Du har en forældet browser

Opdater venligst din browser

Opdater browser
Læs mere om Bæredygtighed

Vores tilgang til bæredygtighed

Det er de vildtfangede fiske- og skaldyrsbestande i Nordatlanten og Det Nordlige Ishav, der danner grundlag for vores virksomhed og for mange menneskers liv

Royal Greenland har arbejdet med bæredygtighed og socialt virksomhedsansvar i mange år og har siden 2012 indført helt faste rammer for disse indsatsområder. Vores CSR-aktiviteter har primært fokus på bæredygtigt fiskeri og medarbejderudvikling.

Royal Greenland er en meget vigtig virksomhed for det grønlandske samfund. Vi er Grønlands største arbejdsgiver, og den måde, hvorpå virksomheden forvalter vores ressourcer og skaber et arbejdsmiljø for medarbejdere og leverandører, har stor indflydelse på udviklingen af en bæredygtig fremtid for Grønland.

Royal Greenland opererer globalt og har også indflydelse på de samfund, vi opererer i uden for Grønland. Vi ønsker at tage ansvar for alle vores aktiviteter og bidrage til den positive udvikling i de samfund, vi er en del af.

Vores strategi for bæredygtighed bygger på de ti principper i FN’s Global Compact og er tæt knyttet til vores forretningsgrundlag med fokus på People – Planet – Profit, med særligt fokus på 2 grundlæggende principper:

  1. Den miljømæssige og sociale udvikling og dertil hørende initiativer skal understøtte den økonomiske vækst
  2. Virksomhedens vækst skal understøtte den miljømæssige og sociale udvikling i lokalsamfundet

CSR handler om at balancere økonomi med social og miljømæssig bæredygtighed: People - Planet - Profit
 - Mikael Thinghuus, CEO, Royal Greenland

CSR-politik

Som en virksomhed, der er ejet af Grønlands Hjemmestyre, har Royal Greenland et særligt ansvar for at bidrage til samfundet. Bæredygtighed er særligt vigtigt i Grønland, fordi vi er en meget vigtig aktør i Grønlands økonomi og bæredygtige udvikling. Vi tager derfor vores CSR-arbejde meget alvorligt.

Vi ønsker at:

  • Bidrage til udviklingen af det grønlandske samfund og bruge vores tilstedeværelse og aktiviteter til at gøre en forskel
  • Samarbejde med andre partnere i projekter, hvor dette er hensigtsmæssigt, for at finde nye muligheder og håndtere de udfordringer, der måtte være
  • Arbejde systematisk og aktivt med CSR på baggrund af internationalt anerkendte principper såsom FN’s Global Compact
  • Opnå resultater gennem forbedringsprocesser på baggrund af målsætninger, handlingsplaner, gennemførelse og evaluering
  • Formidle og indberette CSR-aktiviteter, -udfordringer og -resultater

Se hele vores Strategi for bæredygtighed og CSR-politik

 

Se også

Læs mere om Relatede dokumenter
...