Du har en forældet browser

Opdater venligst din browser

Opdater browser
Vis alle nyheder Nyheder & Seafood Insight

Endnu en udfordrende sæson for stenbiderfiskeriet

16.05.2017

Den korte sæson for stenbiderfiskeri i Grønland er i fuld gang og indtil videre tyder alt på at fiskeriet i 2017 bliver på linje med forrige år, som var præget af dårligt vejr og dermed dårlige fangster.

Den korte sæson for stenbiderfiskeri starter som oftest i Sydgrønland i det tidlige forår, marts/april, når stenbideren bevæger sig ind på lavt vand for at gyde. Herefter bevæger fiskeriet sig nordpå langs vestkysten og slutter først på sommeren. På grund af 47-dags reglen har hvert fiskeområde max. 47 dage til at fiske deres kvote op, når man det ikke, går resten af kvoten tabt.

Hårdt vejr i Grønland
Sæsonen 2016 var præget af meget hårdt vejr langs den Grønlandske vestkyst og derfor var det ikke muligt at fiske hele kvoten op. Første del af 2017 sæsonen har været meget kold og derfor kom fiskeriet lidt sent i gang og der er fanget en smule mindre end forventet. På trods af den sene start forventes det at man kan indhente en smule og det anslås at der vil blive landet ca. 7000 tønder rogn for hele Grønland denne sæson, hvor der kun kom 6000 ind i 2016. Royal Greenland indhandler langt størstedelen af fangsten.

Forlænget sæson på Island
På Island har man samme vejrmæssige udfordringer som i Grønland og desuden har det haft indflydelse at den islandske torskekvote endnu ikke er fisket op og fiskerne derfor har fokuseret deres indsats herpå. Derfor har man fra politisk side besluttet at lægge yderligere 10 fiskedage til sæsonen. På trods af dette tiltag får det islandske fiskeri svært ved at nå op på forrige års resultat og der forventes en kraftig reduktion af tilgængelig volumen.

Royal Greenland sikrer råvaretilførsel
Derudover er lagerbeholdninger på globalt plan begrænsede og derfor forudser Royal Greenland, at 2017 kommer til at byde på mangel på råvarer til stenbiderrognproduktion. Hos Royal Greenland forventer vi dog at opretholde vores produktion i Cuxhaven, Tyskland. Gennem rettidig omhu og dialog med de lokale fiskere har vi sikret os en stor del af den volumen, som kommer ind fra Grønland og har derfor adgang til en vis mængde råvarer.

Næste nyhed: Investering i fremtidens fiskeri
...