Du har en forældet browser

Opdater venligst din browser

Opdater browser
Vis alle nyheder Nyheder & Seafood Insight

Udenskærs fiskeri efter hellefisk recertificeret af MSC

21.12.2022
M/tr Avataq

Det udenskærs fiskeri efter hellefisk i Vestgrønland blev i november recertificeret for de næste fem år som bæredygtigt af MSC.

I foråret 2017 blev det udenskærs fiskeri efter hellefisk MSC-certificeret for en periode på fem år. Certificeringen var resultatet af en fælles indsats fra flere grønlandske interessenter, herunder fiskere, industrien og grønlandske myndigheder, som gik sammen i organisationen Sustainable Fisheries Greenland og fik udfærdiget analyser, dokumentation og inspektioner af fangstmetoder, biologiske data, udstyr og fabrikker gennem et uafhængigt revisionsfirma.

Nu, 5 år senere, er fiskeriet blevet recertificeret på grundlag af MSC-standarden. I evalueringen af fiskeriet fremhæves det især, at bestanden af hellefisk er sund, og at der findes en velstruktureret forvaltningsplan for fiskeriet, som identificerer, hvordan relevante aspekter og hotspots i fiskeriet er blevet gennemført og dokumenteret. Fangstmetoderne (langline og trawl) blev også fremhævet som positive, da de fører til et minimum af bifangst på grund af f.eks. store maskestørrelser i trawlet.

For fiskepladser med et stort antal koldtvandskoraller, svampe og søfjer anbefaler MSC desuden fiskeriforbud for at beskytte disse levesteder. Generelt er fiskepladserne efter eget valg begrænset til nogle få områder, hvor der forventes minimal indvirkning på disse organismer.

Om fiskeriet

Om fiskeriet

Fiskeriet finder primært sted i Baffinbugten og Davisstrædet ud for den vestgrønlandske kyst og har eksisteret siden midten af 1960'erne.  Certificeringen omfatter 4 trawlere. Det grønlandske selvstyre forvalter fiskeriet og fastsætter den årlige kvote. Alle der fisker inden for kvoten, er forpligtet til at føre logbog og observere fangsterne. Der anvendes også net med stor maskestørrelse for at minimere bifangst og fisk under tilladte mindstemål. Fiskeriet foregår efter "move-on"-princippet, hvilket betyder, hvis bifangsten overstiger 10 %, eller hvis der observeres koraller eller havsvampe, flytter fiskerfartøjerne sig til et andet fiskeriområde.

Næste nyhed: Royal Greenland signs contract for a fifth new trawler
...