Du har en forældet browser

Opdater venligst din browser

Opdater browser
Læs mere om Det sunde arbejdsliv

Tilpasning af arbejdsudbuddet

Vi ønsker en arbejdsplads, der i højere grad tilpasses flere medarbejdergrupper

Omkring 1/3 af de ansatte på vores fabrikker i Grønland er kvinder og vi ønsker at øge andelen.

På mange af vores fabrikker i Grønland består arbejdsstyrken overvejende af mænd. Omkring 1/3 af de ansatte er kvinder. Der ses generelt en større medarbejder-omsætningshastighed for kvinder, hvilket indikerer, at vi kan forbedre arbejdsforholdene for specielt vores kvindelige medarbejdere. 

Herudover vil det være gavnligt for både samfund og virksomhed at tilpasse jobs til unge, seniorer eller personer med nedsat fysisk kapacitet bl.a. gennem fleksjobordning.   

Målsætning

Vi ønsker en arbejdsplads, der i højere grad tilpasses flere medarbejdergrupper; herunder lokale kvindelige medarbejdere, teknisk uddannede kvinder samt unge medarbejdere, seniorer og medarbejdere i fleksjob.

Status 2020

i Grønland er andelen af kvinder gennemsnitligt omkring 1/3 af alle produktionsmedarbejdere.

Der er ikke definerede jobbetingelser for seniorer, unge eller personer i fleksjob. Test er gennemført for tunge løft. 

Mål 2022  

Andelen af kvinder øges til 40% eller derover i den lokale arbejdsstyrke på alle fabrikker og anlæg i Grønland.

Tilpasning af arbejdsudbuddet til alle arbejdsgrupper inkl. unge ml. 15-18 år, seniorer og medarbejdere med fleksjob.    

Initiativer

  • Undersøge årsager til den lave procentdel af kvindelige medarbejdere på specifikke fabrikker inkl. vurdering af et eventuelt behov for børnepasning i relevante regioner
  • Jobskabelse for teknisk uddannede kvinder og medarbejdere som ønsker fleks- eller deltid.
  • Tilpasning af arbejdsmiljøet så det i højere grad rent fysisk tilgodeser alle medarbejdere uanset køn, alder eller fysiske kræfter.

Ambition 2030

Demografien er under konstant forandring og ses i høj grad også i mindre byer og bygder i Grønland i disse år. Mange beboere, med en overrepræsentation af kvinder, fraflytter små samfund og søger mod større byer. Frem mod 2030 er det, inden for de tilstedeværende rammer, vores ambition at alle definerede medarbejdergrupper er vel repræsenteret i produktionerne

Se også

Læs mere om Arbejdsforhold og miljø i leverandørkæden
...