Du har en forældet browser

Opdater venligst din browser

Opdater browser
Læs mere om Vores lokationer

Byggeri af to nye fabrikstrawlere

To nye trawlere vil blive føjet til Royal Greenlands havgående fiskeflåde i 2019

Følg vores proces med byggeriet af to nye havgående trawlere i Bilbao.

Du er inviteret...

I 2015 besluttede Royal Greenlands bestyrelse at bygge to nye havgående trawlere til fiskeri i de isfyldte farvande i Nordatlanten og Arktis. Da beslutningen var truffet gik arbejdet med designe skibene og finde de rigtige partnere igang, og endelig, i Juli 2017 blev det første stål skåret og kølen lagt.

De to trawlere bliver bygget hos værftet Astilleros de Murueta i Bilbao, Spanien. Vi er meget spændte på at følge byggeriet af de to skibe over de næste mange måneder, og vi inviterer dig til at følge med i byggeriet her på siden..

De første skridt på vejen...

Se videoen...

I juli måned 2017 blev det første stål skåret og kølen lagt på beddingen. Derefter gik arbejdet igang med den første blok som forsigtigt blev lagt på kølen i midten af august...

Tid:

November 2017

Endnu et niveau er bygget på

Oktober 2017

Bunden af skibet begynder at forme sig...

Fartøjets lastrum tager form...

Kvaliteten af svejsningerne er af afgørende betydning

Blok 205 løftes på plads

Inspektion af svejsningerne på siden

Inspektioner foretages løbende af DNV GL

Trappen til fabrikken - også lavet i rustfrit stål

Den første lænsebrønd tager form på værkstedet. Fartøjet vil have 4 lænsebrønde i hver side for at holde fabriksdækket fri for vand.

Svejsemaskine

Dækket er lavet i rustfrit stål for optimal hygiene og alle svejsninger her er foretaget med svejsemaskine.

Dyse til propellen... Propellen har en diameter på 4,5 meter!

Bovpropellen

Der svejses på værkstedet

Sektioner bliver samlet i værkstedet

Arbejdet på rørene i brændstoftankene

Rammerne til melfabrikken tager form. Melfabrikken vil producere fiskemel af fraskær og eventuel bifangst så en god udnyttelse af fiskeressourcen sikres.

NB318 set fra fronten - det begynder at ligne et skib

September 2017

Følg med i opbygningen af de første blokke og se når de monteres...

En blok løftes forsigtigt på plads oven på kølen

Overblik over fryser, hovedmotor, hjælpemotor, omformerrum og kontrolrum

Maskinrummet tegnes i 3D for at sikre fuld funktionalitet og et godt arbejdsklima

Alle svejsninger bliver nøje kontrolleret. Både Royal Greenlands egen inspektør og eksterne inspektører fra DNV GL følger byggeriet nøje

De store rør til brand-olie overflow monteres på siden af skibet... Bemærk tykkelsen på stålet - 30 mm stålplader bruges her i isbæltet. Derudover den korte afstand mellem spanterne - Dette er virkelig is-klasse!

Skibssiderne konstrueres på specialdesignede blokke som skal give siden den rigtige kurve

En brik i det store puslespil...

Bunden af skibet bygges af en kollosal mængde af specialdesignede stålblokke i forskellige størrelser

August 2017

Skibsbyggeriet starter godt... 

Den allerførste blok monteres på kølen

Brændstoftanke i bunden af fartøjet. De to fartøjer vil udelukkende anvende Marine Gas Oil, hvilket reflekterer CSR strategien for Royal Greenland og beslutningen om at drive en bæredygtig forretning.

Den første blok begynder at tage form i værkstedet

Stål skæres i værkstedet

Design af de nye trawlere

I maj 2017 blev en lille model af skibs-skroget testet i prøvetank. Det blev undersøgt hvorvidt fremdrift og stabilitet var som forventet i vandet. Heldigvis overraskede testen positivt.

Og så til selve testen ...

Propellen er en eksakt miniaturemodel af den rigtige propel

Modellen af skibet blev forsigtigt hejst ned i prøvetanken...

Læs mere om Vores produktionsfaciliteter
...