You have an outdated browser

Please update your browser

Update browser
Read more about Bærekraft

Menneske

Sammen mot målet

Royal Greenland driver en forretning som respekterer individet og samfunnet som helhet, og vi handler med integritet og åpenhet.

Royal Greenland opererer på veldig mange steder på et stort geografisk område. På tvers av alle disse stedene arbeider vi for samhørighet gjennom felles verdier, kunnskap og ferdigheter.

Å drive en virksomhet på en bæredyktig måte, krever at ansatte og ledere på alle nivåer har den nødvendige kompetansen. Derfor er det selskapets oppgave å sikre rekruttering, at folk forblir i selskapet, samt opplæring av en kompetent og variert arbeidsstokk.

Grønlands største arbeidsgiver
Som Grønlands største arbeidsgiver, har Royal Greenland stor innflytelse i de fleste byer og tettsteder. Vi ønsker derfor at så mange av de ansatte i Royal Greenland som mulig deltar i kurs både det personlige og faglig plan. Kursene organiseres av Royal Greenland Academy.

Prioritert opplæring
For å sikre god vekst, er det helt nødvendig at de ansatte og ledelsen gjennomgår kontinuerlig opplæring. Dette sikres gjennom deltakelse i interne og eksterne kurser, samt opplæring på jobben som arrangeres av Royal Greenland Academy. Vi ønsker å investere i våre ansatte for å kunne vekste og utvikle den enkelte medarbeider og samfunnet som helhet.

Image

Royal Greenland fokuserer på:

  • Styrke personlig utvikling gjennom kurs og mentor-ordninger
  • Fremme profesjonell kompetanse gjennom opplæring
  • Utvikle selskapets ledere

Se også

Read more about Miljø
...