
Ansatte: 50-70 lav/høysesongen

Cuxhaven, Germany (Roe)
2010

Fabrikksjef: Helgi Helgason
Primærarter: Rognkjeksrogn
Produkter: Rognkjeksrogn i glass
Kapasitet: 125 000 glass per dag
Ansatte: 19-60 lav/høysesongen

Cuxhaven, Germany (Ziplock)
2014

Fabrikksjef: Helgi Helgason
Primærarter: Laks, rødspette, torsk
Produkter: Fiskeporsjoner/fileter/haler i poser med glidelås
Kapasitet: 40 tonn per dag
Ansatte: 18-25 lav/høysesongen

 

Se også

Read more about Administrasjon og salg
...