You have an outdated browser

Please update your browser

Update browser
Read more about Bærekraft

Vår tilnærming til bærekraft

Villfiskbestandene i Nord-Atlanten og det arktiske området danner grunnlaget for selskapet vårt og er livsgrunnlaget for mange mennesker.

Bærekraftige fiskerier og ansattes utvikling er kjernen i bedriftens sosiale ansvar.

Royal Greenland er et veldig viktig selskap for samfunnet på Grønland. Vi er Grønlands største arbeidsgiver, og den måten ressursene administreres på, har en stor innvirkning på utviklingen av samfunnet på Grønland.

Royal Greenland kan som et globalt selskap påvirke de samfunn hvor vi har virksomhet, også utenfor Grønland. Vi ønsker å ta ansvar for våre aktiviteter og bidra til en positiv utvikling av samfunnene hvor vi er aktive.

Royal Greenland har arbeidet med bærekraft og bedriftsansvar i mange år og har siden 2012 hatt en strukturert tilnærming til oppgaven.

Bærekraft strategi
Vår bærekraftstrategi er basert på FNs Global Compact ti prinsipper og nært knyttet til vår forretningsvisjon. Bærekraft strategi – til fordel for Grønland og Royal Greenland - er basert på den tredelte bunnlinjen: Mennesker - planeten - lønnsomhet.

Det som også gjør tilnærmingen strategisk, er implementeringen av to grunnleggende prinsipper:

  1. Miljømessig, sosial utvikling og tiltak må støtte økonomisk vekst
  2. Forretningsvekst må støtte miljømessig og sosial utvikling i lokalsamfunnet

Bedriftsansvar handler om å balansere økonomisk, sosial og miljømessig bærekraft: Menneske – miljø – lønnsomhet

Mikael Thinghuus, CEO, Royal Greenland

Bedriftens samfunnsansvar
Som et selskap eid av Grønlands selvstyres regjering og fordi vi er Grønlands største selskap, har Royal Greenland et spesielt samfunnsansvar.

Royal Greenlands politikk om samfunnsansvar er delt opp i tre områder:

Image

Les mer om vår bærekraftstrategi, vårt samfunnsansvar og relaterte dokumenter

Se også

Read more about Relaterte dokumenter
...