You have an outdated browser

Please update your browser

Update browser
Read more about Bærekraft

Relaterte dokumenter

Royal Greenland kommuniserer åpent om våre forretninger og gjør ressurser tilgjengelig for kunder og interesseparter.

Bærekraft i detalj – nedlastningsområdet

For leverandører

Eksterne ressurser

  • Finn MSC-rapporter om sertifiserte arter og fremdriftsrapporter om arter under vurdering på msc.org
  • Nordic Bioeconomy publication
  • Transparency International Greenland
  • West Nordic Bioeconomy Panel - Lisbeth Due Schönemann-Paul, Corporate Sustainable Manager hos Royal Greenland, er medlem i panelet og arbeider med å finne saker som vi er felles om i det vest-nordiske området.
  • Nordic Bioeconomy - arbeider for en grønn overgang fra ikke bærekraftige og fossilbaserte ressurser.

 

Se også

Read more about Menneske
...