Du har en forældet browser

Opdater venligst din browser

Opdater browser
Læs mere om Vores lokationer

Byggeri af to nye fabrikstrawlere

To nye trawlere vil blive føjet til Royal Greenlands havgående fiskeflåde i 2019

Følg vores proces med byggeriet af to nye havgående trawlere i Bilbao.

Du er inviteret...

I 2015 besluttede Royal Greenlands bestyrelse at bygge to nye havgående trawlere til fiskeri i de isfyldte farvande i Nordatlanten og Arktis. Da beslutningen var truffet gik arbejdet med designe skibene og finde de rigtige partnere igang, og endelig, i Juli 2017 blev det første stål skåret og kølen lagt.

De to trawlere bliver bygget hos værftet Astilleros de Murueta i Bilbao, Spanien. Vi er meget spændte på at følge byggeriet af de to skibe over de næste mange måneder, og vi inviterer dig til at følge med i byggeriet her på siden..

De første skridt på vejen...

Se videoen...

I juli måned 2017 blev det første stål skåret og kølen lagt på beddingen. Derefter gik arbejdet igang med den første blok som forsigtigt blev lagt på kølen i midten af august...

Tid:

Februar 2018

Februar har været en effektiv måned i Bilbao, til trods for regn og sne.

Lastrummet

Hjælpemotoren monteres

Slippet tager form...

Blokke sættes sammen...

The massroom løftes ombord...

Forberedelse af fundamentet til hjælpemotoren

Det går fremad...

Overbliksbillede af trawleren

Imens regnen siler ned i Bilbao bliver udstyr installeret i tørre områder...

Det begynder at ligne et skib...

Januar 2018

Fartøjet begynder at ligne et skib, og der er fokus på at få installeret forskelligt udstyr, samtidig med at skroget færdiggøres.

Næsten på plads...

Blok 202 er næsten på plads...

Klar til at blive monteret...

Blok 202 i luften...

Ready, set, go....

Blok 202 er klar til at blive løftet fra vækstedet til skibet. Løftet inkluderer, at blokken skal vendes på hovedet...

Fundamentet til motorrummet og hovedmotoren

Dyssen installeres

Udstyret installeres på båden - her ses fryseudstyret

Skroget svejses

Køleren til rejefiskeriet blevet lagt ind.

Der kommer masser af udstyr - klar til installering

December 2017

Byggeriet udvikler sig stærkt. Bov thrusteren og bulben er monteret, lastrummet er malet og fiskemelsfabrikken er ved at blive bygget.

Overblik fra bagenden - næste trin er fiskemelsfabrikken

Fiskemelsfabrikken, som skal udnytte alt fiskefraskær og rester fra fabrikken, er næste skridt. Udstyret til fiskemelsfabrikken bliver her installeret, inden næste sektion kan monteres.

Før og efter lastrummet blev malet

Fundamentet til hovedmotoren er klar

Midtersektionen af blok 203, bunden af maskinrummet, er klar til montering

Fartøjet er nu så højt, at en trappe er nødvendig, når man skal på trawlerens dæk

Blok 203 er ved at være klar til montering

En del af blok 203 - skal placeres under motorrummet

Imens bulben bliver monteret, bliver den næste blok forberedt i værkstedet - denne gang for at forlænge fartøjet i bagenden

Bulben løftes på plads og justeres, så svejsningen kan begynde

Bov thrusteren tilpasses og der gøres klar til montering af bulben

Bov thrusteren er nu på plads og tilpasning af de omkringliggende blokke fortsætter...

November 2017

Tunellen til bov thrusteren ankommer...

Slingrekølen monteres for at minimere skibets rulninger i dårligt vejr

Losselugen er nu på plads

Fronten af skibet er klar til montering af bulben

Trawleren er designet til at kunne sejle igennem tyk is, hvorfor designet og styrken af bulben er yderst vigtig. Selve bulben og de plader der er inden i er lavet af 30mm stålplader... bemærk også de kraftige svejsninger

Bulben ankommer fra det andet Murueta værft, som ligger ca. 40 km væk. Bemærk den tunge stålkonstruktion

Skibets bov inden montering af bov thruster

Den første lænsebrønd bliver nu monteret - den er, ligeseom resten af fabriksdækket, fremstillet i rustfrit står for optimal hygiejne i produktionen

Skibet tager form - bemærk det solide stål i kølen nederst til venstre

Spanterne monteres i workshoppen

Workshop

The workshop on the yard is busy - three blocks are being built at the same time

Endnu et niveau er bygget på

Oktober 2017

Bunden af skibet begynder at forme sig...

Fartøjets lastrum tager form...

Kvaliteten af svejsningerne er af afgørende betydning

Blok 205 løftes på plads

Inspektion af svejsningerne på siden

Inspektioner foretages løbende af DNV GL

Trappen til fabrikken - også lavet i rustfrit stål

Den første lænsebrønd tager form på værkstedet. Fartøjet vil have 4 lænsebrønde i hver side for at holde fabriksdækket fri for vand.

Svejsemaskine

Dækket er lavet i rustfrit stål for optimal hygiene og alle svejsninger her er foretaget med svejsemaskine.

Dyse til propellen... Propellen har en diameter på 4,5 meter!

Bovpropellen

Der svejses på værkstedet

Sektioner bliver samlet i værkstedet

Arbejdet på rørene i brændstoftankene

Rammerne til melfabrikken tager form. Melfabrikken vil producere fiskemel af fraskær og eventuel bifangst så en god udnyttelse af fiskeressourcen sikres.

NB318 set fra fronten - det begynder at ligne et skib

September 2017

Følg med i opbygningen af de første blokke og se når de monteres...

En blok løftes forsigtigt på plads oven på kølen

Overblik over fryser, hovedmotor, hjælpemotor, omformerrum og kontrolrum

Maskinrummet tegnes i 3D for at sikre fuld funktionalitet og et godt arbejdsklima

Alle svejsninger bliver nøje kontrolleret. Både Royal Greenlands egen inspektør og eksterne inspektører fra DNV GL følger byggeriet nøje

De store rør til brand-olie overflow monteres på siden af skibet... Bemærk tykkelsen på stålet - 30 mm stålplader bruges her i isbæltet. Derudover den korte afstand mellem spanterne - Dette er virkelig is-klasse!

Skibssiderne konstrueres på specialdesignede blokke som skal give siden den rigtige kurve

En brik i det store puslespil...

Bunden af skibet bygges af en kollosal mængde af specialdesignede stålblokke i forskellige størrelser

August 2017

Skibsbyggeriet starter godt... 

Den allerførste blok monteres på kølen

Brændstoftanke i bunden af fartøjet. De to fartøjer vil udelukkende anvende Marine Gas Oil, hvilket reflekterer CSR strategien for Royal Greenland og beslutningen om at drive en bæredygtig forretning.

Den første blok begynder at tage form i værkstedet

Stål skæres i værkstedet

Design af de nye trawlere

I maj 2017 blev en lille model af skibs-skroget testet i prøvetank. Det blev undersøgt hvorvidt fremdrift og stabilitet var som forventet i vandet. Heldigvis overraskede testen positivt.

Og så til selve testen ...

Propellen er en eksakt miniaturemodel af den rigtige propel

Modellen af skibet blev forsigtigt hejst ned i prøvetanken...

Læs mere om Vores produktionsfaciliteter
...