Du har en forældet browser

Opdater venligst din browser

Opdater browser
Vis alle nyheder Nyheder & Seafood Insight

Dataopsamling til søs

10.07.2020

Hastighed, real-time dataudveksling og værdiskabelse er nogle af fokuspunkterne i den løbende ibrugtagning af flere og flere digitale og automatiserede værktøjer, der finder sted hos Royal Greenland. På de havgående trawlere opsamles der data via tablets, der sendes direkte til ERP systemet SAP og skaber hurtigt salg.

Nye trawlere – ny teknologi

Fiskerisæsonen 2020 tæller to helt nye trawlere i Royal Greenlands flåde; M/tr Sisimiut og M/tr Avataq. Indkøringen af de nye trawlere har også betydet indkøring af en bred vifte af ny teknologi, software og datatunge systemer. En moderne fisketrawler indeholder et væld af digitale systemer, overvågning og rapporteringsmuligheder.

Kvalitetsrapporter en forudsætning for salg

En del af Royal Greenlands fangster videresælges direkte til industrisalg uden videre forarbejdning i land. Det drejer sig om varer, der bliver færdigpakkede direkte ombord i trawlernes produktions – og pakkeanlæg.

En dokumentation, der er af afgørende betydning for hurtigt videresalg af de færdigpakkede industrivarer, er en kvalitetsrapport. Kvalitetsrapporten udarbejdes af kvalitetsafdelingen i land på baggrund af data, billeder og analyser udført ombord. Tidligere blev kvalitetsrapporterne først færdiggjort, når trawleren lagde til kaj og kvalitetsarbejdet kunne gennemføres.

Via cloud løsningen SAP QM Movilizer, der igennem flere år er blevet anvendt andre steder i koncernen, er det nu også muligt at modtage løbende kvalitetsdata fra de nye trawlere. Så snart data er indtastede via Movilizer tablet, sendes de til SAP, hvor kvalitetsafdelingerne kan analysere dem og frigive batches til salg. Dette er en stor fordel for salgsafdelingen, som i realiteten kan sælge varerne, mens de stadig er ombord, da kvalitetsrapporter kan deles med kunderne, lang tid før trawleren lægger til kaj.

Superbrugere fra IT har været med ombord på M/tr Sisimiut og M/tr Avataq i indkøringsperioden og vil ligeledes fortsætte implementeringen i resten af Royal Greenlands flåde. Kvalitetsafdelingerne på land kan nu fokusere på kontrol af den indrapporterede data, når fangsten er landet, før produkterne kan sendes direkte til kunder i stedet for at vente på at blive frigivet fra lager.

Dataopsamling via tablets er fremtiden i flere led i værdikæden

Cloud teknologi og opsamling af real-time data via tablets breder sig til mange dele af Royal Greenlands lange værdikæde. Der arbejdes bl.a med test af systemer indenfor lagerstyring, ligesom der også arbejdes på at fiskere, som leverer deres indenskærs fangster til Royal Greenlands indhandlingsanlæg i fremtiden kan indrapportere deres fangst via en mobil løsning, allerede medens de er på havet.

De nye teknologier reducerer time-to-market og er med til at eliminere eller forkorte ventetider, flaskehalse og dobbelt administration i bestræbelserne på at få varerne hurtigst muligt og mest effektivt til markedet.

Næste nyhed: Kontorrobot letter arbejdet i sommersæsonen
...