Du har en forældet browser

Opdater venligst din browser

Opdater browser
Læs mere om Bæredygtighed

Planet

VORES FREMTID

Royal Greenland varetager de ressourcer, vi har adgang til, og som vores fremtid afhænger af, på en bæredygtig måde.

Royal Greenland samarbejder på flere niveauer for at sikre langsigtet bæredygtighed for fiskeriet i Nordatlanten og Det Nordlige Ishav - dette til glæde for både det bæredygtige fiskeri og miljøet.

Fisk og skaldyr er vores vigtigste naturressource.  Vi ønsker at drive fiskeri med respekt for bæredygtigheden blandt bestandene og deres fremtidige balance.  Vi lytter til videnskabens råd og forskning, fiskernes observationer og flådernes erfaringer og er i åben dialog med beslutningstagere, der søger at udnytte havets ressourcer.

Fokus på bæredygtigt fiskeri og udnyttelsen af ressourcer

Arbejdet med en bæredygtig udvikling af bestandene i vores eget fiskeri understøttes af vores ledelse af eller deltagelse i projekter, som er relevante for udbredelsen af vores knowhow og forbedringen af
fiskemetoder. Fiskebestandene kan være bæredygtige uden at være certificerede, men MSC-certificering er en godkendelsesstandard, som forpligter virksomhederne til at forvalte bestandene og arbejde endnu mere for miljøet. Derudover ønsker vi at optimere udbyttet både inden for fiskeriet og produktionen af fisk og skaldyr. Dette omfatter bl.a. indførelse af eksperimenterende projekter med nyt fiskeudstyr, erhvervsmæssig udnyttelse af biprodukter og undersøgelse af nye teknologiske muligheder inden for produktionen.

Bæredygtige råvarer

Ved udgangen af 2015 har 41 % af Royal Greenlands råvarer fået tildelt et MSC-certifikat

Royal Greenland har fokus på at:

  • Samarbejde med forskningsinstitutioner for at få mere viden om fisk og skaldyr.
  • Fremme bæredygtigheden for Grønlands fisk og skaldyr.
  • Bevare MSC-certificering af rejer og stenbidere.
  • Opnå MSC-certificering af de primære arter hellefisk og torsk i Grønland.
  • Udnytte biprodukter fra den primære produktion af fisk og skaldyr.

 

Videnskabelig undersøgelse af habitater og økosystemer på havbunden

Videnskabelig undersøgelse af habitater og økosystemer på havbunden

Gennem Sustainable Fisheries Greenland deltager Royal Greenland i øjeblikket i et ph.d.-studie om levesteder og økosystemer på havbunden i samarbejde med Grønlands Naturinstitut. Projektet vil bidrage med vigtig viden om sårbare økosystemer i havene omkring Grønland. Kortlægning af sårbare områder vil gøre det muligt for fiskere og andre interessenter at beskytte dem. Undersøgelsens resultater vil blive offentliggjort i internationale videnskabelige tidsskrifter.
Læs mere her

Se også

Læs mere om Profit
...