You have an outdated browser

Please update your browser

Update browser
Read more about Bærekraft

Miljø

Fremtiden vår

Royal Greenland forvalter ressursene vi har tilgang til og som vår fremtid er avhengig av på en bærekraftig måte.

Royal Greenland samarbeider på flere nivåer for å sikre langsiktig bærekraft for fiskeriene i Nord-Atlanterhavet og Nordishavet – dette gjelder både for fiskeriet og miljøet.

Fisk og skalldyr er de viktigste naturlige ressursene på Grønland, derfor er det viktig at vi fisker på en bærekraftig måte og tar vare på bestanden. For å oppnå dette, er det viktig at vi er lydhøre ovenfor vitenskapelige råd og resultater, fiskernes observasjoner og den erfaringen som fiskeflåten har. Gjennom en åpen dialog med interessenter og beslutningstakere, kan vi få mest mulig ut av de marine ressursene og sikre en bærekraftig utvikling.

Fokus på bærekraftig fiske og ressursutnyttelse
Arbeidet med å utvikle bærekraftig bestander i vårt eget fiskeri oppnås ved å delta i prosjekter som forbedrer vitenskapelig kunnskap og fiskemetoder. Fiskebestander kan være bærekraftige uten å bli sertifiserte, men MSC-sertifisering er en tredjeparts bærekraftsstandard som forplikter til ansvarlig bestandhåndtering og å arbeide mer bredt for miljøet. 

For å optimalisere utbytte når det gjelder fangst og produksjon, kreves eksperimentelle prosjekter som tester nytt fiskeutstyr, kommersiell utnytting av biprodukter og å se om ny teknologi også skaper nye muligheter for oss.

Image

Ressursutnytting
I 2017 var den samlede utnyttingen av samtlige arter kjøpt ved første salg av Royal Greenlands anlegg på Grønland 65%. Et eksempel på ressursutnytting er å produsere reke mel av rekeskall, dette gjør vi på vår fabrikk i Ilulissat.. For Greenland Halibut ble utnyttingen i 2017 på 94 % – ved produksjon av fileter ble f.eks. bare skinnet og beina kastet. Det er bemerkelsesverdig, på noen tettsteder på Grønland brukes både skinn og bein til å mate dyrene.

Det er en kontinuerlig prosess å utnytte mest mulig av produktet til primærproduksjonen. Vårt produksjon- og innovasjonsteam ser hele tiden på nye muligheter og Royal Greenland er engasjert i en rekke akademiske forskningsprosjekter om emnet.

Image

Royal Greenland fokuserer på:

  • Samarbeid med vitenskapelige institusjoner for å øke kunnskapen om fisk og skalldyr.
  • Fremme bærekraften i fisk og skalldyr fra Grønland
  • Vedlikeholde MSC-sertifisering av reker og rognkjeksrogn
  • Oppnå MSC-sertifisering av den viktige blåkveiten og torsken på Grønland
  • Utnytte biprodukter fra primærforedlingen av fisk og skalldyr.

Se også

Read more about Lønnsomhet
...