You have an outdated browser

Please update your browser

Update browser
Read more about Bærekraft

Lønnsomhet

Selskapets eksistensgrunnlag

Vi skaper bærekraftig lønnsomhet, vekstmuligheter og langsiktig økonomisk stabilitet på Grønland.

Royal Greenland har en lang historie på Grønland og har vokst til å bli en global aktør. Men selskapets fokus er fortsatt på å sikre bærekraftig lønnsomhet for samfunnet på Grønland. Derfor må vi ha langsiktige løsninger, som også tar miljøet og det omkringliggende samfunnet med i betraktning.

God forretningsetikk
Vi forsøker alltid å drive forretningene våre med integritet. Derfor er det også viktig for oss å være i fullt samsvar når det gjelder antikorrupsjon og ansvarlig innkjøp, samt når vi kommunisere vår atferds kodeks til de ansatte. På denne måten kan veilede de ansatte i etisk atferd samt å sette i gang interne tiltak i forhold til et emne som moderne slaveri.

Antikorrupsjon og moderne slaveri
For å bekjempe korrupsjon, har Royal Greenland en antikorrupsjonspolitikk, og vi utfører obligatorisk opplæring av de ansatte i forhold til hvor utsatt de er for operasjonelle risikoer. Moderne slaveri er et godt skjult problem og ofte veldig godt organisert. Å bekjempe dette skjer gjennom god screening før rekruttering og gjennom vårt program for etiske leverandører. Vårt arbeid med å bekjempe bestikkelser, korrupsjon og moderne slaveri er i samsvar med det britiske UK Bribery Act og UK Modern Slavery Act.

Etiske leverandører
Vi er virksomme på mange forskjellige steder og handler med mange leverandører og underleverandører over hele verden. I arbeidet vårt med å overholde nasjonale og internasjonale standarder og å sikre mot brudd på etiske regler i forsyningskjeden vår, krever vi at leverandører og underleverandører er i samsvar med Royal Greenlands atferdskodeks for leverandører.

Leverandører med høy eller middels høy risiko må i tillegg fullføre en egenvurdering om bærekraft, hvor de må demonstrere sine etiske prestasjoner innenfor temaene arbeidsrett, antikorrupsjon, arbeidsforhold og miljøstyring.

Royal Greenland fokuserer på:

  • Risikovurdering og kontroll av leverandører i forhold til produkttype, opprinnelse og innkjøp.
  • At våre leverandører oppfyller Royal Greenlands atferdskodeks for leverandører
  • Å avvise korrupsjon i alle dens former, inkludert utpressing, bestikkelser og skatteunndragelser
  • Å avvise moderne slaveri i alle dens former

Se også

Read more about Vår tilnærming til bærekraft
...