You have an outdated browser

Please update your browser

Update browser
Read more about Våre adresser

Våre fartøy

Royal Greenland's fleet fish both inshore and offshore in the North Atlantic Sea

Få en oversikt over Royal Greenlands fiskefartøyer og les om produksjonskapasitet og bemanning for både vårt kystfiske og trålere.

Offshoreflåten

Sisimiut
2019

Skipper: Ivan Olsen/Pauli Olsen
Lengde/bredde: 82,65 x 17 m
Produksjonskapasitet: 30-50 tonn per dag
Fangstkapasitet: 7-8.000 tonn per år
Lastekapasitet: 7-900 tonn
Bemanning: 42 menn
Trålertype: Havgående fisketråler
Eierskap: RG 100 %

Avataq
2019

Skipper: Jogvan Trondarson/Tordar Dimon
Lengde/bredde: 83 m x 18 m
Produksjonskapasitet: 110 tonn/dag
Fangstkapasitet: 7-10.000 tonn/år
Lastekapasitet: 6-800 tonn
Bemanning: 30 menn
Trålertype: Havgående tråler
Eierskap: RG 100%

Akamalik
2001

Skipper: Linjohn Christiansen/Torbjørn Joensen
Lengde/bredde: 75,8 x 14,5 m
Produksjonskapasitet: 110 tonn per dag
Fangstkapasitet: 7-10 000 tonn/ per år
Lastekapasitet: 450-750 tonn
Bemanning: 22-26 menn
Trålertype: Havgående reketråler
Eierskap: RG 100 %

Tuugaalik
2002

Skipper: Regin Henriksen/Pauli Justinussen
Lengde/bredde: 66,4 x 14,6 m
Produksjonskapasitet: 80 tonn per dag
Fangstkapasitet: 6-7 000 tonn per år
Lastekapasitet: 800 tonn
Bemanning: 25 menn
Trålertype: Havgående tråler for blåkveite og makrell
Eierskap: RG 25 %

Nataarnaq
2001

Skipper: Martin Jacobsen/Davur Mohr
Lengde/bredde: 67,5 x 14,5 m
Produksjonskapasitet: 110 tonn per dag
Fangstkapasitet: 7-10 000 tonn per år
Lastekapasitet: 600 tonn
Bemanning: 22-24 menn
Trålertype: Havgående reketråler
Eierskap: RG 50%

Masilik
2001

Skipper: Hans Petur Samuelsen/Gunnar Olsen
Lengde/bredde: 52 x 12 m
Produksjonskapasitet: 20 tonn per dag
Fangstkapasitet: 3-5,000 tonn per år
Lastekapasitet: 350 tonn
Bemanning: 18 menn
Trålertype: Linebåt
Eierskap: RG 100 %

Tuneq
1988

Skipper: Páll Johan Poulsen
Lengde/bredde: 70 x 12,5 m
Produksjonskapasitet: 60 tonn per dag
Fangstkapasitet: 10-15,000 tonn per år
Lastekapasitet: 500 tonn
Bemanning: 10-12 menn
Trålertype: Pelagisk tråling
Eierskap: RG 66 %

Kystflåten

Lomur
1988

Skipper: Jakup Bech/Karl Egede Petersen
Lengde/bredde: 43,2 x 9,6 m
Produksjonskapasitet: 60 tonn per dag
Fangstkapasitet: 6 000 tonn per år
Lastekapasitet: 130 tonn
Bemanning: 11 menn
Trålertype: Kystfiske etter reker
Eierskap: RG 75 %

Sermilik
1986

Skipper: Nuka Levisen
Lengde/bredde: 26 x 8 m
Produksjonskapasitet: 20 tonn per dag
Fangstkapasitet: 2500 tonn per år
Lastekapasitet: 45 tonn
Bemanning: 6-9 menn
Trålertype: Kystfiske etter reker line/nett, isete reker, torsk
Eierskap: RG 100 %

Lea
1986

Skipper: Frederik Mathiassen
Lengde/bredde: 14,85 x 5,16 m
Produksjonskapasitet: Ingen
Fangstkapasitet: 150 tonn per år
Lastekapasitet: 10 tonn
Bemanning: 4 menn
Trålertype: Kystfiske etter reker line/nett
Eierskap: RG 100 %

Read more about Våre produksjonsanlegg
...