Du har en forældet browser

Opdater venligst din browser

Opdater browser
Læs mere om Om Royal Greenland

People, Planet, Profit

Tid:

Det er de vildtfangede fiske- og skaldyrsbestande i Nordatlanten og Det Nordlige Ishav, der danner grundlag for vores virksomhed og for mange menneskers liv.

Hos Royal Greenland driver vi en bæredygtig, ansvarlig virksomhed på baggrund af den tredobbelte bundlinje, der udover økonomien omfatter socialt og miljømæssigt ansvar, også kaldet People - Planet - Profit. Vi har en stærk overbevisning om, at sociale, miljømæssige og økonomiske resultater går hånd i hånd

People

Royal Greenland opererer i mange lokalområder, der er spredt geografisk. Vi søger at opnå en sammenhæng på tværs af områder ved hjælp af fælles værdier, viden og færdigheder. Vi tilbyder vores medarbejdere et grundigt uddannelsesforløb og, i nogle tilfælde, personlige udviklingskurser, også til deres familier. Vi har særligt fokus på at:

  • Styrke vore medarbejderes personlige udvikling gennem kurser og mentorordninger
  • Udvikle professionelle kompetencer gennem kurser
  • Udvikle virksomhedens ledere gennem videreuddannelse

Royal Greenland Academy

Royal Greenland Academy, som er kernen i vores uddannelse af produktionsmedarbejdere, opererer med et højt aktivitetsniveau. Der er adskillige kurser, f.eks. i personlig udvikling, og på ledelsesniveau iværksættes der flere individuelle kurser på handelshøjskole- og kandidatniveau.

Praktikanter og elever

Vi følger en strategi om at give vores praktikanter og elever en god og brugbar uddannelse. I regnskabsåret 2014/2015 havde vi i alt 30 praktik- og elevstillinger i koncernen.

Højere uddannelsesniveau

Som et nyt tiltag støtter Royal Greenland de grønlandske studerende i at tage en kort videregående erhvervsuddannelse, især uddannelser som procestekniker, fiskeriteknolog, maskinmester og styrmandselev.

 

Planet

Royal Greenland samarbejder på flere niveauer for at sikre langsigtet bæredygtighed for fiskeriet i Nordatlanten og Det Nordlige Ishav. I Grønland er Sustainable Fisheries Greenland det centrale organ for håndtering af grønlandske sager om MSC-ansøgninger og forhåndsvurderinger i tæt samarbejde med brancheaktører.

Videnskabelige studier om levesteder og økosystemer på havbunden

Royal Greenland deltager i øjeblikket i et ph.d.-studie om levesteder og økosystemer på havbunden i samarbejde med Grønlands Naturinstitut. Projektet har titlen 'Towards Sustainable Management of Marine Benthic Ecosystems in Greenland – in relation to national and international standards' og forventes afsluttet i november 2016.

Projektet vil bidrage med vigtig viden om sårbare økosystemer i havene omkring Grønland. Dette fokus på sårbare økosystemer er særligt interessant for at kunne beskytte og bevare områderne, som er hjemsted for sjældne arter. Målet er at skabe et interaktivt kort, hvor fiskere og andre interessenter kan se, hvor økosystemerne findes, og i hvilket omfang de er sårbare, hvilket angives med røde, gule og grønne markeringer. Resultaterne vil føre til en dybere forståelse af de arter, der lever i disse økosystemer, og give fiskerne en rettesnor for deres rejefiskeri, da undersøgelsen er koncentreret omkring deres levesteder.

Udnyttelse af ressourcer

Den samlede kommercielle udnyttelse af alle fiske- og skaldyrsarter, som blev indkøbt ved første salg til Royal Greenlands fabrikker i Grønland i 2015, udgjorde 66 %. Rejeskaller bruges allerede på fabrikken i Ilulissat til at producere rejemel. Produktionsudstyret blev fornyet i 2014/15, og kvaliteten af rejemelet er blevet forbedret.

Hellefisk er en art, hvor størstedelen af fisken er egnet til at kunne spise. Udbyttet er steget igennem årene og var i gennemsnit på 91 % i 2015. Mere eller mindre alle dele af fisken kan bruges, så det kun er skindet og benene, der kasseres. Hovedet, halen, frillerne og fileterne sælges, og en del sælges også som hele fisk. 

Image

Udnyttelse af biprodukter

Det er en løbende opgave at fokusere på at udnytte så mange biprodukter fra den primære produktion som muligt. Vores innovationsteams undersøger hele tiden nye måder at udnytte biprodukterne på, bl.a. fiskeskind, rejeskaller og bifangster. Desuden deltager Royal Greenland i forskellige akademiske forskningsprojekter om udnyttelsen af biprodukter og proteintilførsel.

Bæredygtigt fiskeri

Bæredygtigt fiskeri

Royal Greenlands holdning er, at en art og det dertil knyttede fiskeri kan være bæredygtigt uden et MSC-certifikat, men MSC-kontrol vil generelt styrke administration, forskning og undersøgelser inden for fiskerisektoren. Ved udgangen af 2015, har 41 % af Royal Greenlands råvarer fået tildelt et MSC-certifikat.

Profit

Med baggrund i vores oprindelse i Nordatlanten og Det Nordlige Ishav samt vores stærke forankring som leverandør af kvalitetsprodukter, er Royal Greenlands primære opgave at udvikle og forarbejde havressourcer til bedst mulig gavn for lokalsamfundene og vores ejere. Dette skal foregå på en bæredygtig måde, både mht. ressourcer og økonomi.

I regnskabsåret 2014/2015 var vores regnskabsmæssige overskud på 113 mio. kr. Sammen med en egenkapital på 1,3 mia. kr. viser dette, at Royal Greenland er en kommercielt stærk og økonomisk solid virksomhed.

Image

Se også

Læs mere om Vores historie
...