Du har en forældet browser

Opdater venligst din browser

Opdater browser
Læs mere om Bæredygtighed

Vores tilgang til bæredygtighed

Det er de vildtfangede fiske- og skaldyrsbestande i Nordatlanten og Det Nordlige Ishav, der danner grundlag for vores virksomhed og for mange menneskers liv

Bæredygtigt fiskeri og medarbejderudvikling er kernen i vores sociale ansvar

Som global virksomhed har Royal Greenland indflydelse på de samfund, vi opererer i, både i og uden for Grønland. Vi ønsker at tage ansvar for alle vores aktiviteter og at bidrage til en positiv udvikling i de samfund, vi er en del af.

Royal Greenland har arbejdet med bæredygtighed og CSR i mange år, og siden 2012 har vi haft en struktureret tilgang til indsatsområderne.

Bæredygtighedsstrategi
Vores bæredygtighedsstrategi er baseret på de 10 principper i FN's Global Compact og hænger nøje sammen med vores virksomhedsmission. Bæredygtighedsstrategien – Til gavn for Grønland og Royal Greenland – er baseret på princippet om tredobbelt bundlinje: PeoplePlanetProfit.

En anden del af vores strategiske tilgang er indførelsen af to grundprincipper:

  1. Den miljømæssige og sociale udvikling og dertil hørende initiativer skal fremme økonomisk vækst
  2. Virksomhedens vækst skal fremme den miljømæssige og sociale udvikling i lokalsamfundet

CSR handler om at balancere økonomi med social og miljømæssig bæredygtighed: People - Planet - Profit

Mikael Thinghuus, CEO, Royal Greenland

CSR-politik
Som en virksomhed, der er ejet af Grønlands selvstyre, og som Grønlands største arbejdsgiver har Royal Greenland et særligt ansvar for at bidrage positivt til samfundet.

Royal Greenlands CSR-politik fastlægger virksomhedens tilgang til socialt ansvar på følgende områder:

Image

Læs hele vores Bæredygtighedsstrategi, CSR-politik og Relaterede dokumenter her. 

Se også

Læs mere om Relaterede dokumenter
...