Du har en forældet browser

Opdater venligst din browser

Opdater browser
Læs mere om Uddannelse i Grønland

Kurser for lokale fiskere

Forståelse for råvarens værdikæde fra levende fisk til kunde danner rammen for at opnå den bedste kvalitet af fisken

Forståelse for råvarens værdikæde fra levende fisk til kunde er vigtig.

Råvarens tilgængelighed er afhængig af god planlægning, som involverer fiskere og indhandlingsledere. Ligeledes er fiskens kvalitet og dens bæredygtighed et resultat af den måde der fiskes på. En god dialog mellem fiskere og indhandlingsmedarbejdere er vigtig, for at fiskeri og kapacitet i indhandlingen stemmer overens. Det vil være en stor fordel at gennemføre træning for fiskere sammen med indhandlingen, så der skabes forståelse for begge parters arbejde, kvaliteten optimeres og der skabes værdi for både fisker og Royal Greenland.

Målsætning

Vi ønsker at skabe en forståelse for råvarens værdikæde fra levende fisk til kunde, for dermed at opnå den bedste kvalitet af fisken, i den rette størrelse til forarbejdning og mulighed for en passende planlægning i produktionen.

Vi ønsker ligeledes at skabe en bredere forståelse for bæredygtighed og bæredygtighedens betydning for afsætning af fisk og skaldyr på det globale marked.

Status 2020

Der er endnu ikke kurser målrettet lokale fiskere

Mål 2022

Tilbyde fiskere kurser inden for fiskerirelaterede emner i minimum 5 byer samt tilbyde fælles kurser for indhandling og fiskere i minimum 5 byer.

Ambition 2030

Vores ambition er desuden at medtage lokale leverandører og fiskere på kursus gennem Royal Greenland Academy.

Se også

Læs mere om Kompetenceopbygning i samfundet
...