Du har en forældet browser

Opdater venligst din browser

Opdater browser
Vis alle nyheder Viden og projekter fra hverdagen

Fra Kina til Grønland

Det kinesiske ægtepar Li Shumei og Chen Qinliang er værdsatte medarbejdere på Royal Greenlands fabrik i Maniitsoq i Grønland. De ankom som en del af den første gruppe af udenlandske medarbejdere til Grønland i maj 2017 for at være med til at løfte produktionskapaciteten.

Li forklarer, at det bedste ved Grønland er vejret: ’Her i Maniitsoq er vejret slet ikke så koldt, som vi havde forventet – vintersneen er fantastisk og om sommeren er her virkelig skønt; når solen kommer frem, er luften frisk, hverken for kold eller for varm og sceneriet er utrolig smukt.’

Li og Chen arbejder begge på fabrikken, mest med torsk om sommeren og hellefisk om vinteren, hvor de skifter mellem at arbejde på fileteringslinjen og pakkelinjen. De føler sig begge dedikerede til arbejdet og har også en god fornemmelse af, at være værdsat, både af kolleger og fabriksledelsen.

Omkring 60 udenlandske kolleger arbejder i Grønland

I Maniitsoq er Li og Chen to ud af 11 kinesiske medarbejdere, som arbejder side om side med 130 lokale kolleger på fabrikken. Omkring 50 andre udenlandske kolleger arbejder andre steder i Grønland, flest i Uummannaq og i Ilulissat, de fleste også fra Kina, men også en del i Ilulissat fra Filippinerne.

Mangel på arbejdskraft er hvert år en betydelig udfordring på flere fabrikker langs den grønlandske vestkyst. Specielt om sommeren, hvor det kystnære torsk -og hellefiskefiskeri er på sit højeste, er der brug for mange ekstra hænder. Tilbage i 2016 besluttede Royal Greenland derfor at søge om tilladelse til at rekruttere udenlandsk arbejdskraft til Grønland. Igennem flere år havde vi haft et godt samarbejde med eksterne produktionsenheder i Kina, hvor højtkvalificerede medarbejdere allerede havde erfaring med at arbejde med fiskearter fra Grønland og andre dele af Nordatlanten. Gennem netværk og virksomhedens lokale kontor i Qingdao i Kina lykkedes det at rekruttere den første gruppe på 25 medarbejdere, som ankom til Grønland i 2017. I 2020 yder ca. 60 udenlandske medarbejdere et stort bidrag til fabrikkerne i Grønland.

Bindeled og kontaktperson

Cheng Xiaoqing, for de fleste kendt som Julia, er en helt central kontaktperson, både for udenlandske medarbejdere og den lokale ledelse. Julia har boet i Aassiat i Grønland siden 2010 og blev rekrutteret som konsulent for Royal Greenland, da de første kinesiske medarbejdere ankom i 2017. Med en baggrund indenfor undervisning og personaleadministration i Kina var det en oplagt funktion for Julia. 

Julia var helt afgørende i forbindelse med oversættelser og deltog i den første tid i mange møder på fabrikkerne. Derudover hjalp hun kollegerne med kontakt til myndigheder og var en god skulder at læne sig op ad i stort og småt.   

I 2018 blev Julia fuldtidsansat i HR-afdelingen, hvor hun i dag er ansvarlig for kontakten til og projekter med udenlandske medarbejdere. Julia er imponeret over den lyst til og interesse i at omgås hinanden som både grønlandske og udenlandske medarbejdere udviser, også selvom sprogbarrierer og kulturforskelle må være en stor barriere: ’Især i den første tid var der en enorm nysgerrighed efter at lære hinanden at kende. Ved hjælp af google translate og kropssprog lykkedes det kolleger på tværs af sprog og kulturer at debattere selv ret komplicerede emner, og mange opbyggede nye venskaber på tværs af ret forskellige baggrunde’. Julia fortæller også, at over tid aftog interessen en anelse; man vænnede sig til hinanden og skabte et godt samarbejde, men i fritiden er der i dag trods alt en anelse mindre interaktion; mange bruger i fritiden mest tid på venner fra deres egen oprindelige kultur og baggrund. 

Grønlandske overenskomster for alle

Medarbejdere fra udlandet er ansat på nøjagtig de samme vilkår som grønlandske medarbejdere. I Grønland forhandles løn, arbejdstid, ferie og andre arbejdsrelaterede emner kollektivt i aftaler mellem arbejdsgiverorganisationer og fagforbund. Det grønlandske lønniveau og arbejdsforhold gør det attraktivt for eksempelvis kinesiske medarbejdere at arbejde i Grønland. Hvert år skal de udenlandske medarbejdere dog ansøge om forlængelse af arbejdstilladelsen, en proces, som Julia i Hr afdelingen er ansvarlig for.

Royal Greenland stiller bolig til rådighed for kollegerne fra udlandet, som typisk bor flere personer i et fælles hus. Her deler de køkken og fælles opholdsarealer.

En hel del udenlandske medarbejdere har besluttet at blive i Grønland. Nogle har stiftet familie med grønlandske partnere og mange har udviklet tætte venskaber lokalt. I slutningen af 2020 er det 3,5 år siden, at de første udenlandske medarbejdere kom til Grønland. En mindre del rejste hjem efter to år og nye kom til. Andre begynder nu også at vende blikket tilbage mod deres hjemland, hvor familie og venner er savnet.

Li og Chen rejser hjem til Kina

På trods af et godt liv i Grønland, glæde ved arbejdet, nye venner og en dejlig natur, har Li og Chen besluttet at flytte tilbage til Kina: ’Vi har benyttet muligheden for at opleve et nyt sted som unge og har haft energi til at arbejde hårdt og spare penge sammen. Grønland er et dejligt sted og vi elsker at være her. Men vi har familie i Kina, de bliver ældre og vi savner hinanden, så nu glæder vi os til at komme hjem’, fortæller Li. Hun forventer sammen med sin mand Chen at returnere til Kina i 2021 – og, måske, en dag komme tilbage til Grønland.

Se også

Næste nyhed: FIP på hummerfiskeri i Newfoundland går ind i næste fase
...