Du har en forældet browser

Opdater venligst din browser

Opdater browser
Vis alle nyheder Viden og projekter fra hverdagen

FIP på hummerfiskeri i Newfoundland går ind i næste fase

Royal Greenland igangsatte i marts 2019 et såkaldt Fishery Improvement Project (FIP) på det canadiske hummerfiskeri i Newfoundland & Labrador. Styring og implementering overgår nu til The Association of Seafood Producers (ASP) og den egentlige proces frem mod en eventuel MSC-certificering starter.

I 2018 introducerede Royal Greenland hummer fra Newfoundland i vores sortiment, hvor et simpelt produktionsset-up dengang gav mulighed for at tilbyde rå, frossen hummer. Siden da har både ambitioner og markedsefterspørgslen vokset sig større, og vores produktionsfaciliteter består nu af tre fabrikker i hhv. Conche, New Harbour og Southern Harbour. I dag kan vi dermed tilbyde rå og kogte frosne hummere, samt levende hummere fra det moderne produktionsanlæg i New Harbour.

Den voksende hummerforretning har affødt et ønske om på sigt at få fiskeriet MSC certificeret. På baggrund af en MSC forundersøgelse (pre-assessment) blev der derfor sidste år nedsat en arbejdsgruppe, som skulle se på rammerne for at adressere de nødvendige forbedringer i fiskeriet.

Kort om MSC-processen

Kort om MSC-processen

Processen for at opnå MSC-certificering på de enkelte fiskerier i Atlantisk Canada begynder ofte med en forundersøgelse, som udpeger de områder og processer, der skal optimeres for at kunne opnå en certificering. Det er ofte brancheorganisationen, the Association of Seafood Producers (ASP), der håndterer processen for at opnå MSC. Hvis det skønnes nødvendigt ud fra forundersøgelsen, igangsættes et fiskeriforbedringsprojekt (FIP) på fiskeriet, for at løfte fiskeriet til at kunne gennemgå en fuld MSC-vurdering og opnå certificering.

Projektet klar til næste fase

Med baggrund i de rammer, der er skabt for arbejdet, går projektet nu ind i næste fase, hvor ASP som repræsentant for producenterne vil varetage samarbejdet med MSC.

”Koldtvandsrejer var det første fiskeri i Canada, som opnåede MSC-certificering. Det var i 2008. Snekrabbe fulgte efter og blev certificeret i 2013 og ASP er også partnere på et vigtigt FIP på torsk. Det var en stor tilfredsstillelse at opnå den første certificering på rejer i 2008 og vi Vi opnåede en stor tilfredsstillelse ved at få MSC på rejer i 2008 og vi fortsætter art for art på at sikre, at alle vores fiskerier bliver mere bæredygtige.”, fortæller Derek Butler, Executive Director i ASP.

De primære markeder er USA og Europa, og det blå MSC-logo er en vigtig anerkendelse af de fisk og skaldyr, som fanges i Newfoundland & Labrador – og dette gælder bestemt også for hummer.

”På grund af ændrede betingelser i økosystemet og en voksende hummer biomasse i Newfoundland området, vokser hummerfiskeriet og det samme gør ønsket om at kommercialisere det på bæredygtig vis. Med god støtte fra fiskeriforbedringsprojektet og det fokus på bæredygtigt fiskeri, som vi oplever fra det føderale fiskeridepartements side, føler vi os overbeviste om den nuværende og fremtidige bæredygtighed i fiskeriet. Royal Greenland fortjener ros for at bane vejen og vi er nu klar til for alvor at igangsætte FIP’en, opnå de fastsatte mål og adressere de mangler, der blev identificeret i forundersøgelsen.” afslutter Derek Butler.

Målet for fiskeriforbedringsprojektet er at have indfriet de definerende målsætninger indenfor 4 år og projektet forventes derfor afsluttet i marts 2024.

Se også

Næste nyhed: Reduce - recycle - renew
...