Du har en forældet browser

Opdater venligst din browser

Opdater browser
Læs mere om Bæredygtighed

Profit

VIRKSOMHEDENS EKSISTENS

Vi skaber bæredygtig indtjening, vækstpotentiale og langsigtet økonomisk stabilitet i Grønland.

Royal Greenland har en mangeårig historie i Grønland og har udviklet sig til en global aktør. Virksomhedens fokus er at sikre en bæredygtig indtjening for det grønlandske samfund. Det ligger os derfor meget på sinde at finde langsigtede løsninger, som tager hensyn til både miljøet og lokalsamfundet.

God forretningsetik
I vores indsats for at være en respekteret partner bestræber vi os altid på at drive vores virksomhed med størst mulig integritet. Derfor har vi et omfattende compliance-program som indbefatter antikorruption, ansvarligt indkøb samt bred kommunikation og udbredelse af Code of Conduct, som vejleder vores medarbejdere i etisk adfærd.

Antikorruption og moderne slaveri
For at undgå korruption har Royal Greenland en antikorruptionspolitik, og vores medarbejdere skal gennemføre en obligatorisk træning afhængig af deres eksponering for operationelle risici. Moderne slaveri er et problem som alle virksomheder bør tage stilling til, og det er ofte skjult og uhyre velorganiseret. Vi forsøger proaktivt at dæmme op for problemet ved at foretage en grundig screening før rekruttering samt igennem vores etiske leverandørprogram. Vores indsats til bekæmpelse af bestikkelse, korruption og moderne slaveri tager udgangspunkt i Storbritanniens bestikkelseslov (Bribery Act) og Storbritanniens lov om moderne slaveri (Modern Slavery Act).

Etisk leverandørstyring
Vi er aktive i mange geografiske områder og handler med leverandører og underleverandører over hele verden. Som led i vores bestræbelser på at opfylde nationale og internationale standarder og beskytte mod brud på de etiske regler i vores forsyningkæde kræver vi, at vores leverandører og underleverandører overholder Royal Greenlands Leverandør Code of Conduct.

Derudover skal høj- eller mellemrisikoleverandører gennemføre en selvevaluering angående bæredygtighed, hvor de skal demonstrere etisk adfærd inden for arbejdstagerrettigheder, antikorruption, arbejdsforhold og miljøforvaltning.

Royal Greenland har fokus på at:

  • risikovurdere og kontrollere leverandører på baggrund af produkttype, oprindelse og indkøbets omfang
  • kræve, at vores leverandører opfylder Royal Greenlands Leverandør Code of Conduct
  • tage skarpt afstand fra enhver form for korruption, herunder afpresning, bestikkelse og skattesvig
  • tage skarpt afstand fra enhver form for moderne slaveri 

Se også

Læs mere om Vores tilgang til bæredygtighed
...