Du har en forældet browser

Opdater venligst din browser

Opdater browser
Vis alle nyheder Nyheder & Seafood Insight

Tillykke og tak for samarbejdet; afsluttet Erhvervs-ph.d. dokumenterer unik kvalitet for Nutaaq-torsk®

23.09.2020

Efter et vellykket on-line Ph.d.-forsvar har Jonas Steenholdt Sørensen nu fået tildelt Ph.d.-graden for sit forskningsarbejde med at dokumentere kvaliteten af Nutaaq-torsk sammen med Royal Greenland.

Jonas Steenholdt Sørensens Erhvervs-ph.d.-projekt ”Capture-based aquaculture of Atlantic cod (Gadus morhua L.) in Greenland” er gennemført i perioden 2017-2020 i tæt samarbejde med Fødevareinstituttet på Danmarks Tekniske Universitet i Lyngby. Projektet er finansieret af både Innovationsfonden (ca. 1 mio. kr) og Royal Greenland. Tovholderne fra Royal Greenland har været teamleder Ole Mejlholm (ph.d.) og procesudvikler Niels Bøknæs (Erhvervsforsker), begge fra RG Koncern Kvalitet i Danmark.

Nutaaq-torsk

Drevet af et stort ønske om at optimere kvaliteten af grønlandsk torsk samt med et fokus på at skabe flere lokale arbejdspladser i Grønland udviklede Royal Greenland i 2015 et helt nyt produktionskoncept med navnet Nutaaq (”ny” på grønlandsk). Denne nye produktionsproces er gennem innovative tiltag helt fra fangst til færdigvare løbende blevet optimeret. Jonas Steenholdt Sørensens Erhvervs-ph.d. omhandlede derfor kvalitetsvalidering af disse nye højkvalitets torskeprodukter og processer.

Med baggrund i den opsamlede dokumentation og beskrivelse af BEST PRACTICE for produktionskæderne, har Royal Greenland skabt et unikt koncept med høj efterspørgsel i markedet.

Arbejdsform

Erhvervs-ph.d.-projektet har bestået i længerevarende ophold og udførelse af adskillige test på Royal Greenlands fabrik i Maniitsoq i Grønland med god hjælp fra fabrikschef Susanne Marie Olsen og hendes ansatte. Der er under testene også blevet samarbejdet med Royal Greenlands hovedlaboratorie i Nuuk samt Produktudvikling i Danmark.

Jonas Steenholdt Sørensen i laboratoriet hos DTU Fødevareinstituttet i Lyngby

Langt hovedparten af analyserne er dog udført på DTU Fødevareinstituttet i Lyngby, hvor Jonas har haft sin daglige gang, under kyndig vejledning af professor Paw Dalgaard og seniorforsker Flemming Jessen. På DTU har der været direkte adgang til gode og tidssvarende laboratoriefaciliteter, der har muliggjort en effektiv udførelse af mikrobiologiske, kemiske og sensoriske test på Nutaaq torskeprodukterne.

Udbytte af Erhvervs-ph.d.

Hovedparten af ph.d.-afhandlingen dokumenterer på videnskabelig vis følgende 3 produktionskæder for Nutaaq-torsk produceret hos Royal Greenland i Maniitsoq:

  • Fersk eller superkølet H&G (hovedkappet og renset) Nutaaq-torsk
  • Frosne Nutaaq-torskefileter
  • Optøet Nutaaq-torsk (refreshed) som pt. pakkes hos Royal Greenland i Cuxhaven i Tyskland under brandet ”Chilled selection”

I forbindelse med færdiggørelsen af ph.d.-afhandlingen har Jonas skrevet tre videnskabelige artikler, der alle nu er godkendt og trykt i anerkendte internationale tidsskrifter, samt deltaget i internationale konferencer, bl.a det 49. WEFTA-møde (Western European fish Technologists Association) afholdt i Thorshavn i Færøerne.

Erhvervs-ph.d.-projektet har genereret en betydelig grundlæggende kvalitetsviden for de 3 opstillede produktionskæder for Nutaaq-torsk. Royal Greenland har dermed udviklet en optimeret BEST-PRACTICE for den nye, innovative produktionsproces. Resultaterne fra Erhvervs-ph.d.-afhandlingen danner nu ikke blot grundlag for arbejdet i produktionen, men også for markedsbearbejdningen i form af dokumentation af den høje kvalitet, som Royal Greenland har opnået gennem et seriøst og innovativt arbejde gennem de sidste 5 år.

Royal Greenland ønsker endnu engang Jonas Stenholdt Sørensen tillykke med den nye titel og takker for et godt samarbejde.

Kilder:

Videnskabelige artikler: 

Artikel I:

Jonas Steenholdt Sørensen, Niels Bøknæs, Ole Mejlholm and Paw Dalgaard. Superchilling in combination with modified atmosphere packaging resulted in long shelf-life and limited microbial growth in Atlantic cod (Gadus morhua L.) from capture-based-aquaculture in Greenland. Food Microbiology, 88, 2020.

https://doi.org/10.1016/j.fm.2019.103405

Artikel II:

Jonas Steenholdt Sørensen, Niels Bøknæs, Ole Mejlholm, Karsten Heia, Paw Dalgaard and Flemming Jessen. Short-term capture-based aquaculture of Atlantic cod (Gadus morhua L.) generates good physicochemical properties and high sensory quality during frozen storage. Innovative Food Science & Emerging Technologies, 65, 2020. https://doi.org/10.1016/j.ifset.2020.102434

Artikel III:

Jonas Steenholdt Sørensen, Oliver Ørnfeld-Jensen, Niels Bøknæs, Ole Mejlholm, Flemming Jessen and Paw Dalgaard. Thawed and chilled Atlantic cod (Gadus morhua L.) from capture-based aquaculture in Greenland - Options for improved distribution. LWT- Food Science and Technology, 131, 2020. https://doi.org/10.1016/j.lwt.2020.109473

Næste nyhed: Royal Greenlands indtjening påvirket af Covid-19
...