Du har en forældet browser

Opdater venligst din browser

Opdater browser
Vis alle nyheder Nyheder & Seafood Insight

Nye produkter og innovation

11.05.2017

For at være på forkant med stigende krav fra kunder, forbrugere og myndigheder er innovation altafgørende, når det gælder spændende produkter af høj kvalitet, fødevaresikkerhed og effektiv produktion.

En af hjørnestenene i vores virksomhed er vores ansvar for at maksimere værdien af de begrænsede nordatlantiske marine ressourcer, vi har adgang til. Med dette for øje fokuserer vi på at skabe innovation så tidligt i værdikæden som muligt for vores kernearter: koldtvandsrejer, hellefisk, snekrabbe, grønlandsk torsk og stenbiderrogn.

Innovation er meget mere end bare nye produkter og smagsvarianter. Hos Royal Greenland handler innovation om at se på hvert enkelt trin i værdikæden og være tættest på fisken, tættest på kunden og tættest på forbrugeren – for derved at skabe nye produktionsmetoder og sundere, mere velsmagende og mere sikre produkter.

Closest to the fish

Tættest på fisken – værdiskabelse i første led
Ved at prioritere innovation i processerne så tæt på fangststed og -tidspunkt som muligt skabes høj værdi og kvalitet:

Letsaltet torsk til Sydeuropa
I 2015/16 har Royal Greenland fokuseret på udviklingen af letsaltede torskeprodukter til de sydeuropæiske markeder. Traditionelt set er den populære sydeuropæiske fiskeret Bacalao baseret på udvanding af en fuldt saltet torsk, men i de senere år er efterspørgslen på en letsaltet udgave, som er lettere at tilberede, steget. Lokalt i Grønland, tæt ved fangstområderne, produceres der i dag letsaltet torsk, som udmærker sig ved at være enkeltfrosset. Saltningen foregår på traditionel vis i kar og resulterer i et kvalitetsprodukt med en klar, hvid farve. Den grønlandske torsk udgør kun en ganske lille del af det internationale torskeudbud, og det er derfor af stor betydning, at vi udvikler og markedsfører produkter, der differentierer sig fra markedsstandarden.

Proces- og produktionsudvikling åbner nye markeder
Royal Greenlands kvalitetstorsk Nutaaq®, som nu produceres på tredje sæson i Maniitsoq, er blevet godt modtaget i markedet. Produktionsmetoden, som er baseret på principperne for lakseopdræt, er unik for Royal Greenland. Nye 2016-varianter uden skind og nerveben er blevet føjet til sortimentet for at imødekomme ønsker fra flere forskellige markeder i Europa. Dele af industrisegmentet har også efterspurgt den specifikke Nutaaq®-kvalitet, og med installationen af nye linjer og en betydeligt udvidet frysekapacitet kan Royal Greenland nu også imødekomme ønsket om hovedkappet Nutaaq® torsk. Senest har Nutaaq® torsk vundet en Seafood Star-pris inden for kategorien frostvarer ved Fischwirtschaftsgipfel fair i Hamborg.

Closest to the customer

Tættest på kunden – lovgivning og kundekrav
Både leverandører og kunder i detail og foodservice kan skabe markedsfordele ved at være på forkant med nye fødevare- og myndighedskrav.

Rogn med naturlige farver
I fødevareindustrien er der til stadighed fokus på reduktion af tilsætningsstoffer og øget brug af naturlige ingredienser, såkaldt "Clean Label". Marinerede rognprodukter farves traditionelt med syntetiske farvestoffer inden for gruppen af azofarver. Det er vanskeligt at udvikle naturlige farvestoffer, der er stabile i væsker, men med en kombination af farver baseret på planteekstrakter er det lykkedes at udvikle en stabil, naturlig, sort farve til rogn. Royal Greenland lancerede i 2016 således et azofrit rognprodukt til det britiske marked.

Det grønne nøglehulsmærke
På de nordiske markeder blev kravene til produkter med det grønne nøglehulsmærke skærpet i 2016. Det betød, at saltindholdet i forarbejdede produkter som lagerejer og rogn skulle reduceres med op mod 50 %. På baggrund af et længerevarende forsknings- og udviklingsprojekt i samarbejde med DTU Fødevareinstituttet er det lykkedes Royal Greenland at sænke saltindholdet og dermed bibeholde nøglehulsmærket for både kogte og pillede rejer, lagerejer og skalrejer. Samtidig blev både smag og tekstur for de berørte produkter forbedret. Forskning og udvikling satte således Royal Greenland i stand til at imødekomme markedets krav, før de opstod.

Closest to the consumer

Tættest på forbrugeren – agilitet i markedet
Som markedsledende inden for seafood-kategorien er det afgørende, at vi følger med tidens trend og forbrugernes præferencer.

Økologiske og glutenfri produkter
På flere europæiske markeder er efterspørgslen efter glutenfri produkter stigende. Med baggrund i en godkendelse til glutenfri produktion på Royal Greenlands fabrik i Koszalin i Polen har vi i årets løb lanceret tre produktvarianter med glutenfri panering til det skandinaviske marked. Også tre varianter med økologisk panering er kommet på markedet, og alle seks varianter sælges i både detail- og foodservicesektoren.

Næste nyhed: Øget fiskeri og råvaretilførsel fra Grønland
...