Du har en forældet browser

Opdater venligst din browser

Opdater browser
Vis alle nyheder Nyheder & Seafood Insight

Fiskeri efter hellefisk MSC certificeres

23.05.2017

Den 23. maj modtog det udenskærs fiskeri efter hellefisk i Vestgrønland MSC certificering som bæredygtigt og velforvaltet fiskeri.

Fiskeriet efter hellefisk har stor betydning for Royal Greenland og for Grønland i det hele taget. Corporate Sustainability & CSR Manager hos Royal Greenland Lisbeth Due Schönemann-Paul udtaler: "Vi er rigtig stolte og tilfredse med certificeringen af udenskærsfiskeriet efter hellefisk i Vestgrønland. Med certificeringen kan vi imødekomme en stigende efterspørgsel fra vores kunder på certificeret hellefisk."

Certificeringen er resultatet af en fælles indsats af en række grønlandske interessenter, herunder både fiskerne, fiskeriindustrien (bl.a. Royal Greenland) samt de grønlandske myndigheder, som har slået sig sammen i organisationen Sustainable Fisheries Greenland. Et uafhængigt certificeringsfirma har analyseret og dokumenteret fiskeriet gennem en længere periode. Der er blevet gennemgået biologiske data på den vestgrønlandske bestand af hellefisk, undersøgt fangstmetoder og –udstyr og inspiceret fabrikker.

Velforvaltet fiskeri
Fiskeriet finder primært sted i Baffinbugten og Davisstrædet ud for den vestgrønlandske kyst og har eksisteret siden midt-60'erne. Certificeringen dækker 4 trawlere – heraf Royal Greenlands trawlere Sisimiut og Tuugaalik. Fiskeriet forvaltes af Det Grønlandske Selvstyre som fastsætter den årlige kvote. Alt fiskeri er forpligtet til at føre logbog og observere fangsterne, lige som der bruges stormaskede net som minimerer bifangst mest muligt. Desuden fisker man efter en såkaldt "move-on" regel som betyder at man flytter til et andet fiskeområde hvis bifangsten overstiger 10% eller man observerer koraller eller havsvampe i fangsten. MSC vurderer at bestanden af udenskærs hellefisk er sund og stabil.

Lokal forarbejdning
I Grønland har man landingspligt. Dette betyder at 25% af fangsten udenskærs landes lokalt og forarbejdes på fabrikker langs den grønlandske vestkyst. Her laver man blandt andet fileter som bliver solgt i både Europa og Asien. Den resterende del af fangsten fileteres ombord eller fryses hele eller headed & gutted. De hele fisk sælges ofte til Asien både som færdigvare og til videreforarbejdning.

Produkter tilgængelige sidst på året
Certificeringen dækker med tilbagevirkende kraft og således er fangsten fra hele 2017-sæsonen MSC. Dog vil det lille blå/hvide logo først dukke op på Royal Greenlands emballager i løbet af efteråret, når der igen landes udenskærs fisk til fabrikkerne. 

Se også

Næste nyhed: Endnu en udfordrende sæson for stenbiderfiskeriet
...